of 59179 LinkedIn

Slimme methode maakt energieverbruik software inzichtelijk

Reageer

Een nieuwe methode maakt het energieverbruik van software analyseerbaar. De methodiek, ontwikkeld door een promovendus bij Centric, is deze maand gepresenteerd in het vakblad Computing.

De ICT-industrie is verantwoordelijk voor minstens één-tiende van het totale energieverbruik op aarde. Naast de hardware zelf is het energieverbruik deels toe te schrijven aan de software die erop draait. Welk deel kon tot voor kort niet precies worden vastgesteld. Recent onderzoek naar duurzame software brengt daar nu verandering in.

 

Onderzoeker Erik Jagroep, consultant bij Centric en promovendus aan de Universiteit Utrecht, heeft met collega’s een nieuwe methodiek ontwikkeld die het energieverbruik van software meetbaar maakt en de middelen biedt om op detailniveau analyses uit te voeren. Softwaremakers kunnen tijdens de ontwerpfase van hun software op zoek gaan naar de juiste balans tussen energieverbruik en bijvoorbeeld performance.

 

Duurzaamheid meetbaar

In een deze maand gepubliceerd artikel in vakblad Computing beschrijft Jagroep een methodiek die inzicht geeft in de onderdelen die binnen een softwarearchitectuur verantwoordelijk zijn voor het energieverbruik. Jagroep: “De methodiek geeft inzicht op het niveau van de architectuur en softwarecode, waardoor softwareproducenten het energieverbruik kunnen optimaliseren waar de impact het grootst is.”

 

Door huidige architecturen tegen het licht te houden is tevens het energieverbruik van bestaande software te verminderen. Onlangs leidde een succesvolle case study bij Centric dankzij een aanpassing in de architectuur tot een energiebesparing van liefst 67%. Met energieverbruik als meetbare eigenschap kan de duurzaamheid van software worden gekwantificeerd en vergeleken met andere kwaliteitsaspecten.

 

Schaalvoordeel

De focus op productsoftware komt bij Centric goed terecht gezien de schaalvoordelen die kunnen worden behaald; elke besparing van het energiegebruik, groot of klein, vermenigvuldigt zich met elke installatie van het product. Zo kan een besparing van 0.25 W per transactie met de Digitale Belastingbalie per maand de hoeveelheid energie besparen van drie gemiddelde huishoudens.

 

Samenwerking Centric en Universiteit Utrecht

Het artikel is gepubliceerd in het kader van het promotieonderzoek van Erik Jagroep naar duurzame productsoftware. Professor dr. Sjaak Brinkkemper begeleidt het onderzoek van Jagroep: “Ik verwacht dat het een artikel met impact wordt en dus veel geciteerd gaat worden. Veel dank ook voor de ondersteuning van Centric. Langzamerhand profileert Centric zich met dit onderzoek als de nationale deskundige op dit gebied.”

 

Centric neemt graag het voortouw bij het efficiënter en energiezuiniger maken van softwareproducten en -diensten en heeft Jagroep gevraagd in samenwerking met de Universiteit Utrecht onderzoek te doen naar dit onderwerp. Centric stelt de benodigde middelen voor het promotieonderzoek beschikbaar.

 

Contact

Erik Jagroep, Consultant / PhD candidate
   +31 182 64 81 98 / erik.jagroep@centric.eu
Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

 

 

Antwerpseweg 8, 2803 PB Gouda 

0182 - 34 57 01 

info.pss@centric.eu

www.centric.eu/overheid

Meer nieuws

Bloggers

Whitepapers