of 58952 LinkedIn

Uitstel omgevingswet is een zegen!

Uitstel omgevingswet is een zegen! Het is dé manier om te zorgen dat de invoering wél slaagt
Reageer

De minister heeft de invoeringsdatum van de omgevingswet uitgesteld tot januari 2021. De critici staan vóóraan om te laten horen dat 'Den Haag' faalt en dat de invoering een fiasco wordt. Wat ze niet zien, is dat het juist de manier is om te zorgen dat de invoering wél slaagt.

Een complexe onderneming

Hoewel de omgevingswet wordt geïntroduceerd onder het motto “Eenvoudig beter” en de belofte “Met één druk op de knop zien wat mogelijk is” is de praktijk complex. Uit onze impactanalyse blijkt dat de grootste verandering zit in de nieuwe samenwerking van gemeente met belanghebbenden (faciliterende overheid i.p.v. voorschrijvende overheid), de daarvoor benodigde verandering in gedrag en de (digitale) samenwerking met ketenpartners. Dit zijn veranderingstrajecten die veel overleg en afstemming vragen. En trajecten die tijd vragen om gezamenlijk met inwoners, ondernemers en partners de nieuwe manier van werken vorm te geven. Overhaast proberen de wet in te voeren wordt dan een self-fulfilling prophecy: natuurlijk lukt dat niet.


Nog veel te doen

In het land is een onomkeerbare beweging te zien: gemeenten experimenteren met de nieuwe omgevingsvisie en participatie. De eerste omgevingsplannen komen tot stand en gemeenten werken integraal en betrekken ketenpartners zoals waterschappen, omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s in de ontwikkeling. Het zaakgericht werken rond vergunningen is inmiddels niet meer weg te denken, medewerkers worden (bij)geschoold voor de nieuwe werkwijze en er wordt gewerkt aan landelijke standaarden en koppelingen, zoals bij het DSO. 

Tegelijkertijd is er nog veel te doen: 

  lessen leren uit de experimenten en daaruit bepalen hoe dit in andere gemeenten kan worden ingezet;
  begeleiden van gemeenten bij het adopteren van de nieuwe werkwijze;
  opbouwen van het vertrouwen met inwoners en bedrijven naar een solide basis voor participatie;
  bevorderen van integrale samenwerking tussen afdelingen onderling (ontschotten) en met ketenpartners;
  vereenvoudigen en stroomlijnen van werkprocessen voor integrale samenwerking;
  en last but not least op orde brengen en ontsluiten van gegevens uit een wirwar aan informatiesystemen. Want zonder die informatie, komt er van “Eenvoudig beter” en de belofte “Met één druk op de knop zien wat mogelijk is” niets terecht.


Uitstel is geen afstel

Het uitstel biedt overheden de kans om op de ingeslagen weg door te gaan en om dienstverlening, participatie, samenwerking en digitalisering uit te werken en de benodigde veranderingen door te voeren. Zodat ze in 2019 al volgens de gedachte van de wet werken en de invoering van de wet bijna een formaliteit is. 

Je zou bijna vermoeden dat iemand in Den Haag de keuze tot uitstel met opzet heeft gemaakt.

 

Arend de Jong
 

 

 Meer weten hoe wij uw organisatie op het juiste spoor kunnen zetten rondom de omgevingswet? Neem dan contact op met mij:


  arend.de.jong@mxi.nl
Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.