of 59147 LinkedIn

Marcel Thaens

Principal adviseur

Gefascineerd door de betekenis van technologie voor de publieke sector

Ik ben een bestuurskundige met een passie voor wat ICT betekent voor publieke sector organisaties. Na mijn studie bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam ben ik gaan promoveren aan de Universiteit in Tilburg. Daar, in het begin van de jaren negentig, kwam ik terecht in een onderzoeksgroep die zich bezighield met de betekenis van informatisering in het openbaar bestuur. Mijn proefschrift ging over de evaluatie van ICT in het licht van investeringen in technologie. In die tijd waren ICT-ontwikkelingen als het Internet net in opkomst en ik was gefascineerd door de mogelijkheden die dit soort technologieën boden om het werk van en de inrichting van organisaties in de publieke sector anders te gaan doen. Die fascinatie heeft me nooit meer losgelaten.

 

Lees meer

 

Contact:

06 11 95 31 61 / Stuur mij een e-mail
 • Aanpak Nederlandse Smart Cities

  Reageer

  Grote verschillen in ambitie.

  Het lijkt wel of iedereen bezig is met Smart Cities en dat alles wat gemeenten doen met ICT meteen ook moet leiden tot een slimme overheid of een slimme samenleving. Zoals zo veel andere organisaties houden wij als PBLQ ons ook bezig met het thema Smart Cities. Maar vanuit onze missie doen we dat vanuit een andere motivatie dan meeste andere organisaties en/of bedrijven. Wij zijn ooit opgericht om de overheid bij te staan met kennis van grote ICT-projecten en hebben als missie dat we 'Verbinders' willen zijn in de informatiesamenleving en willen bijdragen aan een goed functionerende digitale overheid.

Contactgegevens

AfbeeldingMuzenstraat 120,

2511 WB Den Haag,

Postbus 18607,

2502 EP Den Haag

070- 376 36 36

info@pblq.nl

www.pblq.nl

 

Meer weten over ons Informatiemanagement Traineeship, bekijk hier de website.

Opleiding Informatiemanagement voor verbinders

Metropool opleiding

Weten hoe het is om bij PBLQ te werken?

Blijf effectief in de informatiesamenleving van morgen!

Afbeelding

Whitepapers

 • ‘Smart’ lijkt wel een nieuw toverwoord. Net zoals innovatie dat ook al enige jaren...

  Smart city

  ‘Smart’ lijkt wel een nieuw toverwoord. Net zoals innovatie dat ook al enige jaren...
 • Voor bestuurders, managers en veranderaars 
 Met de digitalisering van onze samenleving is het...

  Safe in cyberspace

  Voor bestuurders, managers en veranderaars Met de digitalisering van onze samenleving is het...

Bloggers