of 59250 LinkedIn

De gemeenten van de toekomst

Reageer

Is uw gemeente klaar voor de toekomst?

Er verandert veel in de omgeving van de gemeente; er komen taken bij, burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven hebben andere verwachtingen en de schaalgrootte lijkt alsmaar toe te nemen. In de drukte van alledag is het bijna niet mogelijk om te reflecteren op de betekenis van deze veranderingen voor de gemeentelijke organisatie.

Is uw gemeente klaar voor de toekomst? Dat is de kernvraag in deze leergang die de Binnenlands Bestuurs Academy samen met PBLQ heeft opgezet. In vier modules behandelen wij de thema's die de komende jaren een grote impact op uw gemeentelijk organisatie hebben. Naast inspirerende sprekers is er tijd voor reflectie en discussie met collega's. Bij elke module reizen we naar de fictieve gemeente Fonkelveen waar toekomstige vraagstukken nu al actueel zijn en helpen deze gemeente met het zoeken naar oplossingen.

 

Resultaat

Na afloop van deze leergang heeft u:

 • Inzicht in de belangrijkste veranderingen die op gemeenten afkomen
 • Deze inzichten vertaald naar uw eigen gemeente en een goed beeld van uw eigen uitdagingen
 • Tools en praktische handvatten om met de ontwikkeling van de strategie van uw eigen gemeente aan de slag te gaan
 • In de virtuele reizen naar Fonkelveen geoefend met vraagstukken die ook in uw gemeente gaan spelen
 • Uw netwerk vergroot

 

Doelgroep

De gemeente van de toekomst is gericht op leidinggevenden, (bestuurs)adviseurs, programmamanagers en beleidsmedewerkers die zich bezig houden met strategische ontwikkeling van hun gemeente.

 

Duur van de opleiding

Elke module duurt twee dagen en vindt plaats op een centrale locatie in het land. De module wordt ondersteund door een e-learning omgeving waarin u de gemeente Fonkelveen bezoekt en aan de slag gaat met vraagstukken die daar spelen. 

 

Inhoud

Module 1 Veranderende verhoudingen tussen politiek, bestuur en lokale gemeenschap
De verhoudingen tussen raad en College zijn permanent in beweging, ook de ambtelijke organisatie moet in staat zijn om een goede en betekenisvolle relatie te onderhouden met de raadsleden. Nu vaak gezegd wordt dat ruimte moet worden geboden aan initiatieven vanuit de lokale gemeenschap, betekent dat eveneens dat alle bestaande en bekende verhoudingen veranderen. In deze module gaan we in op deze veranderingen. Nadrukkelijk zullen we de consequenties belichten voor de raad, College van B&W en ambtelijke organisatie en voor de onderlinge relaties en samenwerking.

 

Module 2 De gemeente in de Netwerkmaatschappij
Van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie; de gemeente wordt één van de spelers in een netwerksamenleving. Dit is misschien wel de belangrijkste uitdaging voor gemeenten in de 21ste eeuw. De gemeente heeft steeds vaker andere partijen nodig om de maatschappelijke doelstellingen te realiseren. Soms moet de gemeente een leidende rol spelen, in andere gevallen volstaat een ondersteunende rol. Deze module geeft u inzicht in de sturingsmogelijkheden in de netwerkmaatschappij. U leert het belang van 'vitale coalities' kennen en hierin effectief op te treden.

 

Module 3 Uw gemeente als Smart City
Smart cities lijken ver weg, soms alleen al omdat we er eigenlijk geen goede Nederlandse naam voor hebben. Maar de ICT ontwikkelingen gaan zo snel en zijn overal; met een uitgekiende strategie kan uw gemeente op korte termijn met vernieuwende ICT concepten goede resultaten halen. Raak geïnspireerd door voorbeelden van Smart Cities in binnen- en buitenland u leert dat u echt geen metropool hoeft te zijn om ook in uw gemeente smart city concepten toe te passen.

 

Module 4 Veranderende veiligheid
Helaas krijgen gemeenten met enige regelmaat te maken met incidenten die een grote impact hebben op het gevoel van veiligheid van de inwoners. Er is sprake van een grote variëteit aan bedreigingen van de veiligheid. Als een hijskraan omvalt in een woonwijk, is het direct zichtbaar, maar als het gaat om terreurdreiging of gevolgen van radicalisering onder groepen van inwoners, blijven dergelijke bedreigingen lang onder de oppervlakte. En dan zijn er ook gemeenten waar permanent gewaakt moet worden voor verstrengelingen tussen 'boven- en onderwereld'. In deze module gaan we in op de veranderingen in het veiligheidsdomein en hoe zij de gemeente beïnvloeden.

 

De eerste leergang gaat in maart 2016 van start. Schrijf u nu in

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingMuzenstraat 120,

2511 WB Den Haag,

Postbus 18607,

2502 EP Den Haag

070- 376 36 36

info@pblq.nl

www.pblq.nl

Meer nieuws

 

Meer weten over ons Informatiemanagement Traineeship, bekijk hier de website.

Opleiding Informatiemanagement voor verbinders

Metropool opleiding

Weten hoe het is om bij PBLQ te werken?

Blijf effectief in de informatiesamenleving van morgen!

Afbeelding

Whitepapers

 • ‘Smart’ lijkt wel een nieuw toverwoord. Net zoals innovatie dat ook al enige jaren...

  Smart city

  ‘Smart’ lijkt wel een nieuw toverwoord. Net zoals innovatie dat ook al enige jaren...
 • Voor bestuurders, managers en veranderaars 
 Met de digitalisering van onze samenleving is het...

  Safe in cyberspace

  Voor bestuurders, managers en veranderaars Met de digitalisering van onze samenleving is het...

Bloggers