of 59179 LinkedIn

Wat maakt de stad slim?

Wat maakt de stad slim? Wanneer is een gemeente precies slim, en wat zijn de mogelijkheden?
Reageer

Gemeenten staan voor de grote uitdaging om de kwaliteit van het leven van de burgers verder te verbeteren. Slimme technologieën helpen daarbij. Zij maken steden veiliger en efficiënter, en bovendien aantrekkelijker voor burger en bedrijven. Met andere woorden: gemeenten worden slimmer. Maar wanneer is een gemeente precies slim, en wat zijn de mogelijkheden?

Slim of ‘smart’ is een populair begrip geworden. Tegenwoordig is de telefoon, het horloge en de televisie ook slim. Eén van de meest geaccepteerde definities voor slim is: ‘een activiteit of verzameling activiteiten die zorgt voor aanzienlijke winst in sociaal, duurzaam en economisch opzicht. Slimme toepassingen bieden vaak de benodigde, integrale oplossing voor complexe problemen.’

 

De Slimme Stad

Ook de term Slimme Stad – ook wel Smart City genoemd – wordt steeds vaker gebruikt. De Slimme Stad klinkt futuristisch. Snel is de associatie gemaakt met ingewikkelde technologieën, die ons voorstellingsvermogen ver te boven gaan. Toch maakt iedereen steeds vaker gebruik van de mogelijkheden die Slimme Steden ons bieden. Denk bijvoorbeeld aan straatlantaarns, die aangaan wanneer ze beweging registreren. Of wegen die de verkeersdrukte en eventuele ongelukken detecteren. Sensoren houden nauwgezet bij hoeveel CO2-fijnstof op deze wegen in de lucht komt. Ook geven deze sensoren bij alarmerende situaties direct een signaal aan de hulpdiensten. Het zijn maar enkele van de technische mogelijkheden en innovaties om de kwaliteit van leven te verbeteren.

 

Integrale en datagedreven oplossingen

Slim gaat verder dan technologie alleen. We zijn slim bezig als we verbindingen kunnen leggen tussen maatschappelijke ontwikkelingen, en technologische oplossingen en toepassingen. Slimme Steden worden gezien als het antwoord op veel maatschappelijke uitdagingen, zoals voor de problematiek op gebieden als mobiliteit, duurzaamheid, infrastructuur, energie en gezondheid. Deze thema’s zijn zo complex en grootschalig geworden, dat ze vragen om integrale, datagedreven oplossingen die door veel partijen in de stad worden gedragen. Uiteindelijk moet dat leiden tot een economisch gezondere en leefbaardere stad.

 

Voorwaarden voor succes

Voor toepassingen in een Slimme Stad is schaalbaarheid belangrijk. De mogelijkheid om projecten snel en zonder veel extra inzet van mensen naar een grote schaal te tillen, is essentieel voor duurzaam succes. Ook toekomstvastheid is een succesfactor. In de toekomst ontdekken we ongetwijfeld nog meer functionaliteiten en toepassingen. Dat vraagt een zorgvuldige planning en een goede oriëntatie op toekomstbestendige standaarden. Tot slot kan een Slimme Stad niet zonder data. Over privacy en security van deze data moet goed worden nagedacht. Een onafhankelijke datamanager die data scheidt, anonimiseert, selecteert, versleutelt en veilig bewaart, is daarom noodzakelijk.

 

Consistent beleid

De realisatie van een Slimme Stad lukt niet van de ene op de andere dag. De technologie om aan de hand van dataspecifieke oplossingen te ontwikkelen is er al. Maar het kost tijd om te komen tot een integrale, sector-overstijgende visie op specifieke vraagstukken in de gemeente, en de planning en uitvoering van die visie. Commitment is het sleutelwoord, want een succesvolle Slimme Stad ontstaat als overheden, onderwijs, leveranciers, én de burgers van de stad nauw samenwerken. Wel moet er een partij zijn die de rol van aanjager en regisseur oppakt. Dit is een rol die een gemeente normaalgesproken prima past. Ook is een gids nodig die slim toegankelijker maakt. KPN is dat door intensief samen te werken met wetenschappelijke instituten, door te experimenteren met toepassingen in zogeheten living labs binnen gemeenten en door baanbrekende pilots uit te voeren met grote ondernemingen.

 

KPN kan op verschillende manieren ondersteuning bieden bij de implementatie. Lees er in onze whitepaper Smart Cities meer over. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

 

Afbeelding 

KPN Lokale Overheid

Röntgenlaan 75 2719 DX Zoetermeer

Postbus 19535, 2500 CM Den Haag

070 – 343 69 00

kpnlokaleoverheid.nl

info.lokaleoverheid@kpn.com

 

Meer nieuws

Webinar: maak uw organisatie slimmer met IoT | 31 oktober 2018

Internet of Things meetup | 22 november 2018

De ontwikkelingen binnen Internet of Things (IoT) gaan razendsnel. Bent u benieuwd naar de laatste stand van zaken? 

Kom dan naar de IoT meetup in de bruisende IoT Academy en laat u kosteloos informeren.


Overvolle vuilcontainers

Whitepapers

Afbeelding

 

‘Alleen door kennis uit te wisselen, komen we samen verder,’ stelt José Brenninkmeijer in deze eerste uitgave van Minds, het nieuwe magazine van KPN Consulting. ‘Met mooie voorbeelden brengen we de nieuwe wereld tot leven. Laat je verrassen door slimme tools en gadgets en inspireren door bijzondere samenwerkingen.’

 

Bekijk het online magazine hier 

Aansluiting op digikoppeling-Generieke Berichten Platform

Lokale overheden veranderen

Afbeelding

Bloggers