of 59130 LinkedIn

Mensenrechten, data en macht

Overheden zouden encryptie moeten respecteren. Dat stelde Amnesty International 21 maart jl., ten tijde van de rechtszaak FBI-Apple over het verkrijgen van toegang tot de gegevens op een iPhone. Hoewel de rechtszaak tussen de FBI en Apple over het 'unlocken' van de telefoon inmiddels al weer van de baan is, liet het zien dat de scheidslijn tussen privacy en veiligheid dun is. Ik ben het met Amnesty eens dat door encryptie mensen zichzelf kunnen beschermen tegen datadiefstal en spionage door andere landen, organisaties, bedrijven of andere mensen.

Diverse ICT-bedrijven zijn door hun vermogen én door de exponentiele toename van online communicatie met persoonsgegevens inmiddels machtiger dan overheden. Big data maken machtig. Nog erger wordt het als overheden toegang hebben tot de door die bedrijven verwerkte persoonsgegevens. De Snowden-affaire liet zien dat de NSA bij internetbedrijven aanwezige persoonsgegevens gebruikt, veelal met medewerking van bedrijven die minder stevig in hun schoenen staan dan Apple.

 

Misbruik van positie door de overheid kan tot Big Brother-achtige taferelen leiden. Samenwerking tussen  bedrijven en overheden kan mensen echter ook helpen om zichzelf te beschermen en baat te hebben van de belofte van informatietechnologische innovaties. Innovaties dankzij ICT-bedrijven kunnen veelbelovend zijn voor mensen. Bijvoorbeeld in de gezondheidszorg. Eric Topol voorspelt in zijn boek 'The Patient will see you now' dat smartphones de controle over medische gegevens direct bij de mensen brengt. Een vorm van 'Consumenten eHealth' en 'Patiënteninformatie' waarover de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS), waarvan ik tot voor kort directeur was, adviezen schreef voor minister Schippers. Mensen worden hun eigen dokter. Dat klinkt prachtig, maar krijgen mensen met smartphones en apps met persoonlijke gezondheidsdossiers daarmee echt macht over hun medische gegevens, of komt het bij bedrijven en/of overheden? Wat betekent de afwezigheid van het medisch beroepsgeheim bij persoonlijke gezondheidsdossiers? Is een patiëntengeheim gewenst? Hoe wordt privacy geborgd? Wat zijn de risico's met betrekking tot identiteitsfraude?

 

Dit zijn vragen die mij intrigeren en waar ik mijn ervaring en kennis ga inzetten. Om Big Brother-achtige taferelen te voorkomen en om mensen te beschermen tegen identiteitsfraude is een proactieve, integere overheid noodzakelijk. Een overheid die randvoorwaarden schept. Vanuit Europa is er hoop. Binnenkort treden  twee Europese Verordeningen in werking. De Algemene Verordening Gegevensverwerking voor de privacy en de eIDAS-verordening voor elektronische identiteiten en elektronische handtekeningen. Beide verordeningen zijn gericht op een sterke positie van Europa in de digitale wereld en de toenemende aandacht voor digitale fraude en privacy.

 

Innovaties met behulp van ICT vergen veilige inlog (authenticatie) middelen. De Nederlandse regering loopt achter en dient zo spoedig mogelijk te zorgen dat authenticatie met (publieke) middelen tot op tot het hoogste niveau mogelijk wordt. Bijvoorbeeld voor de gezondheidszorg, waar het medisch beroepsgeheim, gevoelige gezondheidsgegevens en het gebruik van Burger Service Nummers deze bescherming noodzakelijk maken.  Innovaties - in en buiten de gezondheidszorg -  worden bijvoorbeeld zonder de mogelijkheid van hoogwaardige authenticatie onnodig belemmerd. Niet alleen voor de gezondheidzorg, maar voor de hele samenleving is het urgent om te anticiperen op informatietechnologische ontwikkelingen en bijbehorende wet- en regelgeving.

 

Als principal consultant binnen PBLQ bied ik oplossingen op maat vanuit mijn expertise in privacy-, ICT- en gezondheidsrecht, identiteitsmanagement en strategisch-bestuurlijke ervaring. Publiek verantwoordelijken help ik graag om proactief te acteren op zowel informatietechnologische ontwikkelingen, als wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld door te adviseren over privacy by design: van begin af aan privacynormen meenemen in nieuwe ontwerpen en processen, met in begrip van de door Amnesty bepleitte encryptie. Succesvolle innovaties, privacy én veiligheid zijn er bij gebaat dat aangescherpte wet- en regelgeving over mensenrechten, privacy en elektronische identiteiten worden gerespecteerd.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingMuzenstraat 120,

2511 WB Den Haag,

Postbus 18607,

2502 EP Den Haag

070- 376 36 36

info@pblq.nl

www.pblq.nl

Meer nieuws

 

Meer weten over ons Informatiemanagement Traineeship, bekijk hier de website.

Opleiding Informatiemanagement voor verbinders

Metropool opleiding

Weten hoe het is om bij PBLQ te werken?

Blijf effectief in de informatiesamenleving van morgen!

Afbeelding

Whitepapers

  • ‘Smart’ lijkt wel een nieuw toverwoord. Net zoals innovatie dat ook al enige jaren...

    Smart city

    ‘Smart’ lijkt wel een nieuw toverwoord. Net zoals innovatie dat ook al enige jaren...
  • Voor bestuurders, managers en veranderaars 
 Met de digitalisering van onze samenleving is het...

    Safe in cyberspace

    Voor bestuurders, managers en veranderaars Met de digitalisering van onze samenleving is het...

Bloggers