of 58952 LinkedIn

Belangrijkste lessons learned in het berichtenverkeer

Reageer

We leven nu alweer bijna drie jaar na decentralisaties. Met de kennis van nu weten we zeker een aantal punten te benoemen die anders aangepakt hadden kunnen worden in het berichtenverkeer (iJw en iWmo). We nemen u kort mee in een kijkje in ons schrift met lessons learned vanuit gemeenten en zorgaanbieders, om zo stappen vooruit te kunnen zetten in verbetering van het berichtenverkeer.

Stukje geschiedenis

Een eerste pagina in het schrift 'lessons learned' is het ontstaan van berichtenverkeer. In 2015 is het elektronische berichtenverkeer van de AWBZ overgenomen en vormgegeven voor de wetten Wmo en Jeugdwet. Met als eerste doel om gemeenten en zorgaanbieders gebruik te laten maken van het berichtenverkeer om efficiënter te werk te gaan en administratieve lastenverlaging kan bewerkstelligen. 
Althans… na drie jaar blijkt dat niet alle zorgaanbieders en gemeenten er gebruik van maken. En van de zo gewenste administratieve lastverlaging is helaas het tegenovergestelde gebeurd. Het vrijblijvende karakter dat Van Rijn eraan heeft gegeven biedt keuzevrijheid in bijvoorbeeld werk-wijze. Maar heeft ook zeker geleid tot een complete wildgroei aan verschillende afspraken die het er zeker voor de zorgaanbieders niet makkelijker op hebben gemaakt. 

 

Wat gaat er nu mis?

De voordelen van het berichtenverkeer zijn evident. Er gaat een standaard toewijzing vanuit de gemeente richting een zorgaanbieder, gestoeld op een directe verwijzer of vanuit het sociaal team. Op basis van de toewijzing mag er zorg verleend worden. De zorgaanbieder dient vervolgens een factuur of declaratie in waar een betaling op volgt. Toch is dit niet zo eenvoudig. Het correct beschikken, tijdig doorgeven van wijzigingen, tijdig melden van directe verwijzers, op basis van de toewijzing een factuur of declaratie opsturen blijkt in de praktijk helaas niet zo eenvoudig. Jammer genoeg zijn deze ‘wijzigingen’ de crux in het berichtenverkeer en is het naleven hiervan in menselijke hand.


Wat hebben we nu geleerd?

Wat beschrijven zeven praktische geleerde lessen rondom het berichtenverkeer om stappen vooruit te kunnen zetten en het berichtenverkeer te verbeteren.

 

  Volg de landelijke richtlijnen. Is dat echt niet gewenst, stel dan alleen regionale richtlijnen op, maar beperk deze.
  Begin met de basis van het berichtenverkeer: het versturen/ontvangen van toewijzingen (301-berichten) en het versturen/ontvangen van betalingen (303 & 321-berichten). Ga dan pas de overige berichtensoorten gebruiken.
  Betrek de gehele organisatie bij dit proces, want het raakt niet alleen de administratie. Het begint vaak aan de voorkant, namelijk bij het contracteren van zorgaanbieders en de afspraken die daarin staan vermeld. Maak het uw eigen collega en de zorgaanbieder niet onnodig ingewikkeld.
  Communiceer als gemeente met uw zorgaanbieders over mogelijkheden rondom het berichtenverkeer, maar ook vice versa communiceer als zorgaanbieder met de gemeente. Soms is de een verder dan de ander of kunnen jullie elkaar helpen.
  Niet alles kan via het berichtenverkeer worden afgehandeld. Hierdoor blijft een andere communicatievorm ernaast nodig hebben.
  Het is en blijft een verandering en dat vraagt altijd tijd. Organiseer die ook met elkaar.
  Als laatst zoek hulp en kijk om u heen. Voldoende gemeenten en zorgaanbieders gaan of zijn door dit proces gegaan. Leer van elkaar, werk samen en verbeter met elkaar. Dan werken we samen aan de droom van een foutloos berichtenverkeer.

 

Nienke Tiddens, adviseur lokale overheid
 
 

Hopelijk biedt deze inkijk enkele richtlijnen om het berichtenverkeer écht goed te gaan gebruiken in uw organisatie. Bent u benieuwd hoe of wilt u hiervoor vrijblijvend meer informatie, neem dan gerust contact op met Nienke Tiddens, adviseur Lokale Overheid: 

  nienke.tiddens@mxi.nl
  Of bel direct: 06 13 98 76 62

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.