of 59345 LinkedIn

Informatiebeveiliging bij lokale overheden

Gemeenten hebben zich gecommitteerd aan de invoering van de BIG, de Baseline Informatieveiligheid gemeenten van VNG en KING. Doel: meer grip op de betrouwbaarheid van de informatievoorziening en borging van de informatieveiligheid. KPN zit tot in de haarvaten van het digitale overheidsdomein en is daarmee een logische partner bij de invoering en uitvoering van de BIG.

Gemeenten liggen sinds de decentralisaties in het sociale domein onder de loep. Niet in de laatste plaats omdat ze nu spin in het web van burgers, verzekeraars en zorgverleners zijn. De uitwisseling en het gebruik van privacygevoelige informatie is daarmee flink toegenomen. Een ontwikkeling die versterkt wordt door het feit dat steeds meer mensen – en dus ook ambtenaren – tijd- en plaatsonafhankelijk werken. De invoering van de BIG is dus pure noodzaak. Ook gezien de steeds strengere wet- en regelgeving.

 

De meerwaarde van KPN

KPN beheert al jarenlang de kritische infrastructuur van gemeenten. Denk aan Gemnet. Maar we werken ook voor ziekenhuizen en jeugdzorginstellingen. Een bijzondere combinatie die juist bij de invoering van de BIG van onschatbare waarde is en die ons een grote voorsprong geeft. Wij merken dat gemeenten ‘in control’ willen zijn bij de privacybescherming van burgers. KPN kan daarbij helpen. In dit whitepaper kunt u lezen wat de trends en ontwikkelingen zijn. Wat de BIG-bouwstenen zijn en hoe wij daar een rol in kunnen spelen.

 

Naar acceptabel niveau

Zo kunnen we gemeenten advies op maat geven bij de diverse stadia van de implementatie. Centrale vraag is: hoe krijgen gemeenten hun informatiebeveiliging naar een acceptabel niveau? Het advies spitst zich toe op de volgende onderdelen: GAP-analyse, Impactanalyse en het opstellen van het Informatiebeveiligingsplan. Maar ook bij het implementeren van maatregelen, het bewaken en verantwoorden kan KPN een waardevolle rol spelen.

 

Weten wat er leeft

Binnen KPN Lokale Overheid werken mensen die over gespecialiseerde kennis beschikken, die weten wat er leeft bij gemeenten. Onze consultants Lokale Overheid zijn op de hoogte van de ontwikkelingen in bijvoorbeeld het sociale domein en snappen welke politieke gevoeligheden er bestaan. Daarnaast hebben we IT-specialisten in dienst met voor gemeenten relevante kennis. KPN gaat graag met en voor gemeenten aan de slag.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

 

Afbeelding 

KPN Lokale Overheid

Röntgenlaan 75 2719 DX Zoetermeer

Postbus 19535, 2500 CM Den Haag

070 – 343 69 00

kpnlokaleoverheid.nl

info.lokaleoverheid@kpn.com

 

Meer nieuws

Overvolle vuilcontainers

Whitepapers

Afbeelding

 

‘Alleen door kennis uit te wisselen, komen we samen verder,’ stelt José Brenninkmeijer in deze eerste uitgave van Minds, het nieuwe magazine van KPN Consulting. ‘Met mooie voorbeelden brengen we de nieuwe wereld tot leven. Laat je verrassen door slimme tools en gadgets en inspireren door bijzondere samenwerkingen.’

 

Bekijk het online magazine hier 

Aansluiting op digikoppeling-Generieke Berichten Platform

Lokale overheden veranderen

Afbeelding

Bloggers