of 59250 LinkedIn

Florian Henning

Ik ben een gepromoveerde beleidskundige en werk bij PBLQ als adviseur voor nationale en internationale opdrachtgevers. In mijn werk ben ik gedreven door de vraag hoe (ICT) innovaties kunnen bijdragen aan verbeteringen in de publieke sector, en hoe optimaal gestuurd kan worden op succesvolle implementatie van innovatie en verandering.

 

Mijn werkwijze kenmerkt zich door een analytische benadering, en een oplossingsgerichte aanpak die ik heb verworven door het adviseren van organisaties zowel in de Nederlandse als in de internationale context

 

Voor mij staat centraal dat innovaties en veranderingen in de publieke sector altijd met contextuele sensitiviteit benaderd moeten worden, want deze processen vinden altijd plaats in een ecosysteem van factoren die niet los van elkaar gezien kunnen worden, zoals organisatie, beleid, mens en innovatie/technologie. Ik voel me thuis in het analyseren van dit krachtenveld en het vinden van holistische oplossingen samen met een opdrachtgever.

In het bijzonder heb ik expertise op het gebied van informatisering in overheidsketens en netwerken en de governance daarvan, vooral op het gebied van standaardisatie en interoperabiliteitsvraagstukken. Over dit onderwerp promoveerde ik in 2015 aan de Universiteit Maastricht.

Naast vraagstukken van innovatie, ketens en interoperabiliteit kunt u me ook benaderen voor advies over onderwerpen zoals de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI), e-dienstverlening, Mobile Governance (MGOV), en ICT voor Ontwikkeling (ICT4D).

Bij PBLQ werk ik voor zowel nationale en internationale opdrachtgevers in de rollen van adviseur en onderzoeker, met name binnen de grote PBLQ thema’s Digitale Overheid en Governance. Binnen deze onderwerpen kan ik u helpen met diverse opdrachten zoals bijvoorbeeld haalbaarheidsstudies, scenario analyses en impact assessments, process (her)ontwerp, audit/nulmetingen en evaluaties.

Mijn werkwijze kenmerkt zich door een analytische benadering, en een oplossingsgerichte aanpak die ik heb verworven door het adviseren van organisaties zowel in de Nederlandse als in de internationale context (waaronder ministeries, provincies, gemeenten en uitvoeringsorganisaties, en internationale organisaties). Daarbij staat altijd de vraag van de opdrachtgever centraal.

In het verleden was ik werkzaam bij de Universiteit Maastricht en United Nations University, zowel in Nederland als in China. Naast mijn rol als onderzoeker heb ik daar vanuit verschillende rollen gewerkt, waaronder als docent en coördinator in diverse projecten en opleidingen.

 • Standaarden in de Omgevingswet

  Reageer

  Een goed begin, maar nog werk aan de winkel.

  Met de Omgevingswet komt er een gigantisch digitaliseringstraject aan. Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) moet straks door een veelheid partijen gebruikt worden die informatie over de fysieke leefomgeving met elkaar gaan uitwisselen. Het grote aantal partijen betekent ook dat er een grote diversiteit bestaat in de uit te wisselen informatie.

 • Governance van ketens: kies passend gereedschap

  Reageer

  "Samenwerken doe ik het liefst alleen!" Of het nu de Top 600 aanpak, het PGB of de omgevingswet betreft, bevoegde gezagen zijn op elkaar aangewezen om Nederland verder te brengen. Echter blijkt het vaak moeilijk om daadwerkelijk samen te werken door informatie te delen, processen af te stemmen en elkaars realiteit te begrijpen. Maar als je de ketens die hiermee ontstaan, aanstuurt met methoden horend bij een (enkelvoudige) hiërarchie, sla je de plank mis. PBLQ biedt handvatten om succesvolle ketens tot stand te brengen.

 • Het ecosysteem van standaardisatie in overheidsnetwerken

  Reageer

  Overheidsinformatienetwerken zijn overal. Grote ontwikkelingen in de elektronische overheid zoals bijvoorbeeld de stelsels rond de omgevingswet of eID zijn niet mogelijk zonder digitale gegevensuitwisseling tussen een groot aantal organisaties.

Contactgegevens

AfbeeldingMuzenstraat 120,

2511 WB Den Haag,

Postbus 18607,

2502 EP Den Haag

070- 376 36 36

info@pblq.nl

www.pblq.nl

Opleiding Informatiemanagement voor verbinders

Metropool opleiding

Weten hoe het is om bij PBLQ te werken?

Blijf effectief in de informatiesamenleving van morgen!

Afbeelding

Whitepapers

 • ‘Smart’ lijkt wel een nieuw toverwoord. Net zoals innovatie dat ook al enige jaren...

  Smart city

  ‘Smart’ lijkt wel een nieuw toverwoord. Net zoals innovatie dat ook al enige jaren...
 • Voor bestuurders, managers en veranderaars 
 Met de digitalisering van onze samenleving is het...

  Safe in cyberspace

  Voor bestuurders, managers en veranderaars Met de digitalisering van onze samenleving is het...

Bloggers