of 59147 LinkedIn

Digitaliseringstoets: een ingewikkelde toets in één oogopslag helder!

Goede informatievoorziening is essentieel voor het functioneren van de overheid. De digitale mogelijkheden en ambities zijn de afgelopen jaren exponentieel toegenomen. Tegenwoordig heeft elk beleidsterrein met digitaliseringsvraagstukken te maken. Voor wetgeving en beleid is het de uitdaging om goed op deze ontwikkelingen aan te sluiten. Regelmatig wordt PBLQ gevraagd om bestaande en nieuwe wetgeving te toetsen op digitalisering, zoals bijvoorbeeld recent in het kader van de Omgevingswet. Digitalisering moet gewaarborgd zijn, maar er moet ook genoeg flexibiliteit zijn om ruimte te bieden aan nog onbekende toekomstige ontwikkelingen.

Tijdens het proces van toetsen worden bronnen bestudeerd en interviews afgenomen. Het is hierbij handig om van te voren een beeld te hebben van de vragen die je wilt stellen, zowel aan personen als aan bronnen. Ook is het belangrijk om te zorgen dat je de mix van de juiste personen vindt die deze vragen überhaupt kunnen beantwoorden.

 

Kijken vanuit verschillende perspectieven 

Je kan vanuit meerdere perspectieven kijken naar de borging van digitalisering. Zo is het voor de gebruiker (burger en bedrijfsleven) bijvoorbeeld belangrijk dat zij inzicht in en controle op hun gegevens hebben. Terwijl het vanuit juridisch perspectief belangrijk is dat de wet afdwingbaar is, ook in relatie tot aanpalende, afgeleide en bovenliggende wetgeving.

 

Vanuit bestuurlijk oogpunt is de kernvraag of je als overheid je doelen bereikt en wie er waarvoor verantwoordelijk is. Economische afwegingen hebben betrekking tot de business case en afwegingen tussen kosten, baten en risico’s. Een informatiekundige zal zich vooral bezig houden met de vraag of en hoe het werkt: hoe werkt bijvoorbeeld de verzameling, de verwerking en de opslag van gegevens? En met wie worden deze gegevens op welke manier gedeeld, of wordt er juist gebruikt gemaakt van bijvoorbeeld basisregistraties?

 

Welke aaspecten zijn van belang?

Een aantal aspecten is relevant, evenals vragen vanuit elk perspectief. Als je bijvoorbeeld vraagt wat de context is, dan is dit wezenlijk voor de oorsprong van de informatievraag en voor de bestaande wet -en regelgeving en voor informatiesystemen. De informatiebehoefte ‘an sich’ verschilt per perspectief, omdat ze elk eigen doelen hebben. Zo wil een burger bijvoorbeeld relevante informatie van de overheid krijgen, maar ook (met de Algemene Verordening Gegevensbescherming in gedachten) weten wat er met zijn of haar eigen gegevens gebeurt. Dit raakt gelijk aan het vraagstuk van beveiliging en privacy. Wie is hiervoor verantwoordelijk en hoe is dit geborgd in wetgeving en architectuur tegen welke kosten? Om dit allemaal te bereiken worden informatiekundige instrumenten ingezet, die hopelijk elk perspectief voldoende bedienen.

 

Afbeelding

 

Een matrixbenadering voor digitaliseringstoetsen  

Om zowel de perspectieven als de aspecten goed mee te nemen in de digitaliseringstoets ontwikkelden we een eigen model. De kern van dit model bestaat uit de twee vragen: welke perspectieven en welke aspecten zijn relevant? Oftewel, met welke blik kijk je naar welke aspecten? Deze twee vragen zijn tegen elkaar uitgezet in de matrix hierboven. Met op de horizontale as voorbeelden van perspectieven en op de verticale as aspecten. Op de intersectie van deze vragen zie je in de roze wolken voorbeelden van de daadwerkelijke vragen die je dan stelt, of de antwoorden die je vindt. De matrix is een levend model en aanpasbaar aan nieuwe inzichten. Afhankelijk van het specifieke vraagstuk wordt de matrix verder aan -of ingevuld. Op de plek waar nu de vragen gesteld worden zullen, na de uitvoering van de toets, ook de antwoorden worden verwerkt, om zo in één oogopslag te kunnen zien waar eventuele pijnpunten liggen.

 

Heeft u een vraag over hoe digitalisering in wetgeving of beleid is geborgd? We denken graag met u mee!

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingMuzenstraat 120,

2511 WB Den Haag,

Postbus 18607,

2502 EP Den Haag

070- 376 36 36

info@pblq.nl

www.pblq.nl

Meer nieuws

 

Meer weten over ons Informatiemanagement Traineeship, bekijk hier de website.

Opleiding Informatiemanagement voor verbinders

Metropool opleiding

Weten hoe het is om bij PBLQ te werken?

Afbeelding

Whitepapers

  • ‘Smart’ lijkt wel een nieuw toverwoord. Net zoals innovatie dat ook al enige jaren...

    Smart city

    ‘Smart’ lijkt wel een nieuw toverwoord. Net zoals innovatie dat ook al enige jaren...
  • Voor bestuurders, managers en veranderaars 
 Met de digitalisering van onze samenleving is het...

    Safe in cyberspace

    Voor bestuurders, managers en veranderaars Met de digitalisering van onze samenleving is het...

Bloggers