of 59147 LinkedIn

De AVG, verandert er wat?

Web 2.0

In een omvang als nooit tevoren wordt persoonlijke informatie digitaal opgeslagen. Met de komst van web 2.0, het interactieve internet met user generated content, is van velen van ons in overvloed digitale informatie openbaar toegankelijk. Via Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn en andere media bouwen we aan een digitaal profiel dat bij een Google zoekopdracht al snel enkele pagina’s aan treffers oplevert. Ook de gemeentelijke loketten zijn vergaand gedigitaliseerd en door de komst van informatiegestuurd werken bij diezelfde gemeenten is het niet denkbeeldig dat mijn persoonsgegevens voor ongedachte doeleinden worden gebruikt.

Privacyschendingen

Weet je je om al dan niet principiële redenen te onttrekken aan de verleidingen van het sociale en/of transactionele internet, dan is dat allerminst een garantie voor een privacyzeker bestaan. Vanaf je geboorte heb je een digitaal profiel door je registratie in de gemeentelijke basisregistratie persoonsgegevens. Gemeenten verzamelen bij hun werk grote hoeveelheden persoonsgegevens. Weliswaar niet openbaar toegankelijk en in de regel met de beste intenties om de vertrouwelijkheid ervan te beschermen, maar de praktijk van alledag biedt een kleurrijk pallet van privacyschendingen. In het derde kwartaal van 2017 werden bij de Autoriteit Persoonsgegevens 2.500 datalekken gemeld, waarvan een substantieel aantal door gemeenten. De mogelijke impact van een datalek op het imago van je organisatie doet overigens het ergste vrezen voor datalekken die niet worden gemeld.


Nieuwe regels

Tegelijkertijd is de overheid ook de hoeder van onze privacy. Bijvoorbeeld in de vorm van (grondwettelijke) rechten met betrekking tot huisvrede, briefgeheim en lichamelijke integriteit. Persoonsgegevens vinden hun bescherming in de Wet bescherming persoonsgegevens die met ingang van 25 mei 2018 vervangen wordt door de Europese General Data Protection Regulation, of in goed Nederlands: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


Wat verandert er?

Kort gezegd biedt de AVG meer waarborgen voor degene van wie persoonsgegevens worden verwerkt en meer verplichtingen voor degene die de persoonsgegevens verwerkt. Zo heeft iedereen straks het recht ´vergeten´ te worden. Ook weer niet in alle gevallen, maar in ieder geval als de gegevensverwerking was gebaseerd op je toestemming. Voor organisaties die gegevens verwerken is nieuw dat ze moeten kunnen aantonen dat ze aan de regels van de AVG voldoen, bijvoorbeeld door een register bij te houden van alle persoonsgegevensverwerkingen.


Wat verandert er echt?

Is de AVG daarmee het antwoord op de onstuitbare technologische vooruitgang en de daarmee samenhangende risico´s voor mijn persoonlijke levenssfeer? Niet per se. Weinig zal veranderen als we de komst van de AVG vooral zien als een administratieve exercitie, uitgevoerd door een kleine groep privacydeskundigen. Wellicht wel als we de komst van de AVG aangrijpen om het bewustzijn over (de risico’s van) het gebruik van persoonsgegevens vergroten. Wellicht wel als het lukt van privacy een gedeelde verantwoordelijkheid te maken. Een zaak voor gemeentebestuur, management en alle medewerkers die met persoonsgegevens werken. Eigenlijk net zoals ICT al lang niet alleen "meer iets is van de ICT afdeling", wordt privacy niet alleen "meer iets is van de privacyexpert".


Blogreeks

Deze blog maakt onderdeel uit van een blogreeks in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingMuzenstraat 120,

2511 WB Den Haag,

Postbus 18607,

2502 EP Den Haag

070- 376 36 36

info@pblq.nl

www.pblq.nl

Meer nieuws

 

Meer weten over ons Informatiemanagement Traineeship, bekijk hier de website.

Opleiding Informatiemanagement voor verbinders

Metropool opleiding

Weten hoe het is om bij PBLQ te werken?

Afbeelding

Whitepapers

  • ‘Smart’ lijkt wel een nieuw toverwoord. Net zoals innovatie dat ook al enige jaren...

    Smart city

    ‘Smart’ lijkt wel een nieuw toverwoord. Net zoals innovatie dat ook al enige jaren...
  • Voor bestuurders, managers en veranderaars 
 Met de digitalisering van onze samenleving is het...

    Safe in cyberspace

    Voor bestuurders, managers en veranderaars Met de digitalisering van onze samenleving is het...

Bloggers