of 59318 LinkedIn

Big Data Ruimte om te ondernemen

Reageer

Iedere dag zijn er talloze nieuwe beslissingen om te nemen. Klein en groot. Over nieuwe markten, die wel of niet bestormd worden. Over processen, die misschien simpeler kunnen. Over andere manieren van klantcommunicatie, die wellicht bijdragen aan succes. Tweederde van die beslissingen, ook die met veel impact, wordt nog altijd op basis van intuïtie of ‘onderbuikgevoel’ genomen. En dat terwijl de harde feiten – verpakt in diverse data – vaak wel aanwezig zijn, binnen of buiten organisaties. Big Data helpt om goed geïnformeerd de juiste beslissing te nemen. Zo geeft Big Data ruimte om weer te durven. Om te ondernemen.

4 manieren om Big Data voor u te laten werken

De hoeveelheid informatie die organisaties tot hun beschikking hebben vergroot dagelijks. Steeds meer gegevens, feiten en cijfers worden verrijkt tot nieuwe inzichten en kennis. Veel organisaties zien dan ook de potentie van Big Data. De truc is om niet overspoeld te worden – om Big Data voor u te laten werken.

Hoe slim en geïnformeerd ondernemers en managers ook zijn, het is voor een enkel mens of team vrijwel onmogelijk om al die inzichten te overzien en te combineren.

Individuele kennis en intuïtie voldoet eenvoudigweg niet meer om goed gefundeerde beslissingen te kunnen nemen. Big Data kan helpen. Door verbanden aan te tonen, door

samenhang te laten zien en zo nieuwe inzichten te creëren. Wij onderscheiden 4 manieren waarop organisaties Big Data kunnen inzetten om er beter van te worden. Om beter te functioneren, beter te ondernemen, betere service te verlenen of beter dan

de concurrent te zijn.

 

1.   Operationel Excellence – Tot in de puntjes geregeld

Natuurlijk, een goede ondernemer of manager voelt doorgaans wel aan waar het in de keten spaak loopt. Waar een vertraging in de productie bijvoorbeeld vandaan komt. Toch blijkt uit onderzoek dat de ondernemer of manager die zich puur op gevoel baseert, kwalitatief slechtere beslissingen neemt. Even snel een handvol papieren en formulieren doorbladeren om het gevoel bevestigd te zien, is er sowieso niet meer bij. Het is te veel. En te verspreid: over Excelsheets, verschillende rapportages of in diverse modules van ERP-systemen. Dan voldoet intuïtie eenvoudigweg niet meer. Het combineren van die twee – harde feiten, inclusief verbanden en inzichten (Big Data), plus intuïtie – levert wel veel op. Namelijk: wijsheid.

 

Operational excellence gaat over soepel lopende processen, ketens die naadloos op elkaar inhaken en een maximaal of optimaal gebruik van alle bedrijfsmiddelen. Big Data kan daar veel waarde aan toevoegen. Van het identificeren van bottlenecks in de ketens of processen tot het nog slimmer inplannen van alle bedrijfsmiddelen. En zelfs voorspellen waar in de toekomst bottlenecks gaan ontstaan.

 

2.   Productleadership – Nieuwe bondgenoten

In een aantal sectoren – zoals transport of het hotelwezen – is de ‘disruptieve’, de nietsontziende, alles op z’n kop zettende, impact al voelbaar geworden. Denk aan Uber of

Airbnb. Nu hoeft niet elke organisatie de nieuwe Airbnb te worden, wel is het van belang rekening te houden met de komst van dergelijke verdienmodellen. En de eigen organisatie daarop aan te passen. Want anders verwordt het product leadership van anderen tot een groot risico voor u: weet uw concurrent wel de organisatie tijdig bij te sturen, dan staat u direct op achterstand. Niets doen is eenvoudigweg geen optie

meer. Tegelijkertijd is er de nieuwe deeleconomie. Door uw data te delen met anderen en te verrijken met elkaars inzichten, ontstaat nieuwe kennis. En nieuwe inzichten, die u wellicht vooruit helpen. Dat betekent dat u, om uw markt op de grondvesten te doen schudden, ook afhankelijk bent van anderen. Big Data helpt u de juiste bondgenoten te

vinden.

 

3.   Customer Intimacy – Op schoot bij de klant

De kans om meer te weten over de klanten is wellicht de bekendste kans die Big Data biedt. Social media, bezoekersinfo via cookies, eigen omzetcijfers, open data, commerciële databases: de hoeveelheid potentiële kennisbronnen was nog nooit zo

groot. Het stelt bedrijven in staat aanbiedingen op maat te ontwikkelen. Maar ook publieke organisaties biedt het veel mogelijkheden: zij kunnen hun dienstverlening aanscherpen en bijvoorbeeld wachttijden verkorten. Tegelijk stelt Big Data in deze zin u

voor een aantal dilemma’s. Allereerst de privacy vragen: wat mag u verzamelen? Wat mag u combineren? Dan de praktische dilemma’s: wat wilt u eigenlijk precies weten? Uit welke bronnen? Een kansrijk Big Data-traject op het gebied van customer intimacy

begint daarom met gezond verstand en kennis van zaken: een slimme en realistische doel- en vraagstelling.

 

4.   Risk & Fraud – Alles onder controle

Wat speelt er in uw organisatie? Waar wijken reguliere processen en cijfers plotseling af? Waar worden patronen doorbroken? Bij de verbetering van fraude- en risicobeheersing is Big Data een uitkomst. Gaat het om voldoen aan compliance maatregelen, dan kunnen organisaties – vooral publieke en financiële organisaties – er feitelijk niet meer omheen.

Het aantal toezichthouders en wet- en regelgeving is namelijk enorm toegenomen. Zodanig, dat eigenlijk alleen Big Data een antwoord biedt om aan de vereisten te voldoen. Met dank aan Big Data zijn audits bovendien beter en verfijnder uit te voeren. Dat scheelt tijd en overbodig vinkwerk.

 

Houdt hier rekening mee in uw organisatie

•  

Flexibilisering van beleidsvoering: teamleiders en beleidsontwikkelaars moeten bereid zijn koerswijzigingen door te voeren als gevolg van uitkomsten van Big Data-trajecten.

•  

Openheid ten opzichte van uitkomsten uit Big Data: Big Data kan alleen succesvol zijn, wanneer mensen begrijpen wat de meerwaarde is. Houdt ze betrokken, laat ze meedenken.

•  

Steun of mandaat vanuit de top: openheid en flexibilsering is alleen mogelijk met steun vanuit de top. Liefst zelfs met een mandaat voor degene die het traject initieert.

 

Houdt hier rekening mee voor wat betreft uw ICT

•  

Uitbreiding van de opslagcapaciteit– de cloud maakt het mogelijk om flexibel mee te groeien met de vraag van de organisatie.

•  

Het gebruik van sensoren, ‘slimme’ apparaten en samenwerkingsplatforms, zorgt voor een groeiende verscheidenheid aan bestandsformaten – koppeling en analyse vraagt om specifieke expertise.

•  

Realtime informatie (zoals het aantal bezoekers op een event) is steeds vaker onderdeel van Big Data

– met IaaS-oplossingen groeit ook de infrastructuur flexibel mee.


Download voor meer informatie de whitepaper Big Data.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

 

Afbeelding 

KPN Lokale Overheid

Röntgenlaan 75 2719 DX Zoetermeer

Postbus 19535, 2500 CM Den Haag

070 – 343 69 00

kpnlokaleoverheid.nl

info.lokaleoverheid@kpn.com

 

Meer nieuws

Overvolle vuilcontainers

Whitepapers

Afbeelding

 

‘Alleen door kennis uit te wisselen, komen we samen verder,’ stelt José Brenninkmeijer in deze eerste uitgave van Minds, het nieuwe magazine van KPN Consulting. ‘Met mooie voorbeelden brengen we de nieuwe wereld tot leven. Laat je verrassen door slimme tools en gadgets en inspireren door bijzondere samenwerkingen.’

 

Bekijk het online magazine hier 

Aansluiting op digikoppeling-Generieke Berichten Platform

Lokale overheden veranderen

Afbeelding