of 59162 LinkedIn

Handreiking vroegsignalering schulden en bescherming van persoonsgegevens

In opdracht van het project `Landelijke uitrol vroegsignalering schulden´ stelde PBLQ onlangs de ´Handreiking vroegsignalering schulden en bescherming van persoonsgegevens` op. Het project ondersteunt gemeenten bij de organisatie en opzet van een proces om tijdig te signaleren dat inwoners van de gemeente problematische schulden aan het opbouwen zijn en dan hulp aan te bieden.

De vraag van de opdrachtgever was: “Biedt gemeenten handvatten om de gegevensverwerking voor vroegsignalering zo in te richten dat die gebeurt conform de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)”. Daar is invulling aan gegeven door samen met gemeenten een handreiking met een referentiemodel op te stellen dat aan de AVG eisen voldoet en dat gemeenten als spiegel kunnen gebruiken bij het inrichten van hun eigen processen.

 

Het project kan met de handreiking onzekerheid over de privacy aspecten van vroegsignalering die in veel gemeenten leven wegnemen en voorkomen dat gemeenten vroegsignalering gaan uitvoeren op manieren die niet binnen de kaders van de wet passen.

 

Het ministerie van SZW heeft met interesse kennis genomen van het rapport en ziet daarin diverse aanknopingspunten om het vroegsignaleren van schulden verder vorm te geven op een wijze die recht doet aan de Algemene verordening gegevensbescherming.

 

Lees ook: "Vroegsignaleren schulden en bescherming persoonsgegevens"

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingMuzenstraat 120,

2511 WB Den Haag,

Postbus 18607,

2502 EP Den Haag

070- 376 36 36

info@pblq.nl

www.pblq.nl

Meer nieuws

 

Meer weten over ons Informatiemanagement Traineeship, bekijk hier de website.

Opleiding Informatiemanagement voor verbinders

Metropool opleiding

Weten hoe het is om bij PBLQ te werken?

Afbeelding

Whitepapers

  • ‘Smart’ lijkt wel een nieuw toverwoord. Net zoals innovatie dat ook al enige jaren...

    Smart city

    ‘Smart’ lijkt wel een nieuw toverwoord. Net zoals innovatie dat ook al enige jaren...
  • Voor bestuurders, managers en veranderaars 
 Met de digitalisering van onze samenleving is het...

    Safe in cyberspace

    Voor bestuurders, managers en veranderaars Met de digitalisering van onze samenleving is het...

Bloggers