of 59162 LinkedIn

De AVG praktisch hanteerbaar

Reageer

Bescherming van persoonsgegevens is een belangrijk aspect in de dienstverlening van de overheid. Burgers mogen er op vertrouwen dat overheden zorgvuldig omgaan met hun persoonsgegevens. Wij helpen u de AVG praktisch hanteerbaar te maken.

Vanaf 25 mei 2018 moeten organisaties kunnen aantonen dat ze voldoen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

 

PBLQ biedt organisaties advies bij het implementeren van de AVG. Met onze aanpak bieden we inzicht in de impact die de bescherming van gegevens heeft op uw organisatiestructuur, de werkprocessen en de informatiebeveiliging. We kijken daarbij naar de organisatie als geheel vanuit een meervoudig perspectief: juridisch, informatiekundig en beleidsmatig. Wat mag, wat moet en wat kan er? Samen met u komen we tot een praktische aanpak om bij de verwerking van persoonsgegevens te voldoen aan de voorwaarden van de AVG en sectorspecifieke wet- en regelgeving die hier invulling aan geeft.

 

Afbeelding

vlnr: Hubert van Beusekom, Christina Fortunati, Dirk-Jan Beens, Niek van As, Theo Hooghiemstra, Dirk Scravendeel, Jelle Oud, Peter Seignette, Sandra van der Laan


Wat kunnen wij voor u doen?

We bieden een integrale aanpak om persoonsgegevens te beschermen.

 • We combineren het vakgebied informatievoorziening /ICT met dat van bescherming van persoonsgegevens. We geven dat praktisch handen en voeten met evidence based methoden en checklisten die makkelijk te gebruiken zijn in het dagelijkse werk.
 • Onze dienstverlening kent een aantal te combineren vormen, waarmee we u optimaal ondersteunen: advies, opleiding, coaching, beoordelingen en audits, uitvoering projecten en programma’s, interim- functievervulling en kwartiermakerschap.
 • We werken met u aan het versterken van de expertise in eigen huis met opleidingen, trainingen en coaching on the job als onderdeel van ons advies.
 • U kunt denken aan:
  • het uitvoeren van Privacy Impact Assessments
  • het maken van referentiemodellen en best practices
  • het opstellen van plannen van aanpak om AVG proof te worden
  • het inrichten van integrale organisatie beveiliging en privacy
  • advies over wet- en regelgeving
  • het opstellen van GAP-analyses: wat nog te doen voor 25 mei 2018?
  • het ontwikkelen van leertrajecten en workshops
  • advies over informatiebeveiliging, cybersecurity en (cyber)incidenten


Hoe pakken wij uw vragen aan?


Hoever ben ik met de invoering van de AVG? Wat moet ik nog doen? Welke risico’s loop ik?

Onze quick scans en GAP-analyses bieden bestuurders en management een instrument om snel in beeld te brengen wat er moet gebeuren om een organisatie AVG compliant te krijgen. We brengen via een GAP-analyse in kaart welke risico’s u loopt en wat u kunt doen om die weg te nemen. 


Hoe creëer ik bewustzijn en gedragsverandering?

Wij verzorgen lezingen en interactieve workshops om de bescherming van persoonsgegevens onder de aandacht te brengen. In de workshop privacy by design verkent u aan de hand van een praktijkcasus de mogelijkheden van privacy by design.

Wij verzorgen werksessies op maat en lezingen en presentaties om bescherming van persoonsgegevens  in uw organisatie onder de aandacht te brengen.


Waarom moet iedere gemeente, ieder ziekenhuis, iedere woningcorporatie zelf het wiel uitvinden?

Wij helpen u met het ontwikkelen en uitwerken van voorbeeldprocessen tot referentiemodellen voor sectoren. Onze handreiking 'Vroegsignalering schuldhulpverlening' bijvoorbeeld biedt gemeenten een model om vroegsignalering zo in te richten dat hun proces aan de eisen van de AVG voldoet.

 

Kunt u een Privacy Impact Assessment voor ons uitvoeren? 

Met een PIA op basis van de PBLQ Routekaart brengen wij voor u in beeld of een verwerking aan de AVG voldoet, welke risico’s dan blijven bestaan en welke maatregelen genomen kunnen worden. Een PIA van PBLQ voldoet aan de eisen van de AVG en van het “Model Gegevensbeschermingseffectbeoordeling Rijksdienst”. We voerden PIA’s uit op complexe gegevensverwerkingen bij gemeenten, departementen en uitvoeringsorganisaties.

 

Hebben we onze afspraken rond de bescherming van gegevens goed vastgelegd?

Wij bieden checks op uw register gegevensverwerking, de verwerkersovereenkomst en uw procedure voor de melding van datalekken. We onderzoeken of u voldoet aan de AVG en geven praktische adviezen om de bescherming van persoonsgegevens goed te borgen in afspraken.

 

Kunnen we die PIA ook zelf uitvoeren?

Wij verwerkten onze ervaring en methodische aanpak in een praktijkopleiding rond een leercasus. U leert het vraagstuk in kaart brengen, de juiste vragen stellen en risico’s en maatregelen formuleren. Na afloop van de opleiding weet u hoe u het proces rond een PIA inricht en kent u een stapsgewijze aanpak om een PIA systematisch uit te voeren.

 

Hoe borg ik permanente aandacht voor de bescherming van persoonsgegevens in mijn organisatie?

Wij adviseren en helpen om de bescherming van persoonsgevens te (waar)borgen in de taken, verantwoordelijkheden, rollen en werkprocessen van uw organisatie. In ons advies geven wij concreet aan hoe u permanente aandacht voor de bescherming van persoonsgegevens verankert in de organisatiestructuur. Wij bieden advies en ondersteuning bij de invoering.

 

AfbeeldingMet wie werken we samen?

Informatievoorziening en informatiemanagement hangen nauw samen met uitwisselen van data en gegevens en vaak ook persoonsgegevens. Informatiebeveiliging is verplicht op grond van de AVG. Daarom werken onze eigen specialisten nauw samen met samenwerkingspartners die bijvoorbeeld informatiebeveiliging als specialisatie hebben. In de opleiding 'Werkplaats PIA' en bij overige AVG-opdrachten werken we samen met de Software Improvement Group en met de partners waarmee PBLQ de IASA-mantel heeft: Quint, Secura en TNO. 

 

Vragen?

Theo Hooghiemstra, Principal adviseur

06 53 77 87 16 / Stuur mij een e-mail
Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingMuzenstraat 120,

2511 WB Den Haag,

Postbus 18607,

2502 EP Den Haag

070- 376 36 36

info@pblq.nl

www.pblq.nl

Meer nieuws

 

Meer weten over ons Informatiemanagement Traineeship, bekijk hier de website.

Opleiding Informatiemanagement voor verbinders

Metropool opleiding

Weten hoe het is om bij PBLQ te werken?

Afbeelding

Whitepapers

 • ‘Smart’ lijkt wel een nieuw toverwoord. Net zoals innovatie dat ook al enige jaren...

  Smart city

  ‘Smart’ lijkt wel een nieuw toverwoord. Net zoals innovatie dat ook al enige jaren...
 • Voor bestuurders, managers en veranderaars 
 Met de digitalisering van onze samenleving is het...

  Safe in cyberspace

  Voor bestuurders, managers en veranderaars Met de digitalisering van onze samenleving is het...

Bloggers