of 59318 LinkedIn

Er valt ook veel goeds over de overheid te zeggen

De boodschap klonk niet voor het eerst en het zal niet voor het laatst zijn. De ICT-uitgaven van het Rijk lopen uit de hand, becijferde een journalist van het FD onlangs. Ze had in totaal 125 projecten onderzocht, die bij elkaar opgeteld 1 miljard euro duurder uitpakten dan verwacht. Opmerkelijk was een digitaliseringsproject bij de immigratiedienst IND, dat op 29 miljoen euro uitkwam in plaats van de begrote 1,2 miljoen.

ICT-projecten bij de overheid

Ik zal niet ontkennen dat grote ICT-projecten bij de overheid uit de hand kunnen lopen. Sterker, ik heb daarover met enige regelmaat geschreven. Maar het is voor een eerlijk beeld wel van belang om goed te kijken hoe dat in zijn werk gaat. 

 

ICT en politiek

Een belangrijke oorzaak van de hoge kosten van ICT-projecten van het Rijk, aldus de meeste betrokkenen, is het feit dat de politiek steeds weer met nieuwe vragen komt. Grote ICT-projecten halen daarom maar moeizaam de eindstreep. Deze analyse is juist, maar het is niet het hele verhaal. Het is namelijk weliswaar lastig, maar tegelijkertijd ook begrijpelijk dat de politiek met nieuwe vragen komt. Dat is namelijk de taak van de politiek. Politieke partijen doen beloften aan kiezers en die moeten ze nakomen. Dat is het wezen van de democratie. Dat het soms weleens een onsje minder mag, dat ben ik met u eens. Maar stilstand is nu eenmaal niets iets waarmee je de burger tevreden stelt. 

 

Er gaat zo veel goed

Dat betekent dus steeds weer nieuwe taken voor overheidsorganisaties. Taken die ze – want zo werkt de ambtenarij – altijd maar weer loyaal uitvoeren. Ook als er vanaf de werkvloer is gewaarschuwd voor een lastige uitvoerbaarheid. In dat licht bezien is het niet vreemd dat er af en toe iets misgaat. Dat kun je verwachten. In dat licht bezien is het vooral opmerkelijk dat er zoveel goed gaat. Want dat is wel degelijk het geval. Het aanvragen van een rijbewijs? Vrijwel volledig gedigitaliseerd. Het invullen van je belastingformulier? Idem. Het aanvragen van studiefinanciering? Fluitje van een cent.

 

Dingen en mensen

Critici van de overheid prijzen vaak het bedrijfsleven, waar de zaken zoveel efficiënter zouden gaan. Ik denk dat die vergelijking niet helemaal opgaat. In het bedrijfsleven heb je vaak te maken met productieprocessen, en dingen laten zich nu eenmaal eenvoudiger digitaliseren dan mensen. Bovendien heeft het bedrijfsleven geen maatschappelijke taak, in elk geval niet als core business. Bestuurders in het bedrijfsleven hebben niet te maken met politici die steeds weer iets anders willen.

 

Verbouwingen

Daarnaast is het natuurlijk ook zo dat begrotingen vaak een te optimistisch beeld geven. Als ik eerlijk ben, is het best herkenbaar om in de business case niet meteen alle mogelijke tegenvallers of extra activiteiten mee te nemen. Vandaar dat verbouwingen meestal wat duurder uitvallen dan begroot!

Ik denk dus dat de overheid het beter doet dan menigeen denkt. We zouden er zelfs wel een beetje trots op mogen zijn. Een klein beetje maar natuurlijk, want we gaan de boven-ons-gestelden niet uitbundig prijzen. We zijn en we blijven immers Nederlanders.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.