of 59250 LinkedIn

De gemeenteraad en incidenten: een gevaarlijke combinatie of…?

Voor wie de kranten een beetje bijhoudt, lijkt het alsof gemeenten steeds vaker veiligheidsvraagstukken op zich af krijgen. Of zeg maar gerust: incidenten. De laatste maanden waren er nogal wat, verschillend van aard. Zo was daar het stuwincident in Grave. Bij de gemeente Edam-Volendam was er mogelijk sprake van een datalek. In Den Haag stonden ‘verwarde personen’ op de agenda. In Amsterdam werden raadsvragen gesteld naar aanleiding van een arrestatie van een 12-jarige jongen. En in Venlo kwam door een brand de brandveiligheid van panden voor kamerverhuur ter sprake.

Volgens de Gemeentewet is “de burgemeester belast met de handhaving van de openbare orde”. De Wet veiligheidsregio voegt daar aan toe dat “het college verantwoordelijk is voor het organiseren van de brandweerzorg, crisisbeheersing…”. En dan is er ook nog de Wet maatschappelijke ondersteuning waarin wordt gesteld dat de gemeenteraad kaders stelt “om de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente te bevorderen”. Het is aan gemeenten om regie te voeren op hun lokale veiligheid. De meeste gemeenten weten daar wel raad mee en hebben lokaal veiligheidsbeleid opgesteld. Het college van B en W geeft als dagelijks bestuur dat beleid vorm en zorgt voor de uitvoering. De gemeenteraad is verantwoordelijk voor de kaders van het veiligheidsbeleid en controleert de uitvoering.

 

  De incidenten verschillen allemaal en de context bepaalt de vragen. Maar eigenlijk zou de raad bij een incident slechts twee vragen hoeven te stellen.

 

Krijg het als gemeente maar voor je kiezen. Of als raadslid in die gemeente. Incidenten hebben immers forse impact. Op inwoners, ondernemers, hulpdiensten en andere betrokkenen. Herhaling moet vaak ‘koste wat het kost’ voorkomen worden. Maar het maken van goede afspraken  over het voorkomen of – als het leed al is geschied – zo goed mogelijk afhandelen van een incident is in de praktijk lastig. Er spelen veel organisaties een rol, elk met zijn eigen taken en verantwoordelijkheden. En de rol van de raad daarin? Als we de berichten er weer bij pakken, zien we dat raadsleden regelmatig vragen stellen over de oorzaak van het incident, hoe soortgelijke incidenten in de toekomst zijn te voorkomen en hoe de raad (ook) zo snel mogelijk op de hoogte kan worden gebracht van een incident. Want in ons werk bij gemeenten, ook voor de rekenkamercommissies, merken we dat het tijdig informeren van de raad erg belangrijk is voor hun controlefunctie.

 

De incidenten verschillen allemaal en de context bepaalt de vragen. Maar eigenlijk zou de raad bij een incident slechts twee vragen hoeven te stellen. Aan zichzelf én aan het college. Namelijk 1: welk (vitaal) belang in de samenleving wordt/dreigt te worden aangetast? En 2: welke (extra) bevoegdheden of structuren zijn er nodig om het incident aan te pakken? De antwoorden op deze vragen maken meteen duidelijk met welke reden welke besluiten en welke aanpak zijn gevolgd. De vragen hebben hun oorsprong in de (met name fysieke) crisisbeheersing, maar duiden de kern van alle incidenten die hierboven worden genoemd. Probeer het maar eens.

 

De titel van deze blog stelt de vraag of het een gevaarlijke combinatie is: de raad en incidenten. Wij denken van niet. Wel denken we dat de raad haar functie beter kan uitvoeren. En dat begint én eindigt bij het stellen van ‘slechts’ twee kernvragen…

 


PS 1. Wist u dat uw lokale rekenkamer kan vragen om onderzoek te doen naar de bestaande afspraken over lokale veiligheid?

PS 2. Wist u dat de raad veel invloed kan uitoefenen op de aanpak van veiligheidsvraagstukken? Zie de publicatie ‘Taak en invloed gemeente op fysieke en sociale veiligheid’ van het IFV, waar de auteurs van deze blog aan mee hebben geschreven.

PS 3. Komt u er als raad(slid) niet uit en of wilt u meer weten over de begrippen, zoals vitaal belang of structuren, neem dan contact op. In een vervolgblog wordt hier verder ook op doorgegaan.

 

Door: Niek van As en Tessa van den Berg 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingMuzenstraat 120,

2511 WB Den Haag,

Postbus 18607,

2502 EP Den Haag

070- 376 36 36

info@pblq.nl

www.pblq.nl

Meer nieuws

Opleiding Informatiemanagement voor verbinders

Metropool opleiding

Weten hoe het is om bij PBLQ te werken?

Blijf effectief in de informatiesamenleving van morgen!

Afbeelding

Whitepapers

  • ‘Smart’ lijkt wel een nieuw toverwoord. Net zoals innovatie dat ook al enige jaren...

    Smart city

    ‘Smart’ lijkt wel een nieuw toverwoord. Net zoals innovatie dat ook al enige jaren...
  • Voor bestuurders, managers en veranderaars 
 Met de digitalisering van onze samenleving is het...

    Safe in cyberspace

    Voor bestuurders, managers en veranderaars Met de digitalisering van onze samenleving is het...

Bloggers