of 59318 LinkedIn

Rijksoverheid sluit raamcontract voor netwerkdiensten

Reageer

De Rijksoverheid heeft raamcontracten gesloten met KPN, BT en Tele2 voor de levering van dataverbindingen en internettoegang. Hiermee is de Europese aanbesteding door het project OverheidsNetwerken2013 afgerond.

Afbeelding

 

Bij de aanbesteding heeft de Rijksoverheid ingezet op een hoge kwaliteit van dienstverlening. Ook is er vooraf een keuze gemaakt voor zoveel mogelijk standaarddiensten die afgenomen kunnen worden. In de komende jaren is er bij de Rijksoverheid naar schatting vraag naar in totaal zo'n 1150 Ethernet-verbindingen en 250 integrale netwerken (ip-vpn) en zo'n tachtig internettoegangsverbindingen.

Louis Rustenhoven, Directeur Marketing en Sales: 'Als KPN zien we uit naar deze nieuwe fase in dit contract, en zullen we ons bijzonder inspannen -binnen de gegeven mogelijkheden- om als leverancier een belangrijke bijdrage te blijven leveren aan de realisatie en verdere uitbouw van de overheidsstrategie en doelstellingen op ICT gebied.'

 

OverheidsNetwerken2013

Sinds enkele jaren maakt een groot aantal overheidsorganisaties gebruik van gezamenlijk aanbestede overeenkomsten op het gebied van tele- en datacommunicatie. Een van deze overeenkomsten gaat over vaste dataverbindingen, bekend onder de naam OT2006-Vaste Data.
Onder deze overeenkomst levert KPN diensten voor de connectiviteit van de kantoorlocaties en datacenters. Zo heeft KPN bijvoorbeeld eerder dit jaar een opdracht gegund gekregen door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor de connectiviteit tussen een bestaand datacenter en een te realiseren datacenter in Groningen.

Om te zorgen voor opvolging voor deze aflopende overeenkomst en om nieuwe initiatieven op het gebied van datacommunicatie mogelijk te maken, is het project OverheidsNetwerken2013 (ON2013) opgestart. In de nieuwe raamovereenkomst is bijvoorbeeld internettoegang en aanvullende dienstverlening zoals Anti DDos bescherming opgenomen.

 

Gezamenlijke aanbesteding

Voor het eerst heeft vrijwel heel de Rijksoverheid samengewerkt in een gezamenlijke aanbesteding van netwerkdiensten. Alle ministeries inclusief de agentschappen en de Hoge Colleges van Staat hebben deelgenomen. Uitzondering is het ministerie van Veiligheid en Justitie dat nog langlopende contracten nakomt. Ook doen zeven zelfstandige bestuursorganen mee.

 

Op de foto van links naar rechts: Joris van Oers (BT), Louis Rustenhoven (KPN) en Jeff Dodds (Tele2)

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

 

Afbeelding 

KPN Lokale Overheid

Röntgenlaan 75 2719 DX Zoetermeer

Postbus 19535, 2500 CM Den Haag

070 – 343 69 00

kpnlokaleoverheid.nl

info.lokaleoverheid@kpn.com

 

Meer nieuws

Overvolle vuilcontainers

Whitepapers

Afbeelding

 

‘Alleen door kennis uit te wisselen, komen we samen verder,’ stelt José Brenninkmeijer in deze eerste uitgave van Minds, het nieuwe magazine van KPN Consulting. ‘Met mooie voorbeelden brengen we de nieuwe wereld tot leven. Laat je verrassen door slimme tools en gadgets en inspireren door bijzondere samenwerkingen.’

 

Bekijk het online magazine hier 

Aansluiting op digikoppeling-Generieke Berichten Platform

Lokale overheden veranderen

Afbeelding

Bloggers