of 59250 LinkedIn

De 'smart' ambitie van Den Haag

Reageer

Den Haag is Smart City dankzij intensieve samenwerking KPN

Het potentieel ten volste benutten. Van de bestaande infrastructuur, de mensen en de middelen. Dát is de smart ambitie van Den Haag. Uitgangspunt is samenwerking met burgers, bedrijven en kennisinstellingen. Daarom werd onlangs een Smart City-convenant ondertekend. KPN is één van de 7 partijen die samen met de gemeente de ambities in de praktijk gaat brengen.

Naast KPN tekenden Siemens, Stedin, TNO, TU Delft, Centre for Innovation Universiteit van Leiden en Haagse Hogeschool de intentieverklaring. Tot in ieder geval 2018 zetten zij samen met de gemeente in op de toepassing van innovatieve technologie.

 

Afbeelding.Meer dan slimme snufjes

“Maar een Smart City is meer dan een stad vol slimme snufjes”, volgens Ingrid van Engelshoven, wethouder Kenniseconomie, Internationaal, Jeugd en Onderwijs  in Den Haag. “Smart City gaat over het stellen van slimme vragen waarop je gezamenlijk een antwoord vindt. Met het convenant laten we zien dat we geloven in co-creatie en vertrouwen. We laten het monopolie op beleid en uitvoering los en geven samen met de toporganisaties uit onze stad invulling aan maatschappelijke vraagstukken. En we weten dat technische innovaties daaraan een bijdrage kunnen leveren.”

 

                      

"Smart City is méér dan een stad vol slimme snufjes"

Ingrid van Engelshoven, wethouder Kenniseconomie, Internationaal, Jeugd en Onderwijs in Den Haag

 

.Vragen uit de maatschappij

Ook die maatschappelijke opgaven brengt de gemeente samen met anderen in kaart. “We willen voorkomen dat we slimme toepassingen ontwikkelingen die niet aansluiten bij actuele vraagstukken. Wat ons betreft komen dus zowel de uitdagingen als de oplossingen voort uit een nauwe samenwerking met onze partners. De gemeente is daarin de aanjagende en verbindende partij. Door bijvoorbeeld de aanpak van de hoge werkloosheid te verbinden aan de vraag naar technisch geschoolde krachten. Als je die verbindingen legt ben je als stad slim bezig.”

 

.Het geheel overzien

Dat betekent overigens niet dat Van Engelshoven het roer uit handen geeft. “Integendeel, het is aan ons om het grote geheel te overzien. We hebben als gemeente bepaalde verantwoordelijkheden. Denk aan voldoende werkgelegenheid, goede bereikbaarheid, betaalbare zorg, goed onderwijs en een aantrekkelijke openbare ruimte. Het is onze taak om die zaken op orde te brengen. Maar we zijn ervan overtuigd dat er in de stad talloze slimme koppen zijn die daaraan een onmisbare bijdrage kunnen leveren. En dat potentieel willen we ten volste benutten. We hopen dan ook van harte dat dit convenant ook andere partijen inspireert om aan te haken bij de talloze projecten die we in onze stad willen opstarten.”

 

Afbeelding.Veilige en aantrekkelijke festivals

Aan welke projecten we dan moeten denken? “Neem EventCloud, een ad hoc informatieomgeving voor evenementen waarmee de organisator, hulpdiensten en de politie sneller kunnen handelen bij incidenten of bij teveel drukte op bepaalde locaties, licht programmamanager Smart City Brian Benjamin toe. Dankzij deze dienst, die is ontwikkeld door KPN, Future Events, Prooost en Incentro, maken we ieder evenement eenvoudig smart.” En dat biedt grote kansen volgens Benjamin. “De Haagse festivals trekken ieder jaar zo’n 2 miljoen bezoekers en zijn van grote economische waarde voor de stad en voor lokale ondernemers. Dankzij de slimme combinatie van datastromen tijdens een evenement, kunnen we de kosten voor veiligheid met 40-70% verlagen. Dat maakt ons als stad aantrekkelijk voor evenementenorganisaties.”

 

                      

"We zien de Smart City-samenwerking als een platform dat grote meerwaarde biedt dankzij de capaciteit en kwaliteit van de aangesloten partijen"

Brian Benjamin, programmamanager Smart City

 

.Smart Shopping

Nog een voorbeeld uit de Haagse praktijk is het Smart Shopping-initiatief. Benjamin: “Daarmee willen we de winkelbeleving in onze stad verbeteren. Onder meer door via social media, apps en gratis WiFi in al onze winkelcentra meer interactie te creëren tussen winkeliers en publiek. Op die manier versterken we de economische concurrentiekracht, maar verbeteren we ook de bereikbaarheid en maken we de openbare ruimte aantrekkelijker. Door de traffic in onze winkelgebieden te monitoren en te analyseren kunnen we namelijk ook sturen. Zien we bijvoorbeeld dat een ijssalon in een bepaalde periode veel bezoekers trekt, dan kunnen we met een tijdelijke ijssalon meer publiek trekken in minder goed bezochte gebieden.”

 

.Gemeentelijke accelerator

Deze concrete technische toepassingen onderstrepen volgens Benjamin het belang van creativiteit en samenwerking. “Echte innovatie vraagt om korte lijnen en optimale samenwerking. Ook daar maken we als gemeente werk van. Het is voor bedrijven als KPN en Siemens nu soms lastig om binnen de overheid de juiste persoon te vinden en iets voor elkaar te krijgen. Voor kleine start-ups kan dat nóg lastiger zijn. Met het convenant zetten we ook in op het versnellen en makkelijker maken van samenwerking. We willen een gemeentelijke accelerator zijn in plaats van een bottleneck voor innovatie.”

 

.Slim koppelen van partijen

Die versnelling realiseert Den Haag ook weer door haar verbindende rol zeer serieus te nemen. “Bijvoorbeeld door te kijken of we een kleine start-up kunnen koppelen aan een grote partij die veel meer slagkracht heeft als het gaat om marketing, technologie, kennis en ervaring”, licht Benjamin toe. “Zo heeft KPN een innovatiecentrum waar wij andere bedrijven mee in contact kunnen brengen. Die krijgen daarmee de mogelijkheid om hun toepassingen te testen op het netwerk van KPN. Kortom, we zien de Smart City-samenwerking als een platform dat grote meerwaarde biedt dankzij de capaciteit en kwaliteit van de aangesloten partijen. En hopelijk worden er dat steeds meer.”

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

 

Afbeelding 

KPN Lokale Overheid

Röntgenlaan 75 2719 DX Zoetermeer

Postbus 19535, 2500 CM Den Haag

070 – 343 69 00

kpnlokaleoverheid.nl

info.lokaleoverheid@kpn.com

 

Meer nieuws

Overvolle vuilcontainers

Whitepapers

Afbeelding

 

‘Alleen door kennis uit te wisselen, komen we samen verder,’ stelt José Brenninkmeijer in deze eerste uitgave van Minds, het nieuwe magazine van KPN Consulting. ‘Met mooie voorbeelden brengen we de nieuwe wereld tot leven. Laat je verrassen door slimme tools en gadgets en inspireren door bijzondere samenwerkingen.’

 

Bekijk het online magazine hier 

Is de BIG al ingeburgerd in uw informatiebeveiliging?

Afbeelding

Afbeelding

Aansluiting op digikoppeling-Generieke Berichten Platform

Lokale overheden veranderen

Afbeelding

Bloggers