of 59250 LinkedIn

Marnix Janssen

Ik ben gespecialiseerd in politiek-bestuurlijke vraagstukken en strategische communicatie. Als voormalig gemeenteraadslid in Maastricht weet ik hoe de politieke hazen lopen. Inhoud maak ik snel eigen met een sterke positionering en heldere kernboodschappen.

 

Ik weet mede door mijn internationale opleidingen eenvoudig verbanden te leggen tussen vele disciplines zowel lokaal en internationaal, en daardoor kan ik complexe vraagstukken snel te doorgronden.

 

Met deze politiek bestuurlijke achtergrond heb ik mij de laatste jaren ingezet als strategisch communicatie adviseur. Op de public affairs afdeling van Ketchum heb ik in diverse internationale teams campagnes uitgevoerd. En via mijneigen onderneming Alexander Public Affairs adviseerde ik o.a. over politieke vraagstukken omtrent decentralisaties in het sociale domein. Op gemeentelijk en regionaal niveau heb ik dat doorgezet bij het strategisch communicatieadviesbureau Dietz.

Ik weet mede door mijn internationale opleidingen eenvoudig verbanden te leggen tussen vele disciplines zowel lokaal en internationaal, en daardoor kan ik complexe vraagstukken snel te doorgronden. De voorliggende uitdagingen lagen meestal op het grensvlak van duurzame ontwikkeling en internationale betrekkingen. Aan uitdagingen op dat gebied hoop ik ook bij PBLQ invulling aan te geven.

Naast mijn werk volg ik de post master Public Information Management aan de Erasmus Universiteit en PBLQ. Een uitdagende opleiding waarvan ik veel nieuwe inzichten mee naar werk neemt. Voor PBLQ heb ik o.a. een opdracht bij Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) afgerond waar ik werkte aan de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein.

 • Open data als katalysator voor datagericht werken

  Reageer

  Sinds de invoering van de Wet hergebruik van overheidsinformatie (Who) in 2013 hebben burgers het ‘recht op verzoek’. Zij kunnen hiermee overheidsorganisaties verzoeken om hun informatie in herbruikbare vorm aan te bieden. Daar waar organisaties bij een verzoek om openbaarheid van bestuur (wob verzoek) bestaande documenten eenvoudig in de oorspronkelijke vorm konden doorsturen, stelt de Who ook eisen aan de vorm waarin deze informatie aangeboden wordt. Open data is daarmee niet langer iets wat de organisatie aanbiedt wanneer het haar uitkomt, maar iets dat op verzoek geleverd (zou) moeten worden. Bestuurders kunnen zo plots met datavraagstukken worden geconfronteerd.

Contactgegevens

AfbeeldingMuzenstraat 120,

2511 WB Den Haag,

Postbus 18607,

2502 EP Den Haag

070- 376 36 36

info@pblq.nl

www.pblq.nl

Opleiding Informatiemanagement voor verbinders

Metropool opleiding

Weten hoe het is om bij PBLQ te werken?

Blijf effectief in de informatiesamenleving van morgen!

Afbeelding

Whitepapers

 • ‘Smart’ lijkt wel een nieuw toverwoord. Net zoals innovatie dat ook al enige jaren...

  Smart city

  ‘Smart’ lijkt wel een nieuw toverwoord. Net zoals innovatie dat ook al enige jaren...
 • Voor bestuurders, managers en veranderaars 
 Met de digitalisering van onze samenleving is het...

  Safe in cyberspace

  Voor bestuurders, managers en veranderaars Met de digitalisering van onze samenleving is het...

Bloggers