of 59162 LinkedIn

De gemeentelijke digitale agenda Omgevingswet-proof

Wat kun je als gemeente over de Omgevingswet in je digitale agenda opnemen?

Het jaar 2017 was een spannend jaar voor de Omgevingswet. De invoering van de wet is inmiddels uitgesteld tot 1 januari 2021. De Omgevingswet is als gevolg van de kabinetsformatie van het ministerie van Infrastructuur & Milieu naar het ministerie van Binnenlandse zaken & Koninkrijksrelaties aan het verhuizen, hetgeen leidt tot onzekerheid over de sturing en de beschikbaarheid van budgetten. Tenslotte heeft het rapport van het Bureau ICT-toetsing (BIT) op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) veel stof doen opwaaien. Wat betekent dit voor gemeenten, en wat kan je als gemeente na de verkiezingen over de Omgevingswet in de digitale agenda van je nieuwe collegeprogramma opnemen?

De Omgevingswet heeft als doel om door bundeling van de wetgeving over de fysieke leefomgeving tot meer overzicht en duidelijkheid te komen: om tot één waarheid op de kaart te komen. Om dit te bereiken is een integrale manier van werken nodig tussen de verschillende domeinen en een hechtere samenwerking tussen verschillende overheden. Ook wordt er nadrukkelijk ruimte gemaakt voor meer burgerparticipatie. Digitalisering is essentieel om de ambities van de Omgevingswet te realiseren. Daarvoor is het nodig dat je als gemeente je eigen informatievoorziening op orde hebt. De brede (digitale) veranderopgaven van de Omgevingswet passen ook al op zichzelf goed op je digitale agenda. 

 

Veel gemeenten hebben de afgelopen jaren al in pilots geëxperimenteerd met aspecten van de Omgevingswet. De komende jaren zal de omslag van experimenteren naar implementeren worden gemaakt. Enerzijds is hier de vraag hoe je de lessen uit de pilots meeneemt en borgt. Anderzijds smaken de pilots misschien wel naar meer, in de ruimte die ze geven om op het snijvlak van digitale technologie en organisatieveranderingen te experimenteren. 

 

Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) gaat met een aantal landelijke voorzieningen de uitvoering van de Omgevingswet ondersteunen. Afgelopen zomer heeft het BIT het DSO kritisch tegen het licht gehouden. Daaruit is de Taskforce Complexiteitsreductie Omgevingswet voortgekomen.

 

Lees hier: "Wat verandert er door de Omgevingswet?"


Deze Taskforce heeft afgelopen december aanbevelingen gedaan over het minimale niveau dat het DSO op 1 januari 2021 moet bieden en de knoppen waaraan de opdrachtgevers nog kunnen draaien om de ambitie naar boven of beneden bij te stellen. Dit betekent dat, indien dit basisniveau door het Bestuurlijk Overleg begin 2018 wordt vastgesteld, je als gemeente een basisniveau hebt om op aan te sluiten. Naast dit basisniveau is er nog volop ruimte om als gemeente je eigen accenten te leggen en meer ambitie te tonen. Los daarvan zullen de koppelvlakken tussen de landelijke voorzieningen ten behoeve van het DSO en de systemen van de decentrale overheden ingericht en getest moeten worden.

 

Het verschil tussen het advies van de taskforce en voorstel 2 uit het Bestuursakkoord zit naast de veel concretere invulling van de ambities, ook in de uitbreiding van de samenwerkingsfunctionaliteit. Deze functionaliteit wordt als cruciaal gezien om de samenwerking tussen de bevoegde gezagen in de keten te faciliteren. Als gemeente wordt een goede samenwerking met je ketenpartners alleen nog maar belangrijker, om sneller vergunningen te kunnen verlenen en samen omgevingsplannen op te stellen. Om deze samenwerkingsfunctionaliteit te kunnen bieden is procesharmonisatie en standaardisatie een vereiste. Dit vergt een forse inspanning en investering van gemeenten die hiervan gebruik willen maken.

 

Tussen nu en de (beoogde) eindtijd van de collegeprogramma’s kan natuurlijk nog het nodige veranderen. Maar vanuit PBLQ zijn we ervan overtuigd dat de ambities en veranderopgaven van de Omgevingswet goed aansluiten bij de uitdagingen waar de gemeentes toch al voor staan. Het verwerken van de doelstellingen van de Omgevingswet in je digitale agenda is daarmee een ‘no regret’.


Geschreven door: Rianne Bennink en Richard van Breukelen


Meer informatie?

We denken graag met je mee over de implementatie van de Omgevingswet of over het opstellen van een digitale agenda na de gemeenteraadsverkiezingen. Neem contact met ons op. Meer informatie over onze ervaringen met de Omgevingswet kun hier vinden.

Deze blog maakt onderdeel uit van een blogreeks in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingMuzenstraat 120,

2511 WB Den Haag,

Postbus 18607,

2502 EP Den Haag

070- 376 36 36

info@pblq.nl

www.pblq.nl

Meer nieuws

 

Meer weten over ons Informatiemanagement Traineeship, bekijk hier de website.

Opleiding Informatiemanagement voor verbinders

Metropool opleiding

Weten hoe het is om bij PBLQ te werken?

Afbeelding

Whitepapers

  • ‘Smart’ lijkt wel een nieuw toverwoord. Net zoals innovatie dat ook al enige jaren...

    Smart city

    ‘Smart’ lijkt wel een nieuw toverwoord. Net zoals innovatie dat ook al enige jaren...
  • Voor bestuurders, managers en veranderaars 
 Met de digitalisering van onze samenleving is het...

    Safe in cyberspace

    Voor bestuurders, managers en veranderaars Met de digitalisering van onze samenleving is het...

Bloggers