of 59147 LinkedIn

De inkt is nog niet droog…

Bij het verschijnen van deze blog zijn de eerste gemeenten al druk bezig met het vormen van colleges en sommige zullen al aan het collegeprogramma schrijven. Wat zou het goed zijn als elk collegeprogramma een apart hoofdstuk heeft over intergemeentelijke samenwerking, oftewel over samenwerken van gemeenten met elkaar.

"Is dat nu zo’n actueel vraagstuk?" kunt u zich afvragen, want elke gemeente is toch inmiddels betrokken bij, soms tientallen, samenwerkingsverbanden op alle gebieden van sociale diensten tot leerlingenvervoer? Ja, het is zeker actueel want de meeste van wat we samenwerkingsverbanden noemen, zijn in feite 'uitbestedingen' aan derde partijen. Wat we hier bedoelen met samenwerken kan daar achter zitten, maar het gaat vaak veel verder. De vraag is: “Op welke beleids- en uitvoeringstaken kunnen of inmiddels moeten we met andere gemeenten samenwerken om onze doelen te kunnen blijven halen?” Deze doelen zijn door 'Gemeente van de Toekomst' als volgt helder geformuleerd:

 

 • Een leefomgeving, waarin de samenleving aan zet is;
 • Een sociaal domein, dat sterk, flexibel en veerkrachtig is;
 • Een toekomstbestendig bestuur.

 

De terreinen waarop de eerste twee doelen zich richten, de leefomgeving en het sociaal domein, zijn en worden nog meer regionaal bepaald. Dat betekent dat gemeenten de doelen samen moeten realiseren, hun beleid op elkaar afstemmen evenals hun processen. In het sociaal domein schuiven processen vaak al in elkaar. Als de belangrijkste ontwikkelingen van gemeenten regionaal zijn, dan is het toch moeilijk voorstelbaar dat een toekomstbestendig bestuur zich binnen de gemeentegrenzen kan ontwikkelen.

 

Nu de verkiezingsuitslagen hebben laten zien dat burgers in grote getale kiezen voor partijen die zich op de lokale problemen richten, krijgt een toekomstbestendig bestuur een nieuwe uitdaging erbij. Zij zal de lokaalgerichte burger duidelijk moeten maken dat een groot deel van haar taken regionaal worden uitgevoerd en soms worden bepaald. Vanuit het denken vanuit gemeentelijke autonomie zal dat geen eenvoudige opgave zijn, immers voelt het dan al gauw als verlies van zeggenschap.

 

De boodschap luidt: zoek kansen die ontstaan wanneer uw gemeente haar taak samen met anderen oppakt om de ruimte die daarmee ontstaat te gebruiken voor andere doeleinden. Want, wanneer u kunt kiezen voor een eigen ingericht digitaal inkoopproces of dat samen kunt doen met twee andere gemeenten en u uit die besparing een sportveld kunt aanleggen, wat kiest u dan?

 

Vanuit deze invalshoek zijn samenwerkingen, al dan niet in shared services, geen vervelende kostenposten en bestuurlijk lastige vehicles. Nee, zij besparen u veel geld. Geld dat u aan het toekomstbestendig maken van uw gemeente voor uw burgers kunt besteden. Er zijn nog tientallen mogelijkheden voor samenwerkingen binnen uw gemeente met voldoende opties om veel kosten voor de toekomst te vermijden. Het is aan u om te kiezen voor geld voor extra mogelijkheden of vasthouden aan (administratieve) autonomie. Het schrijven van een collegeprogramma lijkt een geschikt moment om deze keuze te maken.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingMuzenstraat 120,

2511 WB Den Haag,

Postbus 18607,

2502 EP Den Haag

070- 376 36 36

info@pblq.nl

www.pblq.nl

Meer nieuws

 

Meer weten over ons Informatiemanagement Traineeship, bekijk hier de website.

Opleiding Informatiemanagement voor verbinders

Metropool opleiding

Weten hoe het is om bij PBLQ te werken?

Afbeelding

Whitepapers

 • ‘Smart’ lijkt wel een nieuw toverwoord. Net zoals innovatie dat ook al enige jaren...

  Smart city

  ‘Smart’ lijkt wel een nieuw toverwoord. Net zoals innovatie dat ook al enige jaren...
 • Voor bestuurders, managers en veranderaars 
 Met de digitalisering van onze samenleving is het...

  Safe in cyberspace

  Voor bestuurders, managers en veranderaars Met de digitalisering van onze samenleving is het...

Bloggers