of 59130 LinkedIn

Nederland en ICT: doorpakken of ingehaald worden

Reageer

De ICT-netwerken van de rijksoverheden kunnen efficiënter, eenvoudiger en veiliger. Alleen dan blijven ze voldoen aan de wensen en verwachtingen van burgers en bedrijven, stellen Hans Söhngen en Ronald Mels van KPN. Uit eigen ervaring weet KPN hoe ingewikkeld het maken van zo’n omslag is.

Afbeelding

 

Hans Söhngen en Ronald Mels: “Overheidsorganisaties hebben allemaal op hun eigen manier netwerken ingericht en datasystemen werken onvoldoende samen. Hopelijk brengt het nieuwe kabinet daar verandering in en kunnen we samen een ambitieus Nederland vooruit brengen.”

 

KPN heeft een flinke reductie doorgevoerd qua aantal eigen netwerken. Dit vanuit de klantbehoefte, zoals de overheid de behoefte van de burger als vertrekpunt heeft. “Met de kennis die we hebben opgedaan willen we graag helpen. Overheden werken met ongeveer 450 verschillende netwerken, allemaal met een eigen opbouw en structuur”, zegt Hans So¨hngen, Vice President Public Sector bij KPN. “Voor overheden is het steeds lastiger om aan te haken bij de snel veranderende ICT-mogelijkheden en toenemende eisen die burgers, bedrijven en eigen medewerkers aan de rijksoverheden stellen. Dan helpt zo’n grote versnippering van netwerken niet. Juist een vereenvoudigde, gedeelde ICT-infrastructuur is een voorwaarde voor het veilig samenbrengen en delen van informatie die nodig is voor de dienstverlening waar burgers en bedrijven behoefte aan hebben.”

 

Ronald Mels, Managing Director voor Rijkswaterstaat bij KPN, vult aan: “De maatschappij wil dat de overheid steeds meer datagedreven is. Een burger wil op zijn smartphone zien hoe het staat met de bouwvergunning voor het tuinhuisje of z’n belastingaangifte bekijken. De Omgevingswet komt er niet voor niets aan. Verwacht wordt dat de overheid aan de achterkant informatie uit verschillende bronnen organiseert en combineert. Dat lukt nu niet, omdat overheidsorganisaties allemaal op hun eigen manier netwerken hebben ingericht en datasystemen onvoldoende samenwerken. Hopelijk brengt het nieuwe kabinet daar verandering in en kunnen we samen een ambitieus Nederland vooruit brengen.”

 

Overheden besteden hun projecten los van elkaar aan op de beste prijs-kwaliteit. Tegelijkertijd wil men burgers en bedrijven optimale services bieden. Zit daar een spanningsveld?
Mels: “Aanbestedingen zijn wettelijk verplicht en dat verandert niet. Wel moeten overheden toewerken naar een gezamenlijke stip aan de horizon. Totdat dit punt helder is, blijven ambtenaren op hun afzonderlijke terrein hun optimum zoeken. Binnen hun kaders hebben ze dan waarschijnlijk de beste deal binnengehaald. Maar in de breedte hoeft dat niet zo te zijn, omdat er geen centrale richting of aansturing is. Als die er wel is, is het makkelijker om tussen departementen en overheden te schakelen. Dat levert efficiencywinst op.”

 

Uw boodschap is dat regie ontbreekt en er veel differenti- atie bestaat. Dat werkt fouten in de hand. Is de politiek zich hiervan bewust
Mels: “De politiek heeft lang te weinig interesse in ICT getoond. De huidige Tweede Kamer bezit onvoldoende ICT-kennis of -ervaring. Slechts enkele partijen hadden een ICT-paragraaf in hun verkiezingsprogramma. Waarom niet alle partijen? Een duidelijke visie over de inrichting van ICT ontbreekt. Wij hopen dat het nieuwe kabinet ICT hoog op de agenda plaatst. Anders is het opnieuw vier jaar wachten.”
So¨hngen: “Op het onderwerp ICT is voor politici moeilijk succes te boeken. De kans op een uitglijder is des te groter. Dat komt door de complexiteit, maar ook door gebrek aan kennis. Daarom roept KPN op: Werk samen met marktpartijen. Stel je vragen en leer van elkaar.”

 

Wat is het risico van het huidige beleid?
Mels: “De overheid kan op dit moment niet garanderen dat de security, beschikbaarheid en data-uitwisseling bij alle 450 netwerken afdoende is geregeld. Maar als burger of bedrijf vertrouw je erop dat overheidssystemen veilig zijn en werken. Van sommige netwerken weet de overheid dat die echt veilig en stabiel zijn, van sommige niet. Vaak ontdekt de overheid pas wat de risico’s zijn als het al is misgegaan. Ter geruststelling voeg ik toe dat een ontdekt lek altijd direct door experts wordt aangepakt.”

 

KPN levert lokale overheden het Gemnet-netwerk en heeft kennis van een groot aantal overheidsnetwerken. Wat adviseert u overheden?
So¨hngen: “Start kleinschalig. Bijvoorbeeld met twee overheden die op elkaar lijken, en probeer die te simplificeren en standaardiseren. We beseffen hoe ingewikkeld zo’n omslag is. Ook wij hebben eerst verschillende diensten met aparte netwerken naast elkaar opgezet en ze vervolgens gei¨ntegreerd. In 2010 hadden we bijvoorbeeld nog geen 100.000 Internet TV-klanten. Dat zijn er inmiddels meer dan 2 miljoen. Om zo te kunnen groeien is intern veel veranderd.”

 

“De samenwerking tussen afdelingen is gei¨ntensiveerd en vereenvoudigd, en we zijn nog nadrukkelijker gaan kijken wat onze klanten willen. Van deze ervaring profiteren we bij het uitbouwen van onze ICT-dienstverlening. Met deze kennis kunnen we overheden helpen met hun ICT-aanpak, en met het aansluiten op de behoeften van de burgers en bedrijven vanuit een integraal en vraaggestuurd perspectief. Dan kom je al snel uit bij platformen, geleverd door markt- partijen en overheden samen. Platformen waarin security en privacy centraal staan, zijn meteen een veilige, centrale plaats voor dataopslag. Hoognodig, zeker met de toenemende dreiging van cybercrime.” Mels: “We willen onze bijdrage leveren aan de samenleving. Overheden proactief helpen hun ICT-processen te verbeteren.”

 

Wat levert deze nieuwe koers uiteindelijk op?
Mels: “Nederland heeft de ambitie om bij de top van Europa te horen. Optimalisering van netwerken geeft ons land een enorme boost. Ook op economisch gebied. Want hoe efficie¨nter de overheid, des te aantrekkelijker het investeringsklimaat. Dat begrijpt de overheid ook, hoor. Met de huidige ICT-infrastructuur is een begin gemaakt. Maar als we niet doorpakken, wordt Nederland aan alle kanten ingehaald.”

 

Een slim ingerichte en toekomstbestendige digitale infrastructuur is noodzakelijk in de transformatie naar digitaal meesterschap. Download hier de whitepaper ‘Digitaal Meesterschap’ van KPN. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

 

Afbeelding 

KPN Lokale Overheid

Röntgenlaan 75 2719 DX Zoetermeer

Postbus 19535, 2500 CM Den Haag

070 – 343 69 00

kpnlokaleoverheid.nl

info.lokaleoverheid@kpn.com

 

Meer nieuws

Webinar: maak uw organisatie slimmer met IoT | 31 oktober 2018

Internet of Things meetup | 22 november 2018

De ontwikkelingen binnen Internet of Things (IoT) gaan razendsnel. Bent u benieuwd naar de laatste stand van zaken? 

Kom dan naar de IoT meetup in de bruisende IoT Academy en laat u kosteloos informeren.


Overvolle vuilcontainers

Whitepapers

Afbeelding

 

‘Alleen door kennis uit te wisselen, komen we samen verder,’ stelt José Brenninkmeijer in deze eerste uitgave van Minds, het nieuwe magazine van KPN Consulting. ‘Met mooie voorbeelden brengen we de nieuwe wereld tot leven. Laat je verrassen door slimme tools en gadgets en inspireren door bijzondere samenwerkingen.’

 

Bekijk het online magazine hier 

Aansluiting op digikoppeling-Generieke Berichten Platform

Lokale overheden veranderen

Afbeelding

Bloggers