of 59147 LinkedIn

Als we nu weer eens gewoon gingen ontwerpen?

1 reactie

Vraagstukken binnen de overheid zijn van ingewikkeld naar complex gegaan. We lijken nog wel wat te kunnen leren van de aanpak van industriële productontwerpers.

Soms kan ik jaloers zijn. Bijvoorbeeld op de gemeente Eindhoven. Eindhoven heeft een gemeenteraad die inziet dat ze een strategisch designer nodig hebben. Nee, niet eentje die de inrichting van het gemeentehuis of de skyline van 2050 aanpakt. Nee, een social designer gespecialiseerd in maatschappelijke vraagstukken. Deze Vera Winthagen vat in het artikel van iBestuur “design” samen als ’niets meer of minder dan zorgen dat het werkt voor de gebruiker’.

 

Dat is de doeltreffendste en eenvoudigste definitie die ik sinds lange tijd heb gehoord.

 

Doodleuk vat ze ook nog even de beste aanpak samen: ‘Voor anderen nadenken hoort bij het oude fabrieksdenken dat is contraproductief: je organiseert je eigen weerstand.’

 

Vervolgens doet ze er nog een schepje bovenop door te vertellen wat dat vereist van de opdrachtgever. ‘Ruimte laten, dus niet de oplossing beschrijven in de opdracht. Dat betekent ook omgaan met onzekerheid: ontwerpen is iets nieuws maken, je kunt de uitkomst niet voorspellen.’ Aldus Vera Winthagen, strategisch design consultant bij Gemeente Eindhoven.

 

Uitspraken van een indrukwekkende scherpte.

 

Dit idee van designaanpak voor het oplossen van complexe vraagstukken is in opmars. De september uitgave van de Harvard Business Review stond in het teken van Design as a Strategy. In diverse artikelen werd belicht hoe grote organisaties als PepsiCo en Samsung designdenken adopteren om de cultuur van besturen van deze grote organisaties aan te passen aan de realiteit van vandaag. Een realiteit waarin problemen vele facetten kennen die elkaar beïnvloeden. Een vluchtige markt, een complex gebruikersproduct met complexe software en van grote maatschappelijke betekenis. Daar de goede weg in vinden vereist een lenige organisatie die leert van fouten en kan experimenteren met meerdere paden tegelijk.

 

De gemeente Eindhoven ziet in dat de oplossing vanuit de gemeenteraad bedenken al lang niet meer werkt. Petje af, want ze hebben blijkbaar het lef om daarbij hun nieuwe opdrachtgeversrol te accepteren. Daarbij moeten ze aandacht hebben voor een goed ontwerpproces en ruimte laten voor de resulterende oplossing. Dat klinkt als een goede aanpak voor veel vraagstukken bij de Nederlandse overheid. Vooral als er een forse IT-component in zit. Want hoe je het ook bekijkt, voordat je je IT-oplossing werkend hebt moet je heel wat grote en kleine ontwerpbeslissingen nemen met heel veel betrokkenen.

 

Passen we daar ook een ontwerpproces toe zoals mevrouw Winthagen het bedoelt? Ik zie het naar mijn smaak niet vaak genoeg. De vereiste aandacht voor het ontwerpproces waar alle betrokkenen in participeren is soms een informeel afstemmingsproces dat nog het meest op lobbyen lijkt. De ruimte die de stuurgroep moet laten voor het bedenken van de oplossing lijkt soms gericht om de verantwoordelijkheden vooral niet te helder te maken. De ontwerper is soms een IT-architect of een leverancier die vooral bezig is zijn eigen oplossing te promoten. De politiek, media en burgers, zoals u en ik, houden dit in stand door meer duidelijkheid vooraf te eisen dan mogelijk en door te vinden dat belastinggeld niet gebruikt mag worden aan een poging die helaas op niets uitloopt.

 

Wake up! Times have changed. Het idee dat je de oplossing perfect vooraf kunt bedenken kan overboord. Onze eigen maatschappij is van ingewikkeld naar complex gegaan. Dat vereist een andere aanpak: en een nieuwe generatie ontwerpers. Een kritische spin-in-het-web, die het proces organiseert en zorgt voor een balans tussen willen en kunnen, tot er een voldoende goed en gedragen resultaat is bereikt.

 

Ik pleit voor meer Vera’s en meer bestuurders à la Eindhoven.

 

Frank Hendriksen, principal adviseur M&I/Partners

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Ad Gerrits op
Verfrissende kijk op waarom hedendaagse uitdagingen om een hedendaagse aanpak vragen. Wat Eindhoven trouwens goed doet vind ik.
Overigens is komt de uitspraak dat design vooral gaat over of het werkt voor de gebruiker me bekend voor ("Design is not just what it looks like and feels like. Design is how it works." S.Jobs)

Contactgegevens

AfbeeldingBezoekadres
Sparrenheuvel 32
3708 JE Zeist

Postadres
Postbus 477
3700 AL Zeist

T (030) 2 270 500
E info@mxi.nl
I www.mxi.nl

Meer nieuws

Whitepapers

Bloggers