of 59130 LinkedIn

DDFK-gemeenten - ICT-migratie

1 reactie

M&I/Partners onderzocht de mogelijke scenario's voor Dantumadiel, Dongeradeel Ferwerderadiel en Kollumerland (DDFK-gemeenten) om de continuïteit van de ICT-voorzieningen te borgen. De gemeenten hebben op basis van het onderzoek van M&I/Partners gekozen voor het onderbrengen van de ICT-omgeving bij het Shared Servicecenter van de gemeente Leeuwarden. De gemeente Ferwerderadiel is per 1 januari 2016 volledig gefaciliteerd naar het SSL.

De rol van M&I/Partners

M&I/Partners onderzocht de mogelijke scenario’s om de continuïteit van de ICT-voorzieningen bij de gemeente Ferwerderadiel te borgen. De gemeente heeft op basis van het onderzoek van M&I/Partners gekozen voor het onderbrengen van de ICT-omgeving bij het Shared Servicecenter van de gemeente Leeuwarden (SSL). Het SSL levert diensten op het gebied van het beheer van ICT-werkplekken, hosting van applicaties en het technisch (applicatie)beheer. Ferwerderadiel blijft zelf verantwoordelijk voor de ‘I-organisatie’ (waaronder het functioneel beheer).

M&I/Partners gaf de gemeente een sturend advies over de te kiezen koers. De aandacht was gevestigd op de belangrijkste organisatorische uitgangspunten van de gemeente. Door M&I/Partners is specifiek aandacht gevestigd op:

1.   continuïteit van de dienstverlening;
2.   kwaliteit van de dienstverlening aan burgers en bedrijven;
3.   kwaliteit van de ICT-dienstverlening;
4.   complexiteit (bestuurlijk, omgeving);
5.   technische haalbaarheid;
6.   financiën;
7.   risico’s.


Vier scenario's

M&I/Partners stelde vier scenario’s op:

1.   tijdelijk continueren dienstverlening Middelsee ICT (in afwachting van de ontwikkelingen met de ambtelijke fusie tussen de gemeente Ferwerderadiel en de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel en Kollumerland c.a.);
2.   aansluiten bij de ICT-voorzieningen van de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel en Kollumerland c.a. (in het licht van de op handen zijnde ambtelijke fusie);
3.   per ‘direct’ een gefaseerde overgang van de ICT van Ferwerderadiel naar SSL;
4.   ICT (gedeeltelijk) ‘parkeren’ bij externe partij in afwachting van de ontwikkelingen van de ambtelijke fusie.


Volledig gefaciliteerd

Na ruim een jaar voorbereiden op de ICT-migratie, is de migratie zelf in circa vier maanden uitgevoerd. De gemeente Ferwerderadiel wordt per 1 januari 2016 volledig gefaciliteerd vanuit het SSL. De gebruikers kijken terug op een succesvolle ICT-migratie, waarbij de ICT-voorzieningen voor de gemeente Ferwerderadiel zijn geborgd voor de toekomst.

In de tussentijd hebben ook de overige DDFK-gemeenten besloten de ICT-voorzieningen te migreren naar het SSL. In het kader van de ambtelijke fusie van de DDFK-gemeenten is dit gezamenlijk vastgesteld. Wilfred van der Schaaf organiseert ook voor de andere gemeenten de projectleiding en is inmiddels begonnen met de voorbereidingen, om ook deze migratie succesvol te laten verlopen.

Het Bildt en Menameradiel gaan uiterlijk 1-1-2018 samen met de gemeente Franekeradeel op in een nieuwe gemeente. De gemeente Leeuwarderadeel gaat per 1-1-2018 op in de gemeente Leeuwarden.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door J. Debreczeny (voormalig wethouder Dantumadeel en Zeewolde) op
Ik bengeneigd op te roepen te stoppen met het grootschalige en traag verlopende(ruim 10 jaar!)bestuurlijke NOFA/DDFK-fusietraject en terug te keren naar het oorspronkelijke, efficiëntere en overzichtelijke DANDON-fusiemodel. In dat geval zouden Ferwerderadiel en Kollumerlandc.a. kunnen worden opgesplitst en opgaan in aanliggende gemeente

Contactgegevens

AfbeeldingBezoekadres
Sparrenheuvel 32
3708 JE Zeist

Postadres
Postbus 477
3700 AL Zeist

T (030) 2 270 500
E info@mxi.nl
I www.mxi.nl

Meer nieuws

Whitepapers

Bloggers