of 59250 LinkedIn

Samenwerken in het juiste verband

Samenwerkingsverbanden binnen het gemeentelijk sociaal domein bestaan al sinds de tachtiger jaren. Een van de eerste, waarschijnlijk zelf allereerste, was de Intergemeentelijke Sociale Dienst Schouwen Duiveland. Revolutionair destijds. In de loop van de jaren zijn er steeds meer samenwerkingsverbanden bij gekomen. De focus lag daarbij op de gemeenschappelijke uitvoering van Werk en Inkomen. De uitvoering van WVG en later Wmo bleef vaak achter bij de individuele gemeenten.

Steeds vaker zien wij nu ook regionale samenwerkingsverbanden op het gebied van zorg en vooral ook jeugdzorg (sinds de decentralisaties per 1 januari 2015). Opvallend daarbij is dat deze samenwerking vaak een andere of deels andere groep gemeenten betreft.

Als je dit per individuele gemeente gaat analyseren kom je vaak tot een groot aantal regionale samenwerkingsverbanden in wisselende samenstelling. De aard van deze samenwerking varieert ook sterk. Vaak is deze beperkt tot gemeenschappelijke inkoop, maar er zijn ook samenwerkingsverbanden die de volledige toegang en administratieve uitvoering verzorgen.

 

Is een lappendeken wel zo efficiënt?

De voordelen van regionale samenwerking zijn evident. Schaalvergroting draagt bij aan efficiëntere processen , kostenbesparing op uitvoeringskosten en overhead, meer gespecialiseerde medewerkers en hogere kwaliteit.

In hoeverre zo’n enorme variëteit aan elkaar deels overlappende en naar aard verschillende samenwerkingsverbanden echt de efficiency bevorderen, is natuurlijk de vraag. Ook blijft ongewis of de beoogde integrale benadering van de burger – kerngedachte achter de decentralisaties – op die manier kans van slagen heeft. Wij merken in ieder geval dat de geautomatiseerde ondersteuning hiervan niet eenvoudig is.

 

Keerzijde

Regionale samenwerking heeft ook een keerzijde: er ontstaat afhankelijkheid van een samenwerkingsverband, een individuele gemeente moet zich schikken naar het beleid en het samenwerkingsverband is vaak een politieke speelbal. Het bestuur van de individuele gemeenten houdt graag greep op de zaak.

Wijzigingen in politieke kleur of een veranderende kijk op de samenwerking met buurgemeenten, kunnen een samenwerkingsverband onder druk zetten. Soms zijn afspraken onvoldoende vastgelegd, waardoor discussie ontstaat over wie verantwoordelijk is voor bepaalde werkzaamheden.

Regelmatig zien wij dat regionale samenwerkingsverbanden worden beëindigd. Een kleine gemeente zegt de samenwerking met een grotere buurgemeente op, omdat het zijn eigenheid niet wil verliezen. Een gemeente stapt uit een samenwerkingsverband om deel te nemen aan een ander samenwerkingsverband. Soms trekt de politiek de stekker uit een samenwerkingsverband.

Het zijn keer op keer trajecten met een grote impact op de betrokken gemeenten. Vaak heeft een gemeente zelf niet meer de capaciteit of kwaliteit in huis om de uitvoering zelf op te pakken en moet er hals over kop een oplossing komen.

 

Uitbesteed, goed besteed?

Uitbesteding van werkzaamheden aan een commerciële organisatie is een goed alternatief voor een regionale samenwerking die is overgeleverd aan de grillen van de politiek. Taken die belegd worden bij een regionaal samenwerkingsverband kunnen evengoed, mogelijk zelfs beter, uitbesteed worden aan een commerciële organisatie.

Een individuele gemeente behoudt zijn eigenheid en afspraken worden duidelijk zwart op wit vastgelegd in een Service level Agreement. Uitbesteden werkt ook uitstekend in combinatie met regionale samenwerking: regionaal samenwerkingsverband zou de claimbeoordeling c.q. integrale toegang en arbeidstoeleiding kunnen doen, terwijl een commerciële organisatie voor administratieve uitvoering zorgt. Wordt een samenwerkingsverband beëindigd, dan is uitbesteding een prima oplossing om de continuïteit van de gemeentelijke dienstverlening te waarborgen.

 

Download de whitepaper

Wilt u alles weten over de voors en tegens van uitbesteden, zelf doen of een combinatie van beide? Download dan onze whitepaper.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

 

 

Antwerpseweg 8, 2803 PB Gouda 

0182 - 34 57 01 

info.pss@centric.eu

www.centric.eu/overheid

Meer nieuws

Bloggers

Whitepapers