of 59250 LinkedIn

Onderzoek naar subsidiebeleid van gemeente Deventer

Reageer

Aanleiding van het onderzoek is dat de gemeente het subsidiebeleid vernieuwt. Nog dit jaar wordt de toepassing van de subsidiekaders aangescherpt. Ook worden er nieuwe prestatieafspraken gemaakt en brengt de gemeente per organisatie kansen en risico's opnieuw in kaart. Vanaf 2016 wil de gemeente de subsidiedoelen jaarlijks beoordelen bij de voorjaarsnota.

Dat stelt het college voor aan de raad. De gemeente verstrekt jaarlijks miljoenen aan subsidies om organisaties een bijdrage te laten leveren aan de Deventer samenleving. Met het verstrekken van subsidies is zowel een groot maatschappelijk als financieel belang gemoeid.

 

Onderzoek

Het college van de gemeente heeft PBLQ laten onderzoeken of het huidige beleid ook in de toekomst nog effectief is. PBLQ heeft onderzocht:

 • hoe doelmatig en doeltreffend het subsidiebeleid is;
 • hoe gezond de bedrijfsvoering van organisaties is en of zij zich houden aan de codes voor goed bestuur;
 • of organisaties zelf met subsidies zelf meer geld kunnen verdienen (multiplyereffect);
 • hoe gesubsidieerde organisaties meer effect kunnen creëren door betere samenwerking (vitale coalities)

 

Ook de rol van de gemeente als subsidieverstrekker is in het onderzoek meegenomen.

 

Meer scherpte

Uit het onderzoek blijkt dat gesubsidieerde organisaties hun werk goed doen en de gemeente zorgvuldig omgaat met subsidiegeld. Toch is het voor de toekomst belangrijk prestatieafspraken scherper te formuleren en moet er bij de verantwoording meer aandacht zijn voor de maatschappelijke meerwaarde van gesubsidieerde activiteiten. Het college onderschrijft de conclusies en aanbevelingen uit het rapport.

 

Ondernemend en gezond

In het vernieuwde beleid vraagt de gemeente van organisaties dat zij elkaar opzoeken en ondernemend, innovatief en veerkrachtig zijn. Wanneer organisaties meer samenwerken met een duidelijk doel en concrete afspraken leidt dat tot maximaal maatschappelijk rendement. Dit vraagt om duidelijke prestatieafspraken met de gemeente. Een gezonde financiële organisatie is een absolute voorwaarde om voor subsidiering en/of cofinanciering in aanmerking te komen.

 

Gemeenschappelijke resultaten

Wethouder Grijsen: "Het is goed om met organisaties opnieuw heldere prestatieafspraken voor de toekomst te maken. We zijn nu niet ontevreden, maar het is goed om met elkaar concrete meetbare afspraken te maken over de maatschappelijke meerwaarde van gesubsidieerde activiteiten."

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingMuzenstraat 120,

2511 WB Den Haag,

Postbus 18607,

2502 EP Den Haag

070- 376 36 36

info@pblq.nl

www.pblq.nl

Meer nieuws

Opleiding Informatiemanagement voor verbinders

Metropool opleiding

Weten hoe het is om bij PBLQ te werken?

Blijf effectief in de informatiesamenleving van morgen!

Afbeelding

Whitepapers

 • ‘Smart’ lijkt wel een nieuw toverwoord. Net zoals innovatie dat ook al enige jaren...

  Smart city

  ‘Smart’ lijkt wel een nieuw toverwoord. Net zoals innovatie dat ook al enige jaren...
 • Voor bestuurders, managers en veranderaars 
 Met de digitalisering van onze samenleving is het...

  Safe in cyberspace

  Voor bestuurders, managers en veranderaars Met de digitalisering van onze samenleving is het...

Bloggers