of 59130 LinkedIn

IoT maakt samenleving steeds slimmer

IoT maakt samenleving steeds slimmer. Maakt slimmer ook beter?
Reageer

Maakt slimmer ook beter?

We zien steeds meer voorbeelden van slimme Internet of Things-toepassingen voor verbeterde bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid, maar ook bijvoorbeeld efficiëntere zorg. Hoe werkt zo’n ‘slimme’ samenleving en wat brengt het de BV Nederland?

AfbeeldingGeoptimaliseerde verkeersstromen, soepele afvalstromen, verbeterde veiligheid - er zijn inmiddels talloze praktijkvoorbeelden van IoT in onder meer de publieke ruimte en infrastructuur. Dennis Groot, product owner van de KPN Data Services Hub. “Containers, afval, voertuigen, verkeerslichten; ze bevatten tegenwoordig allemaal data die voor meerdere partijen interessant is. Als je weet waar een container is, dan kan bijvoorbeeld de douane daar op anticiperen, of je kunt het verkeer erop afstemmen zodat vervoersmiddelen efficiënter worden ingezet.”

 

Dit soort ketens slimmer maken door er sensorapparaten in te betrekken is alleen mogelijk wanneer informatie-uitwisseling wordt gefaciliteerd. Data Services Hub (DSH) zorgt ervoor dat data van verschillende bronnen en/of partijen gebruikt wordt op een gecontroleerde, veilige, schaalbare en transparante manier. Zo’n Data Services Hub kan miljoenen gelijktijdige verbindingen verwerken. Deze digitale infrastructuur is nodig om de IoT-potentie ten volle te benutten.Wat heeft het Nederlandse bedrijfsleven aan IoT?

1. Proces optimalisatie: processen efficiënter en daardoor vaak goedkoper en betrouwbaarder maken.

2. Klantbeleving verbeteren: de klant verrassen op een positieve manier zodat deze een betere dienstverlening krijgt.

3. Risicobeheersing: dankzij data op incidenten en rampen anticiperen.

4. Nieuwe verdienmodellen: er zijn er veel bedrijven die ‘iets’ weten dat voor een andere partij interessant kan zijn. In die samenwerking schuilen nieuwe verdienmodellen.

 

Meer over de kracht van IoT


 

Fileprobleem te lijf met data

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) bijvoorbeeld, zet DSH in voor het Partnership Talking Traffic. Het ministerie werkt al geruime tijd samen met regionale overheden en bedrijfsleven aan een betere beheersing van het fileprobleem, onder meer met het programma Beter Benutten. Eén van de conclusies is: alleen meer asfalt lost het probleem niet op. We moeten de bestaande infrastructuur juist beter benutten, onder meer met behulp van betere en snellere informatievoorziening aan weggebruikers.

 

AfbeeldingNa vele projecten op veelal regionale schaal is het nu tijd voor opschaling: landelijk dekkende oplossingen die betrouwbaar zijn en beschikbaar komen voor personenauto’s, fietser, vrachtverkeer, ov en nood- en hulpdiensten. In een nu al werkende pilot wordt razendsnel data uitgewisseld tussen intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s) en vrachtwagens die op de A4 de afslag Flora Holland nemen. De truck vraagt om groen-prioriteit op 1500 meter voor het verkeerslicht. De iVRI ‘praat’ met de truck en geeft een snelheidsadvies af waarmee de truck ‘groen houdt’. De communicatie tussen truck en iVRI stopt zodra het voertuig het verkeerslicht is gepasseerd.Hoe we de stad slimmer maken...

Gerd Kortuem, Professor of Internet of Things aan de TU Delft, geeft enkele praktijkvoorbeelden van hoe we de stad nu al slimmer maken:

 

1. Met slimme netwerken die elektriciteit brengen naar waar die het hardst nodig is, bijvoorbeeld om het toenemende aantal elektrische auto’s op te laden.

2. Met waternetwerken die lekkage in pijpen meten en helpen om water in huis te besparen.

3. Met netwerken van sensoren die fijnstof meten.

4. Door optimalisatie van verkeersstromen door gebruik te maken van intelligente verkeerslichten, die kunnen inspelen op de actuele verkeerssituatie.

 

Meer lezen over Smart Cities en de rol van data? Download hier het whitepaper Smart Cities.


 

Constructieve partnerships

Volgens Groot heeft het ministerie met het Partnership Talking Traffic een mooi maatschappelijk doel neergezet om niet alleen de bereikbaarheid en doorstroming te verbeteren, maar met name ook duurzaamheid en verkeersveiligheid een positieve impuls te geven. “Dat moeten we met elkaar doen en gezamenlijk investeren we – overheden en zo’n twintig marktpartijen uit de verkeersindustrie, telecom en internetsector, automotive partijen en serviceproviders – 90 miljoen in de ontwikkeling en uitrol van innovatieve verkeerstoepassingen. Het Partnership Talking Traffic-project is een bevestiging van een typisch vraagstuk dat we met elkaar moeten organiseren, want dit kan niemand alleen.”

 

Alles draait de komende jaren om constructieve partnerships waarin soms ook partijen samenwerken die dat anders nooit zouden doen. “Niemand heeft alle data, niemand kan alles alleen”, zegt Groot. De mooiste bevestiging kwam voor hem toen drie partners elkaar binnen het Partnership Talking Traffic vonden die in de ‘oude’ wereld concurrent van elkaar zijn. Bij het oplossen van het filevraagstuk moeten ze samenwerken, want ze hebben volgens Groot allemaal een stukje van de puzzel.Slim assetmanagement

Alle containers voor op- en overslag van afval volledig online monitoren. Met één druk op de knop realtime zien waar de containers staan, en hoe lang ze er al staan. Lees hier de case van Van Happen Containers.


 

Slimme steden

Ook al laten we het verkeer met behulp van IoT-toepassingen nog zo vloeiend richting stad doorstromen, die stad is zelf ook bomvol. Gerd Kortuem, Professor of Internet of Things aan de TU Delft, werkt al enkele jaren aan smart city-projecten, onder meer in Madrid, in het Engelse Milton Keynes en nu als lid van het Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS Institute). Hier verkent hij experimentele data-gestuurde methoden voor stedelijke innovatie. Kortuem: “Het doel is om ideeën samen te brengen vanuit design-denken, wendbare startups en datawetenschap om zo het systematisch experimenteren in steden te faciliteren. Dit moet leiden tot het testen en meten van ontwerp-alternatieven.”

Hij ziet steeds meer IoT-innovaties in de openbare ruimte verschijnen: “We zien een enorme instroom van digitale technologieën in de stedelijke ruimte. Onder de noemer ‘smart city’ gebruiken publieke en particuliere partijen wereldwijd digitale technologie om de efficiency van systemen te verbeteren, kosten te reduceren, betrouwbaarheid de verbeteren en betere dienstverlening te bieden.”

 

Levens redden met connected AED’s

IoT kan ook bijdragen aan betere veiligheid en duurzaamheid door het individueel aan- en uitzetten van straatverlichting en het op afstand kunnen checken of verkeersborden kapot zijn of zijn omgevallen. Zelfs de wereldgezondheid kan voordeel hebben bij IoT-toepassingen, bijvoorbeeld door het monitoren van vaccinvervoer naar derdewereldlanden.

Dichter bij huis kan het verbinden van AED-kasten levens redden, zoals Medizon doet. Samen met KPN en Hartveilig Wonen maakten ze de AED-kasten slim door sensoren op de kasten te verbinden met het LoRa-netwerk. Via een app zien burgerhulpverleners van Hartveilig Wonen waar een werkende AED aanwezig is. Zo komen ze altijd bij een werkende AED en worden er steeds meer levens gered. “Wij denken dat het echt noodzakelijk is om deze apparatuur connected te maken”, zegt Medizon-directeur Marcus Flipsen.IoT is groeimarkt

Overheden investeren de komende 20 jaar naar verwachting zo’n € 41.000 miljard om de infrastructuur gereed te maken voor IoT: de mogelijkheid om alles via het internet te kunnen verbinden.

Bron: smartamerica.org


 

Kunstmatige intelligentie

Het kunnen communiceren tussen apparaten is eigenlijk helemaal niet zo nieuw, maar met de intrede van data - en met name big data – wordt daar een dimensie aan toegevoegd. Groot: “Je ziet nu dat er machines worden ontwikkeld die ‘uit zichzelf’ gaan antwoorden. Als een apparaat zegt: ‘Dit is mijn temperatuur’, dan is er een algoritme dat zegt: ‘Dan moet jij nu een rood lampje weergeven.’ Dat is echt de next step, dat die apparaten autonoom reageren.” Het steeds autonomer opererende IoT is volgens Michiel Jol, manager IoT Products KPN, onlosmakelijk verbonden met A.I. (kunstmatige intelligentie) en big data. “Wij zien A.I. en big data als een onmisbaar bouwblok om uit grote hoeveelheden data zinnige informatie en acties te kunnen formuleren.”

 

Steeds meer online

Op termijn gaan we zien dat heel veel verschillende diensten en apparaten binnen een bedrijf worden toegevoegd aan het netwerk om te gaan samenwerken. “Dingen gaan praten met andere dingen”, zegt Jol. “De data die hier uit voortvloeit moet vervolgens in reeds beschikbare openbare- of bedrijfsdata worden geïntegreerd, om daarna tot nieuwe informatie te leiden.”

De echte IoT ontwikkelingen beginnen volgens hem in de zakelijke markt, waar partijen zelf grote hoeveelheden assets hebben en deze op een uniforme manier aansluiten. Als we dit stadium voorbij zijn zal de technologie nog verder volwassen worden en is de expertise dusdanig toegenomen dat ook consumenten steeds meer verschillende verbonden apparaten hebben. “Wij zijn ervan overtuigd dat IoT een middel is om concurrerend te blijven. Dat betekent dat we steeds meer ‘offline’ spullen online zullen brengen.”Omzetgroei door smart cities

Onderzoeksbureau Navigant Research verwacht dat de omzet van bedrijven die actief zijn in smart cities gaat groeien van € 31 miljard in 2016 naar € 75,4 miljard in 2025. Het gaat hier om de sectoren automatisering, elektriciteitsnetwerken, veiligheid, onderwijs, vastgoed, gezondheidszorg, transport en water.


 

Veiligheid én vertrouwen

Ondanks de vele voordelen beseft ook Groot dat sommige mensen bang worden van al die steeds slimmere apparaten om ons heen. “Security speelt een grote rol, daarom is het ook één van onze speerpunten om er alles aan te doen verbindingen zo veilig mogelijk te maken. Dat laatste is cruciaal om IoT op grote schaal te laten werken.”

 


Podcast

Ontdek meer over Het Internet of Things op kpn.com/ICT of luister de podcast.


 

Veiligheid is ook nauw verweven met vertrouwen. Willen consumenten en organisaties door data aangestuurde, autonoom opererende apparaten volledig vertrouwen, dan moeten die betrouwbaar zijn. Mensen en organisaties moeten het gevoel hebben dat hun data in goede handen is. En we moeten dusdanig op informatie gaan vertrouwen dat we ook echt ons handelen gaan aanpassen, benadrukt Groot. “De matrixborden geven dan wel 70 km per uur aan, maar als mensen het gevoel hebben dat 100 ook kan, dan doen ze dat. Terwijl als iedereen wél 70 rijdt, dan staan we straks niet in de file. We moeten echt gaan werken aan dát vertrouwen.”

 


Zelf aan de slag met IoT?

Volg dan op woensdag 15 november het IoT webinar of kom dinsdag 28 november naar de IoT meetup in de RDM Makerspace.


Dit artikel is verschenen in het FD.   
Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

 

Afbeelding 

KPN Lokale Overheid

Röntgenlaan 75 2719 DX Zoetermeer

Postbus 19535, 2500 CM Den Haag

070 – 343 69 00

kpnlokaleoverheid.nl

info.lokaleoverheid@kpn.com

 

Meer nieuws

Webinar: maak uw organisatie slimmer met IoT | 31 oktober 2018

Internet of Things meetup | 22 november 2018

De ontwikkelingen binnen Internet of Things (IoT) gaan razendsnel. Bent u benieuwd naar de laatste stand van zaken? 

Kom dan naar de IoT meetup in de bruisende IoT Academy en laat u kosteloos informeren.


Overvolle vuilcontainers

Whitepapers

Afbeelding

 

‘Alleen door kennis uit te wisselen, komen we samen verder,’ stelt José Brenninkmeijer in deze eerste uitgave van Minds, het nieuwe magazine van KPN Consulting. ‘Met mooie voorbeelden brengen we de nieuwe wereld tot leven. Laat je verrassen door slimme tools en gadgets en inspireren door bijzondere samenwerkingen.’

 

Bekijk het online magazine hier 

Aansluiting op digikoppeling-Generieke Berichten Platform

Lokale overheden veranderen

Afbeelding

Bloggers