of 59250 LinkedIn

Veiligheidsregio in Brabant start met alerteringssysteem CBIS

Reageer

Sinds 2010 werkt Centric samen met diverse partijen die betrokken zijn bij het zeehaven- en industrieterrein Moerdijk. Eén van de resultaten van deze samenwerking is het Calamiteiten BHV Informatie Systeem (CBIS).

Afgelopen zomer werd het ontwikkeltraject van CBIS afgesloten met een succesvol verlopen test. Naar aanleiding hiervan kiest de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant voor een regiobrede uitrol van CBIS. De officiële uitrol van het systeem vindt plaats op 9 december 2013 tijdens de VeiligheidsTOP in Moerdijk. CBIS wordt ontwikkeld samen met gemeente Moerdijk, Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, het Havenschap Moerdijk en het bedrijfsleven. CBIS maakt onderdeel uit van het actieprogramma Moerdijk Veilig, dat tot doel heeft de veiligheid in het Moerdijkse Zeehavengebied te vergroten.

 

Meldingsplicht

Volgens het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO) zijn bedrijven met grotere veiligheidsrisico’s verplicht incidenten te melden aan omliggende bedrijven. Met CBIS gaat dat snel en gemakkelijk via e-mail en sms. Het systeem beschikt over verschillende risicoscenario’s die per incident beschrijven welke stappen gevolgd kunnen worden. BHV’ers van buurbedrijven weten op basis van één sms dus al direct welke maatregelen ze moeten treffen. Een link in de sms geeft BHV’ers met smartphones bovendien directe toegang tot extra (visuele) informatie.

 

Zelfredzaam gedrag

“De zelfredzaamheid van werknemers in een risicovol gebied is cruciaal,” aldus Jeroen van Venrooij, Stafadviseur Veiligheid bij de gemeente Moerdijk. “Kennis van de risico’s in je omgeving en weten wat je te doen staat bij een calamiteit zijn belangrijk om zelfredzaam gedrag te vertonen. Met CBIS ontvangen mensen deze informatie binnen enkele minuten na een incident.”

 

Cultuuromslag

Veiligheid staat bij de betrokken bedrijven al hoog op de agenda. Van Venrooij: “De grootste veiligheidswinst die we samen hebben geboekt is de cultuuromslag. De bedrijven in het gebied voelen zich verantwoordelijk, ook voor de veiligheid van werknemers van buurbedrijven.” Na de bedrijven volgen ook de inwoners van de regio; Centric, de gemeente Moerdijk en de veiligheidsregio zijn inmiddels gestart met de doorontwikkeling van CBIS naar een alerteringssysteem voor burgers.

 

Doorontwikkelen voor meer functionaliteiten

CBIS werd in ongeveer een half jaar tijd ontwikkeld. Onderzoeken die aan het systeem ten grondslag liggen, zijn al in 2009 gestart. Hoewel de huidige versie al in gebruik genomen wordt, blijft Centric de applicatie doorontwikkelen en zullen er meer functionaliteiten en uitbreidingen komen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

 

 

Antwerpseweg 8, 2803 PB Gouda 

0182 - 34 57 01 

info.pss@centric.eu

www.centric.eu/overheid

Meer nieuws

Bloggers

Whitepapers