of 59345 LinkedIn

Cloud communicatie aanbesteden

Uw (traditionele) telefooncentrale is een belangrijk element voor uw organisatie en in het bijzonder het klantcontactcentrum. Er komt echter een moment dat er geen support meer kan worden geleverd, dat het systeem is afgeschreven of dat nieuwe gewenste functionaliteit niet, of niet eenvoudig kan worden toegevoegd. Dat moment biedt kansen, maar vraagt in de huidige tijd van integratie en cloud ontwikkelingen een andere aanpak dan voorheen.

De wereld verandert snel. De vraag die ontstaat is hoe de markt zodanig moet worden uitgevraagd opdat de gewenste functionaliteit wordt bereikt. Van oudsher volgen in het bestek eisen en wensen, vooral gebaseerd op traditionele technologie. Als er aan een eis niet kan worden voldaan kan een inschrijver geen alternatief bieden en volgt er geen aanbieding. Maar wat als er voor die ene functionaliteit een alternatief met veel toegevoegde waarde kan worden geboden?

 

De bestaande oplossing heeft kenmerken die de afgelopen jaren gebruikelijk waren, mogelijk zijn er daarnaast losse systemen toegevoegd. Een mooi voorbeeld is verkort kiezen. De eis zien we vaak terug, maar het eerste wat iemand kent is iemands naam, daarna pas het nummer. Het fenomeen naamkiezen is de afgelopen jaren gegroeid en daardoor is bijvoorbeeld de functionaliteit verkort kiezen achterhaald. Dit laat zien dat het stellen van functionele vragen meerwaarde biedt ten opzichte van de traditionele eisen en wensen die gebaseerd zijn op traditionele functionaliteit.

 

Het is daarnaast van belang dat er ruimte is om de oplossing te beschrijven. Een globaal design, een functioneel ontwerp, een plan van aanpak, een model Service Level Agreement en een roadmap zijn cruciale documenten die een hoge waardering dienen te krijgen. De prijs blijft van belang, echter door de prijs ondergeschikt te maken aan de oplossing kan de Total Cost of Ownership over een langere periode wel eens gunstiger zijn dan bij een traditionele verdeling waarbij de prijs zwaarder weegt dan de oplossing.

 

Cloud diensten in het bijzonder worden gekenmerkt door flexibiliteit. De meeste cloud diensten kunnen geheel of gedeeltelijk op- en afschalen binnen de contractperiode. Soms zelfs onbeperkt. Verbindingen en mobiele contracten zijn nodig voor een cloud dienst, maar zijn nog niet klaar voor de flexibiliteit die bij een cloud communicatie systeem wel aanwezig is. Het businessmodel is hier simpelweg anders. Het verdient hier ook de aanbeveling vooral de brug te slaan naar een model contract waar vervolgens een waardering in punten op wordt losgelaten.

 

Samenvattend is het een feit dat er veel verandert in de wereld van integrale communicatie. Het is lastig om alle eisen goed te formuleren en de stap te maken naar een nieuwe manier van uitvragen. Een marktconsultatie en wellicht zelfs een Best Value Procurement proces sluiten erg goed aan bij de verandering van het stellen van eisen naar het stellen van open vragen met een bijbehorende waardering in punten. In elk geval bieden de beschreven zaken een houvast in de richting van het ideale pakket aan diensten. De eerder genoemde marktconsultatiefase is essentieel in de snel evoluerende markt van cloud.

 

Afsluitend wil ik u graag meegeven dat op lange termijn een oplossing met een iets hogere aanvangsprijs goedkoper kan zijn dan andersom.

 

KPN helpt u graag met het maken van de juiste keuzes en deelt graag de roadmap en ervaringen rondom vergelijkbare aanbestedingen met u.

 

Bent u klaar voor een andere wijze van aanbesteden?

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

 

Afbeelding 

KPN Lokale Overheid

Röntgenlaan 75 2719 DX Zoetermeer

Postbus 19535, 2500 CM Den Haag

070 – 343 69 00

kpnlokaleoverheid.nl

info.lokaleoverheid@kpn.com

 

Meer nieuws

Overvolle vuilcontainers

Whitepapers

Afbeelding

 

‘Alleen door kennis uit te wisselen, komen we samen verder,’ stelt José Brenninkmeijer in deze eerste uitgave van Minds, het nieuwe magazine van KPN Consulting. ‘Met mooie voorbeelden brengen we de nieuwe wereld tot leven. Laat je verrassen door slimme tools en gadgets en inspireren door bijzondere samenwerkingen.’

 

Bekijk het online magazine hier 

Aansluiting op digikoppeling-Generieke Berichten Platform

Lokale overheden veranderen

Afbeelding

Bloggers