of 59147 LinkedIn

Lokaal stemmen over nationaal beleid

Onlangs sprak ik met iemand die zei niet op D66 te gaan stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen omdat die partij zulke pro-Europese standpunten heeft. Ik vroeg mij toen af welke invloed die standpunten hebben op de raadsvergaderingen. In veel gevallen zal dat beperkt zijn, tenzij je in een grensregio woont. Toch kom je dit vaker tegen. Als je nationale lijsttrekkers ziet debatteren in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen is dat natuurlijk ook wel verwarrend. Want die lijsttrekkers zullen niet snel ingaan op specifieke gemeentelijke problematiek en spreken liever over onderwerpen op nationaal niveau.

Dat werd deze keer versterkt door het combineren van de gemeenteraadsverkiezingen met het raadgevend referendum over de vernieuwde wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (de “sleepwet”). Twijfelende kiezers die kritisch waren over de sleepwet kregen door deze combinatie een prikkel om maar niet op een coalitiepartij te stemmen, want het kabinet Rutte III wil immers deze wet invoeren. Dit terwijl de kandidaten op de gemeentelijke kieslijsten geen invloed hebben op deze wet en er misschien ook kritisch over zijn.


Het is een feit dat lokale partijen veel belangrijker zijn geworden sinds de eeuwwisseling. Tijdens de vorige gemeenteraadsverkiezingen ging circa 28% van de stemmen naar lokale partijen en inmiddels is dat gestegen naar 32%. In gemeenten zoals Rozendaal en Schiermonnikoog stonden zelfs alleen lokale partijen op de kieslijst. Dat riep bij mij de vraag op of de grootste lokale partij van Nederland, Leefbaar Rotterdam, ook iets vermeldt over nationaal beleid in haar verkiezingsprogramma. Met uitzondering van een pleidooi voor het overhevelen van langdurige zorg van rijksoverheid naar gemeente (wat lokaal relevant is) kon ik maar weinig vinden. Misschien werkt die bemoeienis van nationale politici met de gemeenteraadsverkiezingen wel contraproductief voor hun kandidaatsraadsleden. In ieder geval leverde de steun van Geert Wilders voor de PVV in Rotterdam slechts één zetel op.

 

Kenmerkend voor de uitslag van deze verkiezingen is de verdere versplintering van het politieke landschap in veel gemeenten. De zetels zijn over nog meer partijen verspreid, waardoor de coalitievorming ingewikkeld is. Collegiaal bestuur, dat bij de meeste overheden vooral met de mond wordt beleden, zal lastig te realiseren zijn. De nieuwe wethouders zullen onder grote druk staan en behoefte hebben aan een afgewogen advies van medewerkers, dat rekening houdt met inhoud, belangen, beeldvorming en processen.

 

Onze training Adviseren in een politiek-bestuurlijke omgeving helpt adviseurs om rekening te houden met al die aspecten en hun rol meervoudig in te vullen. Op 24 mei start weer een groep.


Arnaud is kerndocent training Adviseren in een politiek-bestuurlijke omgeving

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingMuzenstraat 120,

2511 WB Den Haag,

Postbus 18607,

2502 EP Den Haag

070- 376 36 36

info@pblq.nl

www.pblq.nl

Meer nieuws

 

Meer weten over ons Informatiemanagement Traineeship, bekijk hier de website.

Opleiding Informatiemanagement voor verbinders

Metropool opleiding

Weten hoe het is om bij PBLQ te werken?

Afbeelding

Whitepapers

  • ‘Smart’ lijkt wel een nieuw toverwoord. Net zoals innovatie dat ook al enige jaren...

    Smart city

    ‘Smart’ lijkt wel een nieuw toverwoord. Net zoals innovatie dat ook al enige jaren...
  • Voor bestuurders, managers en veranderaars 
 Met de digitalisering van onze samenleving is het...

    Safe in cyberspace

    Voor bestuurders, managers en veranderaars Met de digitalisering van onze samenleving is het...

Bloggers