of 59345 LinkedIn

De gemeente als Slimme regisseur

Gemeenten hebben een unieke rol in onze samenleving, waarbij de rol regisseur veelvuldig en terecht naar voren komt. De vraag is dan onmiddellijk wat betekent dat dan? Wat is de definitie? Hoe doe je dat? En waar liggen extra kansen?

Over definitie en invulling is al veel besproken en geschreven. Een definitie zou kunnen zijn:

Het is aan gemeenten om met relevante (maatschappelijke) partijen op lokaal niveau samenhangend beleid tot stand te brengen. Niet door middel van hiërarchische macht, maar door alle partijen op basis van vrijwilligheid te bewegen tot samenwerking bij de oplossing van een gemeenschappelijk lokaal vraagstuk. Gemeenten hebben een regisseursrol in deze mobilisatie van lokale daadkracht.

 

Door de huidige decentralisaties is de druk op de regisseursrol aanzienlijk verhoogd en zijn gemeenten druk doende vanuit die rol beleid, samenwerkingen en processen in te richten om deze taken op de gewenste wijze uit te voeren voor haar inwoners. Een aanzienlijke klus.

Naast deze “reguliere” rol liggen er ook aanzienlijke kansen voor gemeenten om hun rol Slimmer uit te voeren. Niet voor niets wordt hier het woord Smart gebruikt, want er ontstaan op dit moment levendige initiatieven omtrent Smart Cities of in goed Nederlands Slimme Steden = Slimme Gemeenten. Er zijn de nodige pogingen ondernomen een definitie te geven voor een Smart City, deze lijkt de lading het beste te dekken:

A city can be defined as ‘smart’ when investments in human and social capital and traditional (transport) and modern (ICT) communication infrastructure fuel sustainable economic development and a high quality of life, with a wise management of natural resources, through participatory action and engagement [Caragliu et al.,2009].

 

Ook hier dus weer die regisseursrol met unieke kansen. Een transectorale regisseur voor sectoren die samenkomen in een gemeente en onderling belangrijke waarde creëren en uitwisselen. De kunst is nu om de waarde op het juiste moment, op de juiste plaats en met de juiste middelen samen te brengen voor de sector waar het in feite allemaal om draait; het huishouden, dus wij als mens, burger en inwoner. We wensen tenslotte allemaal een goed leven.

 

De vraag is nu hoe doet u dat als Slimme gemeente en regisseur? Een belangrijk eerste stap is het maken van Value Cases [concept geïnitieerd door prof. Nico Baken.]

 

Waar gaan Value Cases over:

- De effecten van keuzemogelijkheden ook op de langere termijn in plaats van uitsluitend op de korte termijn;
- Niet-financiële aspecten van keuzemogelijkheden; aspecten rond mogelijkheden die niet of in eerste instantie niet in geld uit te drukken zijn;
- De positieve dan wel negatieve effecten voor het grotere geheel waarvan de opstellers uit meerdere sectoren van een Value Case deel uit maken.

 

In tegenstelling tot Business Cases:

- Value Cases zijn opgesteld door twee of meer actoren meestal afkomstig uit twee of meer verschillende sectoren;
- De betrokken actoren (de opstellers van een Value Case) zijn door elkaar uitgenodigd om over de grenzen van hun domein te kijken om de noden van de ander te leren begrijpen en hier waarde aan toe kennen.

 

Een voorbeeld van een Value Case: Multi-purpose camera- en sensor-network

Op dit moment bestaan en worden 1 op 1 camera/sensor-netwerken gebouwd door afzonderlijke actoren per specifieke (veiligheidsapplicatie), uiteraard onderbouwd met een specifieke businesscase. Door echter 1 netwerk multi-inzetbaar te maken voor de verschillende actoren, waarbij de informatie van camera’s en sensoren voor de specifieke toepassing of behoefte op een veilige wijze wordt verwerkt, beschermd en opgeslagen wordt een hoge mate van efficiëntie bereikt. Het leent zich meteen voor verdere verrijking van nieuwe of aanvullende toepassingen van of voor (nieuwe) actoren op het vlak van sensing, data analyse. Hierbij valt te denken aan val-detectie, luchtvervuiling/leefklimaat (binnen/buiten) wateroverlast enz. voor belangrijke actoren als gemeente, politie, brandweer, ambulance, Rijkswaterstaat en burgers/inwoners. Dit sector- en gemeentegrenzen overschrijdende belang en de waarde van veiligheid kan uitstekend tot uiting gebracht worden in de bovenliggende Value Case met de inzet van slimme ICT.

 

Samengevat:

Meer waarde delen met elkaar, in plaats van ieder voor zichzelf houden.

 

Wie doet mee?

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

 

Afbeelding 

KPN Lokale Overheid

Röntgenlaan 75 2719 DX Zoetermeer

Postbus 19535, 2500 CM Den Haag

070 – 343 69 00

kpnlokaleoverheid.nl

info.lokaleoverheid@kpn.com

 

Meer nieuws

Overvolle vuilcontainers

Whitepapers

Afbeelding

 

‘Alleen door kennis uit te wisselen, komen we samen verder,’ stelt José Brenninkmeijer in deze eerste uitgave van Minds, het nieuwe magazine van KPN Consulting. ‘Met mooie voorbeelden brengen we de nieuwe wereld tot leven. Laat je verrassen door slimme tools en gadgets en inspireren door bijzondere samenwerkingen.’

 

Bekijk het online magazine hier 

Aansluiting op digikoppeling-Generieke Berichten Platform

Lokale overheden veranderen

Afbeelding

Bloggers