of 59345 LinkedIn

Value case ontwikkelen als methodiek voor Smart Cities

Een value case is bij uitstek geschikt om een Smart Cities-initiatief te ontwikkelen. Wat houdt deze methodiek in, wat zijn de belangrijkste voorwaarden en hoe kom je tot een succesvolle value case?

Waarde voor alle partijen
Waar een business case uitgaat van het belang van één partij (het bedrijf), verwijst een value case naar waardecreatie voor alle stakeholders. Een value case beschrijft de waarde die elke betrokken partij voor zichzelf creëert binnen een project of programma. Het is vooral geschikt voor complexe projecten waarvan de directe (financiële) waarde niet meteen voor alle partijen zicht- of haalbaar is, maar die wel een aanzienlijke maatschappelijke impact hebben. Dit maakt het ontwikkelen van een value case bij uitstek geschikt als basis voor samenwerkingen binnen Smart Cities. Het gezamenlijk ontwikkelen van zo’n case geeft deelnemers aan Smart Cities-projecten inzicht in het maatschappelijk effect van hun initiatief en zorgt dat elke deelnemer er voordelen uithaalt. De gezamenlijke value case vormt de basis voor de door iedere afzonderlijke partij te ontwikkelen business case. Dit ondersteunt de investeringsafweging van elke individuele partij.

 

Organisatiedeskundige Michael Porter
Een value case ontwikkelen is een methodiek die past in Michael Porters concept van ‘creating shared value’. Volgens organisatiedeskundige Porter zijn het welzijn van de gemeenschappen om het bedrijf heen en de competitiviteit van een bedrijf van elkaar afhankelijk. Het exploiteren van de relatie tussen maatschappelijke en economische vooruitgang kan leiden tot een nieuwe golf van wereldwijde groei en een nieuwe opvatting van het begrip kapitalisme.

Dynamisch proces
De ontwikkeling van een value case is geen lineair, maar een dynamisch proces. Dat komt omdat voorwaarden als vertrouwen, bereidwilligheid om transparant te zijn over belangen en ambities, en het vermogen tot creatieve oplossingen te komen zich moeilijk laten plannen. Zo zal vrijwel iedere value case zich op een andere manier ontwikkelen.

Kwestie van durf en lange adem
In alle openheid transsectoraal samenwerken vraagt durf van betrokken partijen. Het kost dan ook tijd om het benodigde vertrouwen op te bouwen. Een tijdrovend en lastig traject, maar onontbeerlijk. Wil een Smart Cities-initiatief echt succesvol zijn, dan zullen alle partijen gezamenlijk dezelfde doelstelling moeten najagen. Alleen zo kunnen steden écht slimmer worden!

Wilt u meer weten over Smart Cities, lees dan onze whitepaper.Value case als methodiek voor Smart Cities
Een value case is bij uitstek geschikt om een Smart Cities-initiatief te ontwikkelen. Wat houdt de methodiek in, wat zijn de belangrijkste voorwaarden en hoe kom je tot een succesvolle value case? Lees het hier.

 

Value case als meest geschikte methodiek voor Smart Cities? In dit artikel lees je er meer over.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

 

Afbeelding 

KPN Lokale Overheid

Röntgenlaan 75 2719 DX Zoetermeer

Postbus 19535, 2500 CM Den Haag

070 – 343 69 00

kpnlokaleoverheid.nl

info.lokaleoverheid@kpn.com

 

Meer nieuws

Overvolle vuilcontainers

Whitepapers

Afbeelding

 

‘Alleen door kennis uit te wisselen, komen we samen verder,’ stelt José Brenninkmeijer in deze eerste uitgave van Minds, het nieuwe magazine van KPN Consulting. ‘Met mooie voorbeelden brengen we de nieuwe wereld tot leven. Laat je verrassen door slimme tools en gadgets en inspireren door bijzondere samenwerkingen.’

 

Bekijk het online magazine hier 

Aansluiting op digikoppeling-Generieke Berichten Platform

Lokale overheden veranderen

Afbeelding

Bloggers