of 59123 LinkedIn

Een minister van ICT: Ja of Nee?

ICT is een dragend onderdeel van het primair proces en niet alleen een kostenpost. Dit is één van de kernthema’s van het deltaplan ICT. Het lijkt een open deur. Toch wil ik graag ingaan op de betekenis en de impact van dit statement. Bijvoorbeeld als het gaat om een minister voor ICT. Een mooi voorbeeld om tegen de inhoud van het Deltaplan ICT aan te houden. Dit geeft richting aan deze discussie.

De overheid kan niet zonder ICT

AfbeeldingEerst een toelichting op de achtergrond van de uitspraak ‘ICT is een dragend onderdeel van het primaire proces’. Het is voor mij de realiteit binnen de overheid. Neem bijvoorbeeld de Belastingdienst. Het aangifteproces en de beoordeling van aangiften inkomstenbelasting zijn volledig gedigitaliseerd. Pas als sprake is van een grote kans op correcties wordt de aangifte door een medewerker beoordeeld en afgehandeld. In circa 90% van de gevallen volstaat de digitale controle.

Voor de opsporings-, handhavings- en dienstverleningstaak van de Politie is de beschikbaarheid van actuele informatie en informatiesystemen randvoorwaardelijk. Anders is de politie nagenoeg blind. Zonder inzet van ICT zou Nederland last hebben van een permanent verkeersinfarct. Ook zou de afhandeling van de invoerstromen leiden tot verstoppingen in de Rotterdamse haven en op Schiphol.

 

Minister voor ICT is een risico

Vakministers in een kabinet zijn verantwoordelijk voor de prestatie van hun (uitvoerings)organisaties en met iets meer afstand ook voor het functioneren van zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s). Zij worden daarop door de politiek aangesproken. Een minister voor ICT zou zo’n rol niet kunnen vervullen. Deze gaat immers niet over de uitvoeringsprocessen. Sterker nog, mogelijke onduidelijkheid over verantwoordelijkheden is in mijn ogen een risico. Alleen al die discussie levert mogelijk al forse extra problemen, belemmering en vertraging op.

Het Deltaplan ICT pleit er juist voor dat bewindslieden en de ambtelijk top veel meer dan nu de inhoud van veranderingen inclusief ICT moeten bepalen en besturen. Dat vereist geen machtsgedreven sturingsconcepten – want zo zie ik een minister van ICT – maar inhoudsgedreven sturingsmodellen. Deze zijn gebaseerd op de maatschappelijke werkelijkheid dat veranderingen alleen tot stand komen in netwerken op basis van een heldere ambitie en gezond eigen belang bij samenwerking.

 

Een motor, inrichter en bewaker voor ICT

Overigens is de oplossing ‘een minister van ICT’ vooral voortgekomen uit de wens om generieke ICT-voorzieningen binnen de overheid tot stand te brengen. Dat is inhoudelijk een prima ambitie. Naar mijn overtuiging wordt die ambitie niet geholpen met het creëren van een minister van ICT. Dat ruikt teveel naar een algemene verantwoordelijkheid voor alle ICT. Wat wel helpt is om vanuit Binnenlandse Zaken samen met de ZBO’s en de grote uitvoeringsorganisaties scherp af te bakenen wat die generieke voorzieningen zijn en sturingsmechanismes te hanteren die de gewenste samenwerking faciliteren. De minister van Binnenlandse Zaken komt dan als stelseleigenaar in de rol van motor, inrichter en bewaker van de samenwerking die hiervoor nodig is.

 

Deltaplan: “Behouden, benutten en innoveren. Een ICT-paragraaf voor het komend regeerakkoord”

 

(Deze blog is onderdeel van een reeks waarbij Ester de Jong en Richard van Breukelen ingaan op de negen thema's uit het Deltaplan ICT)

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Roel Toppen (Contract partner EY) op
Uitstekend Verwoord Richard om geen ICT minister te Benoemen. Er is ook geen bedrijfsvoering minister nodig. Besturen en uitvoeren mogen geen wankel evenwicht zijn en dat zou bij een ICT minister ontstaan.

Contactgegevens

AfbeeldingMuzenstraat 120,

2511 WB Den Haag,

Postbus 18607,

2502 EP Den Haag

070- 376 36 36

info@pblq.nl

www.pblq.nl

Meer nieuws

 

Meer weten over ons Informatiemanagement Traineeship, bekijk hier de website.

Opleiding Informatiemanagement voor verbinders

Metropool opleiding

Weten hoe het is om bij PBLQ te werken?

Blijf effectief in de informatiesamenleving van morgen!

Afbeelding

Whitepapers

  • ‘Smart’ lijkt wel een nieuw toverwoord. Net zoals innovatie dat ook al enige jaren...

    Smart city

    ‘Smart’ lijkt wel een nieuw toverwoord. Net zoals innovatie dat ook al enige jaren...
  • Voor bestuurders, managers en veranderaars 
 Met de digitalisering van onze samenleving is het...

    Safe in cyberspace

    Voor bestuurders, managers en veranderaars Met de digitalisering van onze samenleving is het...

Bloggers