of 59130 LinkedIn

Mouwen opgestroopt, er komen administratieve lasten aan

De komende jaren moeten overheidsorganisaties flink aan de slag om werkprocessen en data in kaart te brengen. Veel data zal bovendien openbaar moeten worden gemaakt in een speciaal hiervoor opgezet register. Er komen namelijk twee wetten aan die op het eerste gezicht weinig met elkaar te maken hebben: de Wet open overheid (initiatiefwet) en de Europese Verordening Gegevensbescherming. Beide wetten gaan enorme consequenties hebben op korte termijn voor het in kaart brengen van de eigen (klant)processen en systemen van overheden en dan vooral decentrale overheden en uitvoeringsorganisaties. Beide hebben als doel om de burger meer centraal te stellen door de overheid en gaan zorgen voor een forse verhoging van de administratieve lasten van overheden.

De Wet open overheid is in de Tweede Kamer aangenomen. Dit wetsvoorstel moet er onder meer voor zorgen dat overheidsorganisaties een digitaal register met openbare documenten opzetten en deze anonimiseren en voorzien van metadata. Als er in documenten informatie wordt weggelakt, zal daar in het vervolg een reden bijgeplaatst moeten worden. Voor welke uitvoeringsorganisaties die moet gelden is nog ongewis aangezien de indieners dit later in een Algemene Maatregel van Bestuur willen regelen.

 

Minister Plasterk van BZK ontraadde het initiatiefwetsvoorstel omdat er volgens hem te veel administratieve lasten aan verbonden zijn. Hij schat bijvoorbeeld in dat de Belastingdienst 55 miljoen euro aan implementatiekosten kwijt zou zijn. Het wetsvoorstel heeft volgens de minister geen financiële dekking voor deze kosten. Het wetsvoorstel ligt bij de Eerste Kamer en gaat deels na aanneming meteen in, deels na een AMVB en deels na vier jaar.

 

De verordening gegevensbescherming heeft ook gevolgen voor het in kaart brengen van werkprocessen en data. Overheidsorganisaties zijn volgens de verordening namelijk verplicht documentatie te hebben waarin uitgebreid alle aspecten van de verwerking van persoonsgegevens door de organisatie worden beschreven. Dit betekent dat in kaart moet worden gebracht waar er binnen de organisatie persoonsgegevens worden verwerkt en onder welke risicocategorie deze vallen. De verordening zal in mei 2018 in werking treden.

 

Deze beide wetgevende initiatieven hebben een aantal zaken gemeen:

Informatie moet geordend worden, het moet heel duidelijk zijn waar welke informatie zich bevindt en of deze informatie risicovol is wat betreft de bescherming van persoonsgegevens en of deze informatie openbaar moet worden gemaakt in een register.

 

Beide vergen een nieuwe manier van kijken en omgaan met informatie. Kortom, een goede reden om deze ontwikkelingen in samenhang te bekijken. Allebei apart is het al een megaoperatie maar samen is het echt uitdaging om hier uitvoering aan te geven.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingMuzenstraat 120,

2511 WB Den Haag,

Postbus 18607,

2502 EP Den Haag

070- 376 36 36

info@pblq.nl

www.pblq.nl

Meer nieuws

 

Meer weten over ons Informatiemanagement Traineeship, bekijk hier de website.

Opleiding Informatiemanagement voor verbinders

Metropool opleiding

Weten hoe het is om bij PBLQ te werken?

Blijf effectief in de informatiesamenleving van morgen!

Afbeelding

Whitepapers

  • ‘Smart’ lijkt wel een nieuw toverwoord. Net zoals innovatie dat ook al enige jaren...

    Smart city

    ‘Smart’ lijkt wel een nieuw toverwoord. Net zoals innovatie dat ook al enige jaren...
  • Voor bestuurders, managers en veranderaars 
 Met de digitalisering van onze samenleving is het...

    Safe in cyberspace

    Voor bestuurders, managers en veranderaars Met de digitalisering van onze samenleving is het...

Bloggers