of 59250 LinkedIn

Een nieuw Europa. Is uw organisatie er klaar voor?

Reageer

De Europese Unie krijgt het komende jaar een nieuw gezicht, in diverse opzichten. Nu de uitslag van de Europese verkiezingen bekend zijn kan het nieuwe Europees Parlement gekozen worden. Dit zal ook van invloed zijn op de samenstelling van de nieuwe Europese Commissie.  Bovendien wordt een aantal toppositie opnieuw ingevuld, waaronder de voorzitter van de Europese Raad en de Europese Commissie en de Buitenland Vertegenwoordiger van de Unie. Tel daarbij op dat één van de grootste financiële posten van de Unie, het onderzoeksprogramma Horizon 2020, voor de periode 2014-2020 nieuw in de steigers is gezet, en dat het Nederlands EU-Voorzitterschap in de eerste helft van 2016 zijn schaduwen vooruit werpt.

 

Het is dus niet overdreven om te zeggen dat er het nodige verandert in Brussel. De vraag is of uw organisatie deze veranderingen voldoende in beeld heeft en een passende EU-strategie heeft. Een dergelijke strategie omvat:

 

 • de prioriteiten in Europa voor de organisatie en de beoogde resultaten;
 • de wijze waarop men te werk gaat om deze prioriteiten en resultaten te realiseren;
 • de daarvoor benodigde randvoorwaarden in termen van kennis, capaciteit, netwerk e.d.

 

Wij kunnen organisaties binnen de publieke sector helpen om een EU-strategie te formuleren. De afgelopen jaren hebben we dat voor een aantal organisaties gedaan. Daarbij hebben we ook gekeken welke kansen in termen van EU-subsidies zich voordoen.

Onze werkwijze bij het ontwikkelen van een EU strategie ziet er schematisch weergegeven, als volgt uit:

 

Afbeelding

 

Het maken van een EU strategie begint met een duidelijk beeld welke dossiers Europa belangrijk zijn voor de organisatie. Vervolgens moet het speelveld in kaart worden gebracht dat van belang is bij deze dossiers, zowel Europees, nationaal als bilateraal. Vervolgens komt de strategie aan bod: waar gaat men pro-actief te werk, waar kan men volstaan met een re-actieve houding? Tot slot dienen de organisatorische randvoorwaarden in kaart te worden gebracht, met betrekking tot kennis, capaciteit e.d.

 

Europa wordt steeds belangrijker. Niet alleen vanwege de regels uit Brussel, maar ook vanwege de kennis, het netwerk en de financiële mogelijkheden die worden geboden. Om die reden is een EU strategie, binnen het nieuwe Europa, van groot belang.

 

Wij helpen uw organisatie daar graag bij.

 

Afbeelding

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingMuzenstraat 120,

2511 WB Den Haag,

Postbus 18607,

2502 EP Den Haag

070- 376 36 36

info@pblq.nl

www.pblq.nl

Meer nieuws

Opleiding Informatiemanagement voor verbinders

Metropool opleiding

Weten hoe het is om bij PBLQ te werken?

Blijf effectief in de informatiesamenleving van morgen!

Afbeelding

Whitepapers

 • ‘Smart’ lijkt wel een nieuw toverwoord. Net zoals innovatie dat ook al enige jaren...

  Smart city

  ‘Smart’ lijkt wel een nieuw toverwoord. Net zoals innovatie dat ook al enige jaren...
 • Voor bestuurders, managers en veranderaars 
 Met de digitalisering van onze samenleving is het...

  Safe in cyberspace

  Voor bestuurders, managers en veranderaars Met de digitalisering van onze samenleving is het...

Bloggers