of 63606 LinkedIn

Sandra Post

Strategisch productmanager Burgerzaken


sandra.post@centric.eu, of bel +316 20 43 70 11. 

 • Van A tot Z naar de Omgevingswet

  1 reactie
  U kent Centric waarschijnlijk als leverancier van systemen voor Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH). Maar met de Omgevingswet in aantocht kunnen gemeenten, Omgevingsdiensten en Veiligheidsregio’s nu gebruikmaken van een vernieuwend SaaS-instrument voor VTH: Portaal Leefomgeving. De eerste organisaties zijn al live met deze oplossing en de komende tijd breiden we ons portfolio nog verder uit: niet enkel VTH maar van A tot Z. Hoe helpen we u tot 1 januari 2021, de invoeringsdatum van de Omgevingswet?
 • Uw Omgevingsvisie beleven in VR

  Reageer
  Wilt u burgers betrekken bij uw ruimtelijke plannen? Lees dan zeker even verder. Aan het eind weet u hoe uw eigen virtuele werkelijkheid u op weg helpt naar een breed gedragen Omgevingsvisie.
 • Wel of niet aan de slag met de Omgevingswet?

  Reageer
  Hoe gaat het nu eigenlijk met die Omgevingswet en het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO)? Misschien klinkt het gek, maar ik ben best enthousiast over de voortgang.
 • De Friese Aanpak voor de Omgevingswet

  Reageer

  De Omgevingswet is onlangs uitgesteld, onder andere vanwege ‘complexe juridische aanpassingen’. De vertraging heeft ook gevolgen voor het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO). In een interview met Binnenlands Bestuur heeft demissionair minister Schultz van Haegen aangegeven dat zij na de zomer met een nieuwe datum komt. Die termijn moet volgens haar ook weer niet te ruim zijn, want dan gaan gemeenten ‘wellicht achterover hangen’.

 • Het Omgevingscollectief: alles voor een prettige leefomgeving

  Reageer

  Die Omgevingswet, daar krijgt dus echt iedereen mee te maken. Dat wist u ongetwijfeld al. Werkt u voor de overheid in het fysieke domein? Dan heeft ook u een hoop te doen, zoals u vorig jaar al hebt kunnen horen op talloze bijeenkomsten en congressen. Maar waar begin je?

 • Burgers en bedrijven brainstormen over een veilige samenleving

  Reageer

  Pas was ik bij de kick-off van de Innovatie Challenge Veilige Samenleving, een initiatief van BlomBerg Society waaraan Centric als partner verbonden is. Doel van de Challenge is het ontwikkelen van nieuwe antwoorden op actuele veiligheidsvraagstukken die burgers echt verder helpen. Met zes teams zijn we aan de slag gegaan.

 • Betrek ons bij het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO)!

  Reageer

  Op 29 augustus nam ik deel aan het door Blommestein Groep georganiseerde dinerdebat Omgevingswet. Centraal daarbij stond de vraag hoe stakeholders kunnen voorsorteren op het nieuwe speelveld in de fysieke leefomgeving. Ik vond het razend interessant om te horen hoe gemeenten, Omgevingsdiensten, het Ministerie van IenM en Rijkswaterstaat tegen de voorliggende uitdagingen kijken.

 • Gebruik de ruimte die de Omgevingswet u nu al biedt

  Reageer

  Wordt u weleens gevraagd of u al aan de slag bent met de Omgevingswet? Vooruitlopend op het moment dat de wet in werking treedt in het voorjaar van 2019 kan dat al op een aantal manieren. Verschillende gemeenten hebben de afgelopen tijd mooie voorbeelden laten zien van Omgevingsvisies en Omgevingsplannen. Ook zijn er diverse manieren voorbijgekomen om belanghebbenden nog meer te betrekken bij initiatieven in de fysieke leefomgeving.

 • Welke meerwaarde heeft de Omgevingswet voor uw organisatie?

  Reageer

  Collega Eelco Pet schreef er onlangs over: de Omgevingswet komt eraan. In 2018 is deze belangrijke stelselherziening van het omgevingsrecht een feit. Werkt u bij een gemeente aan de fysieke leefomgeving? Dan krijgt u met de nodige veranderingen te maken.

 • Hoe voorkom je toeslagfraude?

  Reageer

  Eind 2013 kondigde – inmiddels voormalig – minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten per brief een ‘Rijksbrede aanpak tegen fraude’ aan. Eind vorig jaar volgde een update over de voortgang daarvan. Heeft úw organisatie eigenlijk al stappen ondernomen? Een deel van die vermoedelijke miljarden aan jaarlijkse fraude vindt tenslotte plaats binnen uw gemeente, met uitkeringen en toeslagen.

 • BAG-inspecties bevroren, maar Centric-gemeenten zitten goed

  Reageer

  Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Het ministerie van Infrastructuur en Milieu controleert dat via BAG-inspecties. Maar wat blijkt? De BAG-inspecties vormen in de huidige vorm toch niet zo’n goed toezichtinstrument.

 • Werkt u al gebeurtenisgericht?

  Reageer

  Vorige week stond er in de haven van Scheveningen een schip in brand. Ik woon daar om de hoek. Ondanks het lekkere weer heb ik de ramen en deuren toch maar dicht gedaan. Samen met de hulpdiensten spelen gemeenten een belangrijke rol bij het bestrijden van dergelijke calamiteiten. Maar stel nu dat er behalve dat schip ook een loods of restaurant op de kade geheel of gedeeltelijk in vlammen was opgegaan. Dat zou gevolgen hebben voor de vastgoedregistraties. Die gebeurtenis had bovendien geleid tot weer andere gebeurtenissen die ook verwerkt moeten worden. Denk aan de sloop van het object en het verlenen van een bouwvergunning voor iets nieuws. ’n Ingewikkelde administratie! Of kan het ook automatisch?

 • Alle basisgegevens bij de hand

  Reageer

  Als u verwacht in deze blog een bruisende visie aan te treffen op een actueel thema op het gebied van de basisregistraties, dan moet ik u teleurstellen. Het gaat nu eens gewoon over een product. Want al zeg ik het zelf: we maken echt iets moois.

 • Een korte BAG-update

  Reageer

  Bent u betrokken bij de BAG in uw gemeente? Nu we zo’n anderhalf jaar in beheer zijn met de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), zijn er enkele ontwikkelingen waar ik het graag even met u over wil hebben. Zo heeft het Kadaster recentelijk een nieuwe conceptversie van het Processenhandboek BAG geplaatst op Kadaster.nl. De beschrijving van de voorgeschreven ‘gebeurtenissen’ in de BAG is daarmee weer helemaal actueel.

 

 

Antwerpseweg 8, 2803 PB Gouda 

0182 - 34 57 01 

pss.marketing@centric.eu

www.centric.eu/overheid

Bloggers

Whitepapers