of 59179 LinkedIn

Het verschil maken als CIO in de overheid

Reageer

Op 18 mei organiseerde M&I/Partners de lunchbijeenkomst 'Het verschil maken als CIO'. Dick Heerschop, CIO van de Nationale Politie en Mark van der Velde, CIO van het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem gaven hun zienswijze op de doorontwikkeling van hun rol als CIO.

Juiste balans

Duidelijk was dat bij de vorming van de Nationale Politie applicatierationalisatie en vernieuwing van de IT-infrastructuur geweldig belangrijk waren. Om continuïteit van de ICT-dienstverlening te garanderen, om bedieningsgemak te verbeteren, om IT-kosten te beheersen en om capaciteit vrij te spelen voor onder meer innovatie. Ervoor zorgen dat de primaire, soms verouderde systemen blijven ‘draaien’ vormen een scherp contrast met de wijze waarop innovatie vorm krijgt. De uitdaging ligt erin dat een juiste balans moet worden gevonden tussen beheer en innovatie en de wijze van sturing die aan beide moet worden gegeven.

 

Nieuwe eisen

Zowel bij de Nationale Politie als in het Rijnstate Ziekenhuis wordt innovatie sterk gestimuleerd. Dat is ook hard nodig, eenvoudigweg omdat de omgeving van zowel politie als ziekenhuizen nieuwe eisen stelt. 'Hoe geef je een stopteken aan een zelfrijdende auto?'

Voorbeelden zijn dat informatie veel sneller beschikbaar komt via toegesneden 'apps' bij onderzoeken, maar ook dat communicatie tussen patiënt en specialist via het beeldscherm kan verlopen

 

Kosten en baten

Beide CIO’s merken op dat investeren in innovatie binnen de overheid al snel leidt tot hogere kosten, maar dat daar niet altijd besparingen tegenover staan binnen de eigen organisatie. Een consult via het beeldscherm kan de patiënt-arts relatie versterken, maar leidt ook tot hogere kosten voor het ziekenhuis, terwijl de baten bij de patiënt terecht komen die lagere (of geen) reiskosten meer heeft.

Karin Zwiggelaar, auteur van het 'boek CIO 3.0', gaf aan dat het onderscheid beheer en innovatie én de vraag of beide door één CIO kunnen worden bediend, sterk afhankelijk is van de omgeving van de CIO. Indien de overige bestuurders op C-niveau meer en meer doordrongen raken van het belang van ICT en innovatie voor de 'business' kan één CIO 3.0 beheer en innovatie beide aan!

 

AfbeeldingVoor meer informatie, kunt u contact opnemen met Wijnand Heijnen

  wijnand.heijnen@mxi.nl


Bent u geïnteresseerd in meer bijeenkomsten die M&I/Partners organiseert, dan kunt u zich aanmelden bij Kelly Vizee.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.