of 58952 LinkedIn

Open in Verbinding

In het door het Kabinet gepubliceerde actieplan ‘Nederland open in Verbinding’ wordt het centrale thema gevormd door het begrip ‘interoperabiliteit’. Het realiseren van de uitwisseling van informatie tussen verschillende systemen, processen en organisaties binnen de overheid is een enorme uitdaging. De overheid komt deze uitdaging tegen op het vlak van bijvoorbeeld de sociale zekerheid (Digitaal Klant Dossier), zorg (Elektronisch Patiënten Dossier) of justitie.

Voor het kabinet is vooral belangrijk dat systemen met elkaar worden verbonden en dat verbonden systemen onderling informatie kunnen uitwisselen. Zo heeft zij het ook omschreven in het actieplan: “het vermogen van (informatie)systemen om op elektronische wijze gegevens en informatie te kunnen uitwisselen binnen en tussen andere organisaties”.

 

Dat het aanbrengen van dergelijke verbindingen een nog relatief onbekende opgave is met vele uitdagingen én kansen, is al enige jaren bekend, ook in Nederland. Zowel internationaal (USA, UK, NATO, EDA) als nationaal wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van interoperabiliteit tussen landen, eenheden en platforms.

 

In defensiekringen heeft dit tot doel zo efficiënt en effectief mogelijk te kunnen opereren in wisselende coalities op wisselende plaatsen en onder wisselende omstandigheden. Daarom wordt het meegenomen in de ontwikkeling van Networked Enabled Capabilities; in Nederland Netcentrisch opereren genoemd. Het Ministerie van Defensie geeft aan dat ‘alles draait om het kunnen ontsluiten en delen van informatie’.

 

Maar ook op het beleidsterrein van staatssecretaris Heemskerk wordt hard gewerkt aan de realisatie van interoperabiliteit. Het uitgangspunt van de EU op dit terrein is ‘to enable the sharing of information and knowledge’. Hiermee gaat de Europese Unie dus verder dan Defensie. Zij hoopt door middel van het verbinden van systemen en het uitwisselen van informatie ook kennis tussen de lidstaten te kunnen delen en te laten ontwikkelen.

 

Het streven naar cross-border interoperabiliteit is zelfs onlangs nog door de Europese ministers voor e-government bekrachtigd in het kader van het programma i2010. In een verklaring stelt men hierover onder andere ‘member states shall intensify efforts to achieve cross border interoperability’. Een dergelijke grensoverschrijdende ontwikkeling wordt momenteel ook vormgegeven door het Ministerie van VROM in het kader van de implementatie van de Europese Richtlijn met betrekking tot geo-informatie.

 

In alle gevallen blijkt het technisch kunnen uitwisselen van informatie ondertussen een redelijk op te lossen probleem. Tenminste, als er afspraken zijn over de juiste protocollen en dergelijke (syntax). Moeilijker wordt het als we informatie willen uitwisselen en de inhoud van die informatie van belang wordt; wat vaak wordt benoemd als semantische interoperabiliteit.

 

Hoe moeilijk dat is, blijkt bijvoorbeeld uit de uitvoering van het Taxonomie project. Hierbij is de inhoud van de informatie vastgesteld die van belang is bij de digitale aangifte van de jaarrekening door bedrijven. Of de problematiek van de uitwisseling van loon en uitkeringsinformatie, die men met de WALVIS-wetgeving grotendeels dacht te hebben opgelost.


Nog moeilijker wordt het als we op basis van deze informatie systemen en/of organisaties willen laten functioneren, handelen of produceren. Dan wordt ook de context waarbinnen de informatie wordt gemaakt of gebruikt van belang.

 

Helaas wordt aan dergelijke kansen en bedreigingen in het actieplan geen aandacht besteed. De staatssecretaris gaat zelfs niet verder dan dat ‘een interoperabiliteitsraamwerk wordt opgesteld dat uitgangspunten aangeeft voor het toepassen van standaarden, zodanig dat interoperabiliteit bevorderd wordt. De basisversie zal in juni 2008 beschikbaar zijn’.


De echt maatschappelijk belangrijke ontwikkeling van interoperabiliteit blijft daarmee in de politiek bestuurlijke discussie ondergeschikt aan de discussie over open source. Dit lijkt een wel erg makkelijke afleidingsmanoeuvre om het niet over de echt belangrijke collectieve en maatschappelijke ontwikkelingen te hebben.

 

Ben van Lier

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

 

 

Antwerpseweg 8, 2803 PB Gouda 

0182 - 34 57 01 

info.pss@centric.eu

www.centric.eu/overheid

Meer nieuws

Bloggers

Whitepapers