of 59147 LinkedIn

Drie jaar en drie leergangen verder...

Een gesprek tussen Leo Smits en Rafaëlle van Engers.

Drie jaar geleden bedachten Leo Smits en Rafaëlle van Engers de leergang “Besturen onder druk van deze tijd”. Toen zij begonnen hadden ze als doel om bestuurders uit de topmanagement-groep van de publieke sector te laten kijken naar de strategische waarde van de digitale ontwikkeling en hen duidelijk te maken dat het niet een feestje is van afhoudende technici en matig presterende leveranciers. Het is altijd goed om te kijken of de oorspronkelijke doelen die er waren, ook gerealiseerd worden. We zijn nu drie jaar en drie leergangen verder en kijken terug en vooruit. 

Richting geven aan de digitale ontwikkeling

Leo: “Weet je nog dat we dat we dachten dat we bestuurders bewust moesten maken van het belang van Informatievoorziening (IV) en ICT?” Rafaëlle: “Ja, maar het bleek al gauw dat de deelnemers meestal heel goed weten dat die digitale ontwikkeling van grote invloed is op hun beleidsterrein. Waar ze moeite mee hebben is om goed te pakken te krijgen hoe ze aan de ontwikkeling richting moeten geven en wat ze moeten doen als er eens iets mis gaat.”

 

Leo vult aan: “Er zijn ook bestuurders die de digitale ontwikkeling niet zo zeer zien als een kans, maar als een bedreiging en op zich is dat niet verbazingwekkend. De publieke sector heeft geen sterke naam als het gaat om het goed laten verlopen van ICT-projecten. Dat komt doordat projecten soms fout gaan, maar het komt ook doordat de politiek vaak niet weet dat ze zelf veroorzaker zijn en hoe ze met dit soort tegenslagen om moeten gaan en de media smullen er van als er weer eens met chocoladeletters in de krant gezet kan worden hoe sukkelig er met ons belastinggeld omgegaan wordt bij een digitale tegenslag.”

 

          

Leo Smits - Expert "Leergang Besturen onder druk van deze tijd":

"Er zijn digitale ontwikkelingen waar je nooit over hoort en die toch heel succesvol zijn"


Lees meer over het programma van "Besturen onder druk van deze tijd" »


Rafaëlle: “Het mooie is dat de bestuurders in dit programma in een kleine kring in onderling vertrouwen dit soort situaties kunnen uitwisselen. En feedback krijgen van elkaar en de experts. We krijgen terug van de deelnemers dat ze dat als zeer waardevol ervaren. Het curriculum zit zo in elkaar dat je zicht krijgt op risico’s en vooral ook hoe je er mee om moet gaan als ze zich voordoen. En na een aantal avonden ontstaat er een vertrouwen waardoor er in openheid uitgewisseld kan worden.


Succesvol, maar je hoort er nooit iemand over

Rafaëlle: "Na de eerste uitvoering heb je de begeleidersrol overgedragen aan Richard van Breukelen. Ik ben benieuwd of je ondertussen, gekeken naar de publieke sector, nog nieuwe ontwikkelingen hebt gezien die een dergelijk programma juist wel of niet van belang maken?” 

 

Leo: “In de afgelopen paar jaar is er op dit vlak wel een belangrijke ontwikkeling geweest en dat is de steeds hoger wordende controletoren, mede als gevolg van het advies van de Commissie Elias. Het is voor het topmanagement echt een kunst geworden om goed om te gaan met al die experts en contra-experts die opgericht zijn om een oordeel te geven over projecten. En natuurlijk zijn al die dwarskijkers niet heilig, dus er komt ook nog wel eens een verkeerd advies uit de controletoren en daarin schuilt een extra risico. De veranderingen van de afgelopen jaren leiden eerder tot meer dan tot minder noodzaak voor het topmanagement om ook de digitale ontwikkeling bekwaam te besturen.”

 

Rafaëlle: “Dat is deels helaas een negatieve insteek. In de Leergang wilden we ook laten zien hoe successen ontstaan. Wat bepaalt nou succes en hoe kan je het falen aan zien komen? Ik weet wel dat jij dit ook zeer belangrijk vond.”

 

Leo: “Ja precies. Bij de successen en de kansen gaat het om digitale ontwikkelingen waar je nooit iemand over hoort en die toch heel succesvol zijn. Neem de digitale besturing van de waterhoogte in ons land. Omvangrijk, complex, riskant, zeer bedrijfskritisch, kostbaar en… succesvol, maar je hoort er nooit iemand over want het werkt gewoon goed. Of een ander voorbeeld. Kijk eens naar Mijnpensioenoverzicht.nl pensioenfondsen leveren hun informatie aan en dat wordt samen gevoegd tot uw aanspraak en vervolgens wordt het nog een keer samengevoegd met de gegevens van de partner en er komt een netto-berekening. Een paar jaar geleden is dit gerealiseerd binnen tijd en binnen budget. Om in deze positieve trend te eindigen, ik begrijp dat de evaluaties van het programma goed zijn. Ben jij zelf ook tevreden? “

 

Rafaëlle: “Jazeker. We krijgen positieve feedback van alle deelnemers. Ik ben vooral erg blij dat we bestuurders weten te prikkelen over de strategische impact van technologie, en dat ze daarnaast ook nog getriggerd worden in hun werk van alledag. "Morgen toch eens even navragen hoe we dit eigenlijk bij ons in de organisatie doen", was een uitspraak die de deelnemers regelmatig deden nadat een inleider of deelnemer had onthuld hoe hij of zij met een thema was omgegaan. We hebben natuurlijk ook heel sterke inleiders, die de bestuurders echt weten te prikkelen. Maar daarover volgende week meer!” Wilt u meer weten over het programma van besturen onder druk van deze tijd?

In de komende weken geven de experts die de avonden verzorgen een voorproefje van hun onderwerp in een aantal gastblogs, zodat u er zelf aan kunt snuffelen. Achtereenvolgens komen aan bod Jan Grijpink (keteninformatisering), Roy Johannink (snelheid van informatie), Jan Willem Boissevain (leveranciersmanagement), Theo Hooghiemstra (privacy) en Richard van Breukelen (Goed opdrachtgeverschap).

 

LEES MEER OVER DE LEERGANG 'BESTUREN ONDER DRUK VAN DEZE TIJD'

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingMuzenstraat 120,

2511 WB Den Haag,

Postbus 18607,

2502 EP Den Haag

070- 376 36 36

info@pblq.nl

www.pblq.nl

Meer nieuws

 

Meer weten over ons Informatiemanagement Traineeship, bekijk hier de website.

Opleiding Informatiemanagement voor verbinders

Metropool opleiding

Weten hoe het is om bij PBLQ te werken?

Afbeelding

Whitepapers

  • ‘Smart’ lijkt wel een nieuw toverwoord. Net zoals innovatie dat ook al enige jaren...

    Smart city

    ‘Smart’ lijkt wel een nieuw toverwoord. Net zoals innovatie dat ook al enige jaren...
  • Voor bestuurders, managers en veranderaars 
 Met de digitalisering van onze samenleving is het...

    Safe in cyberspace

    Voor bestuurders, managers en veranderaars Met de digitalisering van onze samenleving is het...

Bloggers