of 58952 LinkedIn

Machine2machine-communicatie opent deur naar nieuwe innovaties

Het uitwisselen en delen van informatie tussen diverse soorten apparaten wordt ook wel machine-to-machine-communicatie genoemd. De Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) definieert machine2machine-communicatie als: “devices that are actively communicating using wired and wireless networks, that are not computers in the traditional sense and are using internet in some form of another”. Een steeds grotere diversiteit aan ‘machines’ in onze samenleving is zelfstandig in staat om onder andere via draadloze verbindingen en het internet onderling te communiceren en informatie uit te wisselen en te delen over bijvoorbeeld plaats, tijd, temperatuur of snelheid. Machine2machine-communicatie opent steeds meer en innovatievere mogelijkheden die ons dagelijks leven en werk in de komende jaren aanzienlijk zal doen veranderen.

eCall

Een voorbeeld van machine2machine-communicatie is het Europese eCall-systeem dat al aanwezig is in mijn auto van Franse makelij. Dit eCall-systeem is een onderdeel van het Europese programma om tot intelligente transportsystemen te komen en vormt eveneens een uitwerking van de Europese Digitale Agenda. eCall genereert bij een ernstig incident zoals een botsing - wat wordt geregistreerd door bijvoorbeeld een airbag - een automatische oproep vanuit de auto naar een alarmcentrale (bijvoorbeeld 112). Ongeacht waar in Europa de botsing plaatsvindt, wordt met behulp van satellieten en de locatie van de in de auto aanwezige simkaart de plaats van de botsing automatisch bepaald. Deze automatisch samengestelde positie wordt met de oproep verstrekt aan de lokale alarmcentrale, waarbij de positie van de auto wordt aangevuld met onder andere de rijrichting van de auto en het soort auto. De alarmcentrale herkent de urgentie van de eCall en kan de plaats van het ongeluk op basis van de meegestuurde informatie direct op een (digitale) kaart vaststellen. Op basis van de oproep en de verstrekte informatie probeert de alarmcentrale eerst contact te leggen met de inzittenden. Lukt dit niet, dan stuurt de alarmcentrale hulpverleners naar de plaats van het ongeluk.

 

Met eCall hoopt eurocommissaris Neelie Kroes honderden levens in Europa te redden en de pijn en het lijden van verkeersslachtoffers te verzachten. Volgens de door haar op 8 september 2011 getekende aanbeveling van de Commissie (2011/750/EU) wordt voor de toekomst ook gedacht aan aanvullende informatie, bijvoorbeeld over de aard van de lading (bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen) of het aantal inzittenden van het voertuig.

 

Speed cameras

Rudolf van den Berg van de OECD wijst in zijn blog (http://oecdinsights.org/2012/01/31/the-internet-of-things/) niet alleen op de positieve maatschappelijke kanten maar ook op de potentieel negatieve kanten van deze ontwikkeling: “Combining data generated by M2M devices may offer insights to improve society. Cars could notify local governments of icy roads or bottlenecks in infrastructures. This may not always be seen as positive, however, as shown by a case in the Netherlands where anonymous and aggregated data from GPS-systems was used by the police to identify prime locations for speed cameras, which led to a public outcry.

 

In netwerken

Langzaam maar zeker groeien we zo toe naar een onderling sterk verbonden wereld waarin mensen steeds meer met autonome objecten in netwerken communiceren en samenwerken. In deze netwerken zullen op basis van beschikbare verbindingen en informatie nieuwe en nu nog onbekende toepassingen als vanzelfsprekend ontstaan en worden toegepast. Nieuwe toepassingen zullen op hun beurt weer een eigen rol opeisen in het bestaande netwerk.

 

Holistische benadering

Een sterk verbonden wereld vraagt naar mijn mening om nieuwe en meer holistische benaderingen waarin niet langer het individu, het individuele object of de individuele organisatie centraal staan. Een dergelijke sterk met elkaar verbonden wereld vraagt om een benadering die uitgaat van het geheel of het systeem waarin mensen en machines met elkaar zijn verbonden. In een systeembenadering moet, anders dan in traditionele benaderingen, aandacht worden besteed aan de onderlinge verbindingen tussen de afzonderlijke componenten in het netwerk of systeem en de informatie die tussen de afzonderlijke componenten wordt uitgewisseld en gedeeld. Het zijn tenslotte steeds meer de verbindingen en de informatie die het geheel maken van wat door ons als mens als geheel of systeem wordt ervaren of beleefd.

 

Tags: Internet of ThingsInteroperabiliteit of Information, Systems theory, eCall, Digital Agenda

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Silvia (Communicatieadviseur) op
Deze blog is ook in het Nederlands beschikbaar. Ik zal zorgen dat u deze ontvangt.
Door K.Schaap (gemeenteambtenaar) op
Geachte redactie,

Een vriendelijk verzoek om alleen Nederlandstalige stukken op te nemen in uw blad.

 

 

Antwerpseweg 8, 2803 PB Gouda 

0182 - 34 57 01 

info.pss@centric.eu

www.centric.eu/overheid

Meer nieuws

Bloggers

Whitepapers