of 59345 LinkedIn

De Cloud Businesscase voor geïntegreerde communicatie

Een telefonie businesscase wordt nog vaak zoals vanouds over de as van aanschaf, afschrijving en servicekosten berekend. Met de komst van cloud diensten veranderd dit. De eenmalige investering wordt een veel kleiner bestandsdeel, maandelijkse kosten (OPEX) komen hier voor terug. Deze verandering zegt ook iets over de ICT activiteiten die van de gemeente naar de leverancier verplaatsen en over activiteiten die intern verplaatsen. Daarnaast evolueert telecommunicatie naar geïntegreerde communicatie en wordt snel nieuwe functionaliteit toegevoegd.

Steeds vaker is het onderwerp van gesprek of geïntegreerde communicatie tot het expertisegebied van de gemeentelijke ICT afdeling behoort. Een goede functioneel beheer organisatie die zich richt op oplossingen die aansluiten bij relevante bedrijfsprocessen is steeds belangrijker. ICT is steeds meer leverancier van de technische infrastructuur. De ontwikkelingen in de markt gaan snel en de cloud is hét platform waar vanuit integrale oplossingen met een bijpassende roadmap de komende tijd worden doorontwikkeld. Steeds meer uitvoerende afdelingen zijn daarnaast rechtstreeks in gesprek met leveranciers. Cloud diensten zijn immers ontwikkelt voor eindgebruikers. De toegevoegde waarde van de ICT afdeling in de keten veranderd.

 

Binnen ICT komt tijd beschikbaar voor zaken die nu blijven liggen. Doordat taken veranderen is het zeer waarschijnlijk dat intern met FTE en kostenplaatsen wordt geschoven. De verschuiving van locatie gebaseerde naar cloud dienstverlening betekent veel voor de wijze waarop een businesscase dient te worden beschouwd. Het ICT budget wordt daarmee ruimer, de kosten voor functioneel beheer verplaatsen naar de voorkant van de organisatie, daar waar ze thuis horen.

 

Het aanbesteden van een nieuwe telefonieomgeving veranderd mee. Nieuwe functionaliteit met toegevoegde waarde zoals vast-mobiel integratie wordt steeds vaker onderdeel van een aanbestedingstraject. Een platte vervanging van de bestaande omgeving zal, als er geen functionaliteit wordt toegevoegd,  qua investering vaak lager uitkomen dan de huidige omgeving. Het toevoegen van nieuwe integrale functionaliteit brengt kosten met zich mee, maar levert ook efficiency op. Er dient rekening te worden gehouden met de toegevoegde waarde van nieuwe functionaliteit, en deze is niet altijd meetbaar in geld. Geïntegreerde communicatievormen bieden meer efficiency door het integreren van vast en mobiel en niet in de laatste plaats ook door functionaliteit op het gebied van samenwerken, Unified Communications. De Total Cost of Ownership berekening dient over een langere periode te worden beschouwd, alleen een Return on Investment is niet meer afdoende.

 

Gemeenten zijn bezig met het professionaliseren van klantcontact. Aan de andere kant zakken steeds meer taken vanuit de centrale overheid door naar de gemeenten.  ICT heeft capaciteit nodig om de integratie van deze taken in de processen op te vangen. Doordat geïntegreerde communicatie vanuit de cloud wordt verzorgd is het niet ondenkbaar dat er capaciteit vrijkomt bij de ICT afdeling van de gemeente. Deze capaciteit kan worden ingezet voor de onboarding van deze taken. Daarmee wordt een externe vacature voorkomen en kan dit bedrag in de businesscase van geïntegreerde communicatie worden opgenomen als besparing. Dit biedt ook kansen op ontplooiing voor de huidige telefoniebeheerder. Een carrière perspectief zorgt voor behoud van kennis  binnen de gemeentelijke organisatie.

 

Door de verschuiving van taken, de veranderde inzet van medewerkers en het niet hoeven stellen van een vacature voor de extra taken wordt de cloud businesscase vanuit een ander perspectief benaderd. Daarnaast hoeft u zich op het gebied van geïntegreerde communicatie geen zorgen meer te maken over de techniek, de integratie en de continuïteit. 

 

Past dit ook bij uw organisatie? Wij maken graag met u een overzichtelijke businesscase.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

 

Afbeelding 

KPN Lokale Overheid

Röntgenlaan 75 2719 DX Zoetermeer

Postbus 19535, 2500 CM Den Haag

070 – 343 69 00

kpnlokaleoverheid.nl

info.lokaleoverheid@kpn.com

 

Meer nieuws

Overvolle vuilcontainers

Whitepapers

Afbeelding

 

‘Alleen door kennis uit te wisselen, komen we samen verder,’ stelt José Brenninkmeijer in deze eerste uitgave van Minds, het nieuwe magazine van KPN Consulting. ‘Met mooie voorbeelden brengen we de nieuwe wereld tot leven. Laat je verrassen door slimme tools en gadgets en inspireren door bijzondere samenwerkingen.’

 

Bekijk het online magazine hier 

Aansluiting op digikoppeling-Generieke Berichten Platform

Lokale overheden veranderen

Afbeelding

Bloggers