of 59250 LinkedIn

Gemeenten willen in control zijn

Met de Baseline Informatievoorziening (BIG) krijgen gemeenten meer grip op de betrouwbaarheid van de informatievoorziening en kunnen ze hun informatieveiligheid borgen.
Reageer

Met de Baseline Informatievoorziening (BIG) krijgen gemeenten meer grip op de betrouwbaarheid van de informatievoorziening en kunnen ze hun informatieveiligheid borgen. Klinkt eenvoudig. Toch valt de invoering niet mee, terwijl informatieveiligheid wel 1 van de succesfactoren bij de decentralisaties in het sociale domein is. ‘KPN kent zowel de lokale overheid als de zorgsector goed. Dat maakt ons tot een logische partner’, aldus Pieter-Bas Nederkoorn van KPN.

Tegenwoordig hebben gemeenten een centrale rol in het sociale domein. Dat betekent dat ze nog meer dan voorheen privacygevoelige informatie beheren en gebruiken. Ketenpartners in dit domein – van verzekeraars tot zorgverleners – moeten veilig en betrouwbaar informatie kunnen delen. Nederkoorn: ‘Bovenal moeten burgers ervan uit kunnen gaan dat hun gegevens bij de gemeente veilig zijn. De BIG is een praktisch handvat om hieraan invulling te geven. Dat is beslist geen overbodige luxe.’

 

Voorsprong

Voor gemeenten is de invoering van de BIG een fikse operatie. ‘Het is niet hun core business en daarbij slokt het doorvoeren van veranderingen veel tijd en energie op’, zegt Nederkoorn. ‘Het is de moeite waard om een ervaren partner zoals KPN te betrekken bij dit proces. Wij beheren het Gemnet-netwerk en leveren hele specifieke diensten aan de overheid. Bijvoorbeeld de Digitale Deurmat CORV. Die kennis en ervaring geeft ons een voorsprong ten opzichte van andere dienstverleners.’

 

Waarborgen continuïteit

Wat is de visie van KPN op informatiebeveiliging in relatie tot de ontwikkelingen bij de lokale overheid? ‘Gemeenten willen ‘in control’ zijn wat de privacybescherming van burgers betreft’, legt Nederkoorn uit. ‘Dat vereist een ketenbrede benadering én een integrale visie op security en privacy. Uitstekende informatiebeveiliging is tenslotte afhankelijk van mensen, ketenprocessen en technologie. Maar laten we ook de infrastructuur niet vergeten: die moet veilig en afgeschermd zijn. Anders wordt het waarborgen van continuïteit in het proces erg ingewikkeld.’

 

Risicomanagement

Nederkoorn is van mening dat risicomanagement een belangrijke voorwaarde voor informatiebeveiliging is. ‘Dat is een belangrijk aspect van onze visie op informatiebeveiliging. Die 2 zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. KPN geeft in elk geval gedegen advies over de risicogedreven invoering. We gaan hierbij uit van de centrale vraag: hoe krijgt deze gemeente zijn informatiebeveiliging naar een acceptabel niveau?’

 

Nooit af

Misschien denken gemeenten nu: oké, we gaan aan de slag: we voeren de BIG in en dan is het klaar. Nederkoorn: ‘Dat zou natuurlijk fantastisch zijn; de werkelijkheid is echter anders. Informatieveiligheid vraagt steeds om aandacht. Het is in feite nooit af.’ Geen nood: KPN kan gemeenten blijvend ondersteunen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

 

Afbeelding 

KPN Lokale Overheid

Röntgenlaan 75 2719 DX Zoetermeer

Postbus 19535, 2500 CM Den Haag

070 – 343 69 00

kpnlokaleoverheid.nl

info.lokaleoverheid@kpn.com

 

Meer nieuws

Overvolle vuilcontainers

Whitepapers

Afbeelding

 

‘Alleen door kennis uit te wisselen, komen we samen verder,’ stelt José Brenninkmeijer in deze eerste uitgave van Minds, het nieuwe magazine van KPN Consulting. ‘Met mooie voorbeelden brengen we de nieuwe wereld tot leven. Laat je verrassen door slimme tools en gadgets en inspireren door bijzondere samenwerkingen.’

 

Bekijk het online magazine hier 

Is de BIG al ingeburgerd in uw informatiebeveiliging?

Afbeelding

Afbeelding

Aansluiting op digikoppeling-Generieke Berichten Platform

Lokale overheden veranderen

Afbeelding

Bloggers