of 59130 LinkedIn

UWV - Onder architectuur werken aan verbetering

Reageer

UWV voert sinds 2013 een groot programma uit voor het verbeteren van de processen en applicaties rondom eigenrisicodragers voor de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), Werkloosheidswet (WW) en de Ziektewet (ZW). Het programma heeft een UWV-brede impact, waarbij het geheel van processen en applicaties wordt verbeterd. Rob van de Wetering, senior adviseur bij M&I/Partners, is als architect aan het programma verbonden.

Achtergrond eigenrisicodragerschap

UWV verzorgt uitkeringen voor burgers als werken niet of niet direct mogelijk is. Bijvoorbeeld door ziekte of ontslag. Ook stimuleert UWV mensen om aan het werk te blijven of nieuw werk te vinden. Werkgevers dragen premies af, waaruit de uitkeringen worden betaald. Werkgevers kunnen kiezen om eigenrisicodrager te worden voor de WIA. Ze betalen dan minder premie aan de overheid en kunnen het risico op arbeidsongeschiktheid bij een private verzekeraar onderbrengen. UWV betaalt dan (in de meeste gevallen) de uitkering en verhaalt deze op de werkgever. Voor werkgevers in de sector Overheid en Onderwijs geldt dat zij verplicht eigenrisicodrager voor de WW zijn. Ook voor de ZW heeft UWV te maken met eigenrisicodragers.

 

Robuust ERD-schap en werkgever-verhaal

UWV voert sinds 2013 het programma Robuust ERD-schap (eigenrisicodragerschap) en werkgever-verhaal uit. Het UWV wil onnodige uitvoeringskosten voorkomen en moet de verstrekte uitkeringsgelden volledig, juist en tijdig bij de eigenrisicodragers verhalen. Dit programma moet hiertoe bijdragen.

Het programma bestaat uit elf projecten, die parallel worden uitgevoerd. Er is nieuw invorderbeleid ontwikkeld, processen zijn veranderd, werkinstructies en communicatieproducten herschreven, administraties geschoond en applicaties verbeterd. Ook is een standaardpakket voor facturatie en debiteurenbeheer geconfigureerd. Uiteraard met nauwe betrokkenheid van directie en management, staven, de uitvoering en externe partijen, zoals werkgevers en verzekeraars. Het programma wordt medio 2016 afgerond.

 

Vijf tips om met architectuur om te gaan

Hoe een organisatie met architectuur moet omgaan, hangt sterk af van de situatie. Gegeven de omvang en context van het programma bij UWV zijn de volgende tips waardevol.

1.   Positioneer de architect binnen het programma. Hij (of zij) is daarmee goed op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen het programma en kan snel schakelen als er een architectuurvraagstuk speelt.
2.   Betrek de architect gedurende de gehele looptijd bij het programma. Het is niet voldoende om een architect alleen bij de start een aantal mooie ‘platen’ te laten maken. Tot en met de implementatie kunnen er architectuurvraagstukken spelen en is de architect nodig.
3.   Wees ervan bewust dat niet alles op voorhand is te bepalen. Het is niet zinvol om bij aanvang een diepgaande architectuurbeschrijving te maken en daar star aan vast te houden. Beschrijf de hoofdlijnen, accepteer tijdelijk openstaande punten en ga de diepte in als dat noodzakelijk is. Tussentijds inspelen op veranderde omstandigheden is de enige manier om echt ‘in-control’ te zijn.
4.   Betrek een architect die in staat is om te verbinden. De rol van architect komt alleen maar goed uit de verf, als deze in staat is om mensen en vraagstukken te verbinden. De architect spreekt bijvoorbeeld met opdrachtgevers (vaak directieniveau), beleidsmedewerkers, collega-architecten, ontwerpers, bouwers, uitvoerende medewerkers, en programma- en projectmanagers.
5.   Creëer een hechte samenwerking tussen de architect en de programmamanager. De architect moet in de positie zijn om projecten te beïnvloeden, de omgeving erbij te betrekken en de programmamanager te adviseren. Als programmamanager en architect samenwerken, ontstaat een krachtige uitgangspositie.

 

Meer informatie?

Rob van de Wetering, rob.van.de.wetering@mxi.nl

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingBezoekadres
Sparrenheuvel 32
3708 JE Zeist

Postadres
Postbus 477
3700 AL Zeist

T (030) 2 270 500
E info@mxi.nl
I www.mxi.nl

Meer nieuws

Whitepapers

Bloggers