of 60264 LinkedIn

Wel of niet aan de slag met de Omgevingswet?

Hoe gaat het nu eigenlijk met die Omgevingswet en het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO)? Misschien klinkt het gek, maar ik ben best enthousiast over de voortgang.

Eind vorig jaar is de invoering van de Omgevingswet met twee jaar uitgesteld. Dat klinkt natuurlijk niet goed. Kort daarna verscheen er een behoorlijk kritisch BIT-advies. Bottom line: Bureau ICT-toetsing was van mening dat er in de scope van het programma gesneden moet worden om te komen tot wat strikt noodzakelijk en haalbaar is voor handhaving van het huidige niveau van dienstverlening. Men vond een sterke reductie in de complexiteit van het DSO echt noodzakelijk.

 

Bovendien moest er een betere dialoog met de bevoegde gezagen komen. Het DSO moet niet het feestje van Rijkswaterstaat en het ministerie worden (of beter gezegd: ministeries, want naast I&W is BZK sinds begin dit jaar verantwoordelijk voor de wet. Lees in deze blog van Robert Forkink wat dat betekent).


Blij met meer transparantie 

Waarom dan toch positief? Omdat ik de afgelopen periode veel meer transparantie bij het programma voor het Digitaal Stelsel constateer. Allereerst was er op 7 november de door de brancheverenigingen Nederland ICT en GeoBusiness georganiseerde Markttoets DSO, waar de programmamanagers en Product Owners van het DSO heldere toelichtingen gaven op de stand van zaken.

 

Belangrijkste aandachtspunt van de IT-leveranciers tijdens de Markttoets bleek een concrete roadmap: welke API’s zijn wanneer beschikbaar, wat hebben we daaraan en hoe kunnen we testen? Met deze uitkomst gaat het programma aan de slag.

 

De afgelopen weken zijn er verschillende demonstraties van de opgeleverde functionaliteit van het DSO geweest, waar we als leverancier meer te weten zijn gekomen over de opzet en de beschikbare services. Als leverancier van oplossingen en apps voor vergunningverlening, toezicht en handhaving is het voor ons eenvoudiger geworden om rekening te houden met de ontwikkeling van het DSO bij de realisatie vernieuwende oplossingen voor bevoegde gezagen, burgers en bedrijven. En dat is mooi.


Doe de Data-analyse

De VNG meent dat de veranderde ingangsdatum niets verandert aan de transitieopgave voor gemeenten. Hoe zet u de eerste stappen? Vooral door nu projecten op te pakken waar u geen spijt van krijgt. Antea Group en Centric hebben in dat kader bijvoorbeeld de dienst Data-analyse Omgevingswet ontwikkeld. Deze analyse geeft een helder en interactief inzicht in de kwaliteit van uw gegevens in de fasen opbouw, beheer of gebruik.

 

Dat is belangrijk, want deze gegevens vormen straks de basis voor de informatievoorziening via het Omgevingsloket. We maken onder andere gebruik van gegevens uit de basisregistraties BAG, BGT, WOZ en NHR, ruimtelijke plannen en luchtfoto’s. Belangrijke thema’s in de analyse zijn onder andere geconstateerde verschillen in gebruik en bestemming, maar ook in bijvoorbeeld eigendomssituaties.

Kijk ook eens op de website van het Omgevingscollectief. Binnenkort vindt u daar een totaaloverzicht van de gemeenschappelijke producten en diensten van de samenwerkende partners binnen het collectief.


Goede gegevens vormen de basis 

Kwalitatief goede gegevens vormen de basis voor goede dienstverlening aan burgers en bedrijven, ook los van de Omgevingswet. Dat is natuurlijk niets nieuws. Als gemeente kunt u de basis verder op orde brengen door dit jaar nog over te stappen op Key2BAG van Centric. Geo-basisregistraties als de BAG (basisregistratie Adressen en Gebouwen) zijn ‘hot’, niet in de laatste plaats door recente marktontwikkelingen.

 

Op verzoek van een aantal gemeenten heeft VNG Realisatie in de afgelopen maanden een marktverkenning uitgevoerd naar de verschillende leveranciers en oplossingen. Het eindrapport is onlangs opgeleverd, maar biedt mogelijk nog niet de aanknopingspunten die u zoekt in uw oriëntatie op een andere BAG of BGT.

 

Wilt u weten waarom de gemeente Ermelo onlangs voor de BAG van Centric koos, evenals veertien andere gemeenten die vorig jaar al de overstap maakten? Laat het me gerust weten.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

 

 

Antwerpseweg 8, 2803 PB Gouda 

0182 - 34 57 01 

info.pss@centric.eu

www.centric.eu/overheid

Meer nieuws

Bloggers

Whitepapers