of 59130 LinkedIn

De geschiedenis van de overheidsinformatisering herhaalt zich en herhaalt zich

Reageer

'In de afgelopen dertig jaar is er over de generieke elementen van de overheidsinformatisering veel gepraat, maar er is betrekkelijk weinig bereikt. Pas de laatste jaren worden er meters gemaakt, zij het voor burgers meer dan voor bedrijven.' Dit is één van de stevige stellingen die Rob Meijer inneemt in zijn boek 'Terug in de toekomst, geschiedenis van het generieke informatie- en automatiseringsbeleid van de Nederlandse overheid van 1985 tot 2015'.

Op 20 december 2016 is het boek in Nieuwspoort gepresenteerd en overhandigd aan Steven Luitjens, directeur Informatiesamenleving en Overheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

In deze publicatie neemt Meijer het e-overheidbeleid van Nederland van de afgelopen 30 jaar onder loep. Wat is er allemaal gebeurd en wat kunnen we daarvan leren over de huidige stand van zaken? Veel van de huidige problemen rond overheidsautomatisering blijken al heel oud te zijn. De oplossingen die daar toen voor werden gevonden, waren vaak goed doordacht, maar werden nooit goed uitgevoerd.
Meijer gaat terug in de tijd om met de blik van nu te kijken hoe men toen naar de toekomst keek.

 

In zijn boek deelt hij de dertig jaar op in drie periodes. De eerste periode werd gekenmerkt door het zoeken van een koers voor beleid, in de tweede werd daarover systematischer nagedacht en in de laatste periode werd veel praktisch uitgevoerd. Bij elke periode vraagt hij drie sleutelfiguren uit de ambtenarij, politiek en het bedrijfsleven over hun gedachten en ervaringen. Ervaringsexperts zoals Jacob Kohnstam, Bas Eenhoorn en Roel Bekker laten hun licht schijnen over het automatiseringsbeleid in een bepaalde periode.

 

Het boek van Meijer is hierdoor geen droge opsomming van nota's en beleidsstukken, maar geeft door de reflectie van sleutelfiguren een mooi historisch en persoonlijk tijdsbeeld van de geschiedenis van de overheidsautomatisering.

Meijer laat het niet bij geschiedschrijving en persoonlijke ervaringen maar verbindt door negen stellingen ook conclusies aan zijn bevindingen waarbij hij ook een aantal oplossingsrichtingen aandraagt. Zo constateert hij dat de bedrijfsvoering bij de overheid de laatste jaren dankzij bezuinigingen steeds effectiever is geworden maar dat dit bij economische voorspoed zo weer kan veranderen. Om dit te borgen moet er één verantwoordelijke ambtenaar in voor de totale bedrijfsvoering voor het Rijk.

 

Het boek geeft een mooi overzicht en vooral verassende inzichten, zoals de constatering dat als de tekst van het advies van de Centrale Commissie Overheidsinformatievoorziening (CCOI) uit 1987 was ondertekend door de commissie Elias van 2014, zou het weinigen zijn opgevallen.

 

 

AfbeeldingRob Meijer heeft tussen 1985 en 2015 vele functies vervuld op het terrein van de overheidsinformatisering en -automatisering. Zo werd hij in 1985 hoofd van de afdeling voor Informatiebeleid van de VNG en later ook de eerste Chief Information Officer (CIO) Rijk. Daarnaast was hij betrokken bij vele grote ICT-overheidsprojecten in rollen als opdrachtgever, adviseur en auditor. In 2014 promoveerde hij op het onderwerp 'Businesscases en grote ICT intensieve overheidsprojecten'.

 

Een exemplaar van het boek kunt u bij ons verkrijgen via info@pblq.nl.

 

r.meijer@pblq.nl

Rob Meijer op LinkedIn

06 53 29 24 80

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingMuzenstraat 120,

2511 WB Den Haag,

Postbus 18607,

2502 EP Den Haag

070- 376 36 36

info@pblq.nl

www.pblq.nl

Meer nieuws

 

Meer weten over ons Informatiemanagement Traineeship, bekijk hier de website.

Opleiding Informatiemanagement voor verbinders

Metropool opleiding

Weten hoe het is om bij PBLQ te werken?

Blijf effectief in de informatiesamenleving van morgen!

Afbeelding

Whitepapers

  • ‘Smart’ lijkt wel een nieuw toverwoord. Net zoals innovatie dat ook al enige jaren...

    Smart city

    ‘Smart’ lijkt wel een nieuw toverwoord. Net zoals innovatie dat ook al enige jaren...
  • Voor bestuurders, managers en veranderaars 
 Met de digitalisering van onze samenleving is het...

    Safe in cyberspace

    Voor bestuurders, managers en veranderaars Met de digitalisering van onze samenleving is het...

Bloggers