of 59130 LinkedIn

Gemeenten Meppel en Westerveld - Applicatieharmonisatie

Reageer

Sinds 2013 geven de gemeenten Meppel en Westerveld vorm aan een ambtelijke samenwerking. Primair is de intensieve samenwerking gericht op verbeteren van de kwaliteit en verminderen van de kwetsbaarheid van de ambtelijke organisatie van beide gemeenten. Efficiencyvoordelen worden waar mogelijk gerealiseerd, maar kostenbesparing is geen primair doel.

Binnen het overkoepelende geheel van de samenwerking werken de twee gemeenten op vier taakvelden en een aantal randvoorwaardelijke opdrachten. ICT is een van die opdrachten. De gemeenten hebben M&I/Partners, in de persoon van Sjoukje Haitjema en Jos Smits, gevraagd een advies uit te brengen om de individuele applicatielandschappen te harmoniseren tot één gemeenschappelijke.

 

Organisch ontwikkelen

De huidige ICT-kosten voor beide gemeenten liggen onder het benchmarkniveau. De gemeentelijke opgave voor de komende jaren is om het toenemende belang van ICT te faciliteren zonder forse budgetstijging. Deze efficiencyslag denken de gemeenten uit de intergemeentelijke samenwerking te halen.

Een grootschalige applicatieharmonisatie op korte termijn is financieel niet haalbaar. Dit wordt veroorzaakt door hoge transitiekosten en desinvesteringen. Sjoukje en Jos hebben, op basis van financiële overwegingen, een haalbaar scenario geadviseerd waarin de gemeenten zich organisch ontwikkelen naar de gewenste situatie.

Dit organische scenario heeft de volgende kenmerken.

  een ICT-fundament gebaseerd op de organisatiefilosofie van de samenwerking.
  de samenwerking biedt de infrastructuur voor beide gemeenten én de samenwerking (drie ICT-domeinen).
  Binnen het ICT-domein van de samenwerking functioneren die applicaties waarbij de uitvoering ook bij de samenwerking is ondergebracht.

 

Applicatieharmonisatie

 


Om deze organische ontwikkeling vorm te geven zijn de volgende stappen nodig:

1.   vorm eerst een gemeenschappelijke I&A-organisatie die een gemeenschappelijke infrastructuur realiseert;
2.   laat organisatieontwikkeling leidend zijn voor harmonisatieproces;
3.   werk de gemeenschappelijke organisatiefilosofie uit tot een gemeenschappelijke ICT-visie en ‘business architectuur’ en
4.   migreer juist die informatievoorziening (applicaties) waarbij de uitvoering ook in de samenwerking is ondergebracht.

 

Meer informatie?

Jos Smits, jos.smits@mxi.nl

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingBezoekadres
Sparrenheuvel 32
3708 JE Zeist

Postadres
Postbus 477
3700 AL Zeist

T (030) 2 270 500
E info@mxi.nl
I www.mxi.nl

Meer nieuws

Whitepapers

Bloggers