of 60220 LinkedIn

Uw Omgevingsvisie beleven in VR

Wilt u burgers betrekken bij uw ruimtelijke plannen? Lees dan zeker even verder. Aan het eind weet u hoe uw eigen virtuele werkelijkheid u op weg helpt naar een breed gedragen Omgevingsvisie.

In mijn vorige blog schreef ik over het op orde brengen van data. Een typisch no-regret-project in het kader van de Omgevingswet. Waar krijgt u nog meer geen spijt van in de aanloop naar inwerkingtreding van de wet? Denk ook eens aan projecten die u verder helpen met de nieuwe manier van werken die de Omgevingswet met zich meebrengt.


Hoe zorgt u voor meer participatie?

Waarschijnlijk lopen er al inspiratie- en dialoogsessies binnen uw gemeente rondom integraal en anders werken met collega’s en ketenpartners. Het is ook zinvol om te bekijken hoe u inwoners beter kunt betrekken bij de veranderingen die de Omgevingswet brengt. Zij zijn tenslotte degenen aan wie de wet de grootste meerwaarde moet gaan bieden.

 

Een succesvolle aanpak voor lokale thema’s als kwaliteit van samenleven, duurzaam bouwen of een verantwoorde economische groei vraagt om solide en breed gedeelde omgevingsvisies en -plannen. Onder de huidige wetgeving zijn vaak alle regels gevolgd, maar niemand is al echt blij met het resultaat. Dat kan anders en vooral beter, bijvoorbeeld met de inzet van data driven virtual reality.


Laat inwoners met uw plannen kennismaken in VR

Door de toekomst van uw gemeente virtueel te ontwikkelen, kunt u de resultaten eenvoudiger delen, toetsen, bijstellen en herbeleven. In samenwerking met onze partner Geodan Go bieden we hier sinds kort de 3D VR-oplossing Geomagine voor.

 

Geomagine is een vorm van Oriëntatie & Belevingstechnologie (OBT). In 3D virtual reality beweegt u zich door uw stad of buurt, opgetrokken uit uw eigen GIS-data, ruimtelijke plannen en toekomstscenario’s. In een virtuele wereld die klinkt en voelt zoals de werkelijkheid. Zo is de impact van plannen al duidelijk voor er een schep de grond in gaat.

 

Uit de eerste ervaringen bij twee grote gemeenten blijkt dat Geomagine bijvoorbeeld bij uitstek geschikt is om inwoners te betrekken bij de vorming van een visie op de toekomst van de leefomgeving. Een gedeeld inzicht in actuele thema’s leidt tot meer draagvlak en voorkomt kostbare fouten.

 

 

Bent u 1 van de 10 koplopers?

Ook ervaring opdoen met een breed gedragen Omgevingsvisie in 3D VR? Dit jaar starten we met een groep van maximaal 10 koplopergemeenten. Ook u kunt meedoen! We gaan gezamenlijk en gelijktijdig aan de slag in een traject dat gericht is op ervaring opdoen, inzichten delen en samenwerken.

Het concrete resultaat is een breed gedragen Omgevingsvisie, afgestemd met uw inwoners. Centric faciliteert met inspirerende bijeenkomsten, uitstekende begeleiding en data driven 3D VR-technologie.

 

Wilt u meedoen? Laat het me weten!

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

 

 

Antwerpseweg 8, 2803 PB Gouda 

0182 - 34 57 01 

info.pss@centric.eu

www.centric.eu/overheid

Meer nieuws

Bloggers

Whitepapers