of 59130 LinkedIn

Hoe kan een raadslid door alle digitale bomen het bos nog zien?

‘Welnee, de belangstelling van raadsleden voor het gemeentelijk ICT-beleid beperkt zich tot de WiFicode voor hun iPad.’ Dat krijg ik vaak van ambtenaren te horen, als ik informeer naar de betrokkenheid van de raad bij het informatiebeleid. En, hoe flauw de opmerking misschien ook is, ik vrees dat er een kern van waarheid in zit. Zelf zie ik ICT-beleid als de spullen, de computers, de servers, de applicaties, de mensen die dat allemaal draaiende moeten houden, en, vooruit, de WiFicode. Om eerlijk te zijn, als alles werkt, hoeft de raad daar zich ook niet zo druk over te maken.

Voor mij gaat informatiebeleid verder. Hierin staat de informatie centraal, de informatie waarop er binnen de gemeente keuzes worden gemaakt. En daar zou de raad zich zeker druk over moeten maken.

 

Informatie stroomt; die verplaatst zich en wordt gedeeld. In het grootste deel van de 20ste eeuw was papier de drager van de informatie. Daardoor lag de stroomsnelheid laag. De (lokale) courant vormde een belangrijke bron van informatie voor het raadslid. Verder plofte één keer per week de dikke envelop met raadsstukken op de deurmat. De stroomsnelheid van informatie is aanzienlijk toegenomen. De informatie komt ‘realtime’ binnen bij de raadsleden via social media en interactieve nieuwsmedia. De snelheid is daarin soms belangrijker dan kwaliteit en betrouwbaarheid. In de vergaderapp op de iPad verschijnen er ook doorlopend raadstukken en nieuwe aankondigingen van vergaderingen met bijbehorende stukken, waar raadsleden ook iets mee moeten. Hoe kan een raadslid door alle digitale bomen het bos nog zien?

 

De beheersing van informatie wordt een steeds belangrijker aandachtspunt in het werk van raadsleden. Waar eerst de taak voor de selectie en interpretatie van de informatie bij de krant en de samensteller van de raadstukken lag, verschuift die nu meer naar het raadslid zelf. Die moet zelf de informatie veel beter op waarde schatten. Wat is ‘fake-news’ en wat is echt? Als Twitter ontploft over een veronderstelde flater van de gemeente, is er dan aanleiding om vragen te stellen? Of zitten louter enkele kwaadwillende ‘influencers’ de openbare opinie te sturen? Voor het nemen van besluiten is het essentieel dat de informatie klopt. Een digitaal gemeentelijk archief dat goed op orde is kan het raadslid hierin ondersteunen, maar… de impact van de veranderde stroomsnelheid van informatie op het werk van raadsleden reikt verder.

 

Met de toegenomen en schier oncontroleerbare verspreiding van informatie staat de privacy van burgers onder druk. Van raadsleden zal meer en meer worden verlangd dat zij er op toezien dat met alle digitale uitwisseling van gegevens de privacy van de burgers niet ontoelaatbaar aangetast wordt. Nou zitten er niet alleen negatieve kanten aan de versnelling van de informatiestromen. Zo zijn er ook meer mogelijkheden voor raadsleden om via nieuwe media met burgers in contact te komen, informatie te delen en meer verschillende stemmen te horen. Het idee achter het gemeentelijke informatiebeleid is dat je door betere informatie betere besluiten kan maken. Beleid wordt meer datagedreven en de effecten van dit beleid worden gemonitord.


Voor de kwaliteit van de gemeentelijke organisatie wordt de manier waarop de gemeente informatie beheert, bewaart en deelt meer en meer belangrijk. En wie is er uiteindelijk verantwoordelijk voor die kwaliteit? Juist ja, het raadslid.


Blogreeks

Deze blog maakt onderdeel uit van een blogreeks in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingMuzenstraat 120,

2511 WB Den Haag,

Postbus 18607,

2502 EP Den Haag

070- 376 36 36

info@pblq.nl

www.pblq.nl

Meer nieuws

 

Meer weten over ons Informatiemanagement Traineeship, bekijk hier de website.

Opleiding Informatiemanagement voor verbinders

Metropool opleiding

Weten hoe het is om bij PBLQ te werken?

Blijf effectief in de informatiesamenleving van morgen!

Afbeelding

Whitepapers

  • ‘Smart’ lijkt wel een nieuw toverwoord. Net zoals innovatie dat ook al enige jaren...

    Smart city

    ‘Smart’ lijkt wel een nieuw toverwoord. Net zoals innovatie dat ook al enige jaren...
  • Voor bestuurders, managers en veranderaars 
 Met de digitalisering van onze samenleving is het...

    Safe in cyberspace

    Voor bestuurders, managers en veranderaars Met de digitalisering van onze samenleving is het...

Bloggers