of 59250 LinkedIn

A tale of two Smart Cities

A tale of two Smart Cities. Bijeenkomst voor iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan het rapport Smart City Rotterdam.
Reageer

Op woensdagmiddag 8 juli is het rapport "Smart City Rotterdam" officieel door adviesbureau PBLQ gepresenteerd en overhandigd aan Carlo Schreuder, waarnemend directeur Ruimtelijk Economische Ontwikkeling Gemeente Rotterdam. Dit gebeurde tijdens een inspirerende bijeenkomst waarvoor iedereen die een bijdrage had geleverd aan het rapport was uitgenodigd. Daarmee was er hoogwaardig gezelschap aanwezig vanuit bedrijfsleven, kennisinstellingen en gemeenten.

 

Het rapport

Het rapport Smart City Rotterdam is een studie met de volgende doelstellingen:

 • Het begrip Smart City te duiden

 • Ontwikkelingen identificeren die voor Rotterdam van belangrijk zijn
 • Onderzoeken waarin Rotterdam zich kan onderscheiden
 • Een beeld te schetsen van de rolverdeling tussen partijen, in het bijzonder de rol van de gemeente
 • Een aanzet te geven voor een actieplan

 

"A tale of two Smart Cities"

"A tale of two Smart Cities" was de titel van de middag en stond onder leiding van Evert-Jan Mulder (projectleider Smart City vanuit PBLQ) en Frank Vieveen (opdrachtgever van PBLQ) vanuit de dienst Stadsontwikkeling van de gemeente.

 

Presentatie

Mano Radema van PBLQ presenteerde de resultaten van het Rotterdamse onderzoek waarna Maarten Hillenaar (Smart City lead van de gemeente Den Haag) een presentatie gaf over de aanpak in Den Haag. Carlo Schreuder was gevraagd om op de presentaties en het rapport te reflecteren. Hij gaf aan dat de gemeente voor de uitdagende taak staat om haar rol op te pakken in een wereld die steeds digitaler wordt en daardoor in een enorm tempo aan het veranderen is. Goed nadenken over een Smart City aanpak is daarbij essentieel om te komen tot de noodzakelijke samenwerking. Hij benadrukte dat het belangrijk is om dit samen met bedrijven en kennisinstellingen vorm te geven. Carlo bedankte PBLQ en iedereen die daaraan heeft meegewerkt, en gaf aan dat dit een eerste concrete stap is in de gemeentelijke aanpak om de Next Economy vorm te geven.

 

Discussie

Na de presentaties werden de aanwezigen met een viertal stellingen verleid tot soms stevige discussies. Enkele conclusies:

 • Laat de innovatie gebeuren. De rol van de gemeente moet vooral facilitair en initiërend zijn. Een duidelijke visie van het bestuur is essentieel.
 • De betrokkenheid van burgers blijft lastig omdat de directe impact van stedelijke innovatie niet ervaren wordt. Het kan wel helpen om burgers meer inzicht te geven in hun directe omgeving.
 • Steden moeten onderling veel meer samenwerken en van elkaar hergebruiken.

 

Een (digitaal) exemplaar van het rapport is op te vragen bij de adviseur. Gedrukte exemplaren zijn beperkt beschikbaar.

Foto: Leo Smits, directeur PBLQ overhandigt het rapport aan Carlo Schreuder

 

Adviseur:

Evert-Jan Mulder / 06-20395818

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingMuzenstraat 120,

2511 WB Den Haag,

Postbus 18607,

2502 EP Den Haag

070- 376 36 36

info@pblq.nl

www.pblq.nl

Meer nieuws

Opleiding Informatiemanagement voor verbinders

Metropool opleiding

Weten hoe het is om bij PBLQ te werken?

Blijf effectief in de informatiesamenleving van morgen!

Afbeelding

Whitepapers

 • ‘Smart’ lijkt wel een nieuw toverwoord. Net zoals innovatie dat ook al enige jaren...

  Smart city

  ‘Smart’ lijkt wel een nieuw toverwoord. Net zoals innovatie dat ook al enige jaren...
 • Voor bestuurders, managers en veranderaars 
 Met de digitalisering van onze samenleving is het...

  Safe in cyberspace

  Voor bestuurders, managers en veranderaars Met de digitalisering van onze samenleving is het...

Bloggers