of 58952 LinkedIn

Open standaarden

Een koerswijziging in het aanbestedingsbeleid is noodzakelijk constateert Tweede Kamerlid, de heer Vendrik, in het algemeen overleg van afgelopen maart. Hij doelt daarbij op de noodzakelijkheid voor het hanteren van open standaarden omdat het bij open (technologische) standaarden gaat over: ‘Democratie en spreiding van macht, maar ook over markten die worden beheerst door monopolisten en die mede door het aanbestedingbeleid in de publiek sector onvoldoende toegankelijk zijn voor nieuwkomers.’

De heer Vendrik constateert dat de overheid een keuze moet maken uit de wereldwijd beschikbare marktstandaarden. Met een keuze voor een of meerdere van deze standaarden ordent en reguleert de overheid met welke technologieën de overheid de komende jaren wil (gaan) werken. Beperking in de keuze van het aantal standaarden leidt dus onvermijdelijk tot beperking in het aanbod aan producten of diensten. Overigens is dit niks nieuws, want dit gebeurde ook met de video of de mobiele telefoonnetwerken. Hoe moeilijk dit proces is, blijkt wel uit de verloopstekkers, die we nog steeds mee moeten nemen op vakantie of de beperkingen die bestaan in het grensoverschrijdende Europese treinverkeer.

 

Een artikel uit Automatisering Gids van 13 juli geeft een beschrijving van de wijze waarop we in internationaal verband een dergelijke open standaard vaststellen. Het artikel gaat over de Nederlandse discussie, die moet leiden tot de internationale vaststelling van een uitwisselingsformaat van Microsoft als open technologische standaard. Het artikel maakt duidelijk dat de totstandkoming van deze standaarden een wereldwijde aangelegenheid is, met veel spelers en veel, meestal grote, ‘economische’ belangen. Deze belangen overstijgen het nationale niveau van menig land en ‘marktwerking’ bepaalt uiteindelijk het aanbod.

 

Keuzes voor standaarden door en voor de overheid bepalen dus mede het aanbod vanuit de markt. Een markt waarin nieuwe standaarden tevens weer hun oorsprong vinden. Heeft in die zin de Tweede Kamer niet zelf het democratisch proces in handen? Het is uiteindelijk de Tweede Kamer die zelf vaststelt of het door de overheid gevoerde beleid met betrekking tot open standaarden goed is. Het gevolg van de keuze in de Tweede Kamer is dat de uitkomst ervan selectiemiddel is bij Europese Aanbestedingen.

 

Deze aanbestedingen zijn gebaseerd op (Europese) wet- en regelgeving, die ook door de Tweede Kamer is goedgekeurd en door overheidsorganisaties wordt uitgevoerd. In feite spreek je hier dus van een tegenstrijdigheid. Enerzijds wil de overheid een vrije markt bevorderen door de keuze voor open standaarden, die tot stand gekomen is op basis van marktwerking. Hieruit kan de overheid vervolgens een weloverwogen keuze maken. Anderzijds wil de overheid juist het aanbod beperken met zelf vastgestelde criteria en de keuze voor specifieke standaarden. In hoeverre kun je dan spreken van democratie en spreiding van macht?

 

Ik ben in dit kader benieuwd hoe de heer Vendrik zal reageren op het recent uitgekomen advies van het door de overheid ingestelde Forum Standaardisatie. Dit Forum stelt dat technische standaarden het kleinere probleem vormen. Voor echte interoperabiliteit zijn ook afspraken nodig over te hanteren begrippen en over de afstemming van bedrijfsprocessen. Dan komen we naar mijn mening bij een echt vraagstuk waar de Tweede Kamer zelf iets in kan doen. Interoperabiliteit is volgens mij van groter maatschappelijk belang dan technologische standaarden. Ik kom er in de volgende blog graag op terug.

 

Ben van Lier

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Joost Horward op
Nee, zo werkt het tegenwoordig (gelukkig!) steeds vaker niet meer.
Vroeger kon de grootste/sterkste partij eenvoudig de standaard die haar het beste uitkwam opdringen aan de markt. De kleinere aanbieders konden dan niet anders doen dan proberen te volgen. Proberen, want het lock-in effect van dit soort ‘standaarden’ is groot.

Gelukkig zien steeds meer afnemers van ICT producten, en gelukkig ook de Nederlandse overheid, dat dit uiteindelijk schadelijk is voor de marktwerking en dus voor de klant. Het is een goede zaak dat de overheid haar ogen op dit vlak aan het openen is en de standaarden gaat bepalen die haar het beste uitkomen.

Dan worden leveranciers beoordeeld en geselecteerd op basis van hun vakinhoudelijke verdiensten, en niet op basis van standaarden politiek.

 

 

Antwerpseweg 8, 2803 PB Gouda 

0182 - 34 57 01 

info.pss@centric.eu

www.centric.eu/overheid

Meer nieuws

Bloggers

Whitepapers